settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o bielej mágii?

Odpoveď


Biela mágia je opísaná ako „dobrá“ mágia, na rozdiel od čiernej mágie, ktorá čerpá z moci zlých bytostí. Názory na rozdiely medzi čiernou a bielou mágiou sa rôznia, od myšlienky, že ide o dva názvy pre presne to isté, až po presvedčenie, že sú úplne odlišné, najmä čo sa týka cieľov a zámerov. Biblia nerozlišuje medzi „dobrou“ a „zlou“ mágiou. Pokiaľ ide o Bibliu, mágia je mágia. Písmo nerozlišuje, či sa má mágia používať na dobré alebo zlé účely; všetko je zakázané, pretože sa odvoláva na iný zdroj moci než na Boha.

Tí, ktorí praktizujú bielu mágiu, často nazývanú aj wicca, uctievajú skôr stvorenie než Stvoriteľa, a hoci nemusia vzývať diabla alebo zlých duchov, často sa odvolávajú na „matku zem“, anjelov a/alebo živly. Ústrednou wiccanskou témou je „ak to neškodí, rob svoju vôľu“. Mnohí, ktorí sa venujú bielej mágii, sa nazývajú wiccanmi, či už nimi v skutočnosti sú alebo nie. Hoci je wicca pomerne otvorená a v rámci viery existujú rôzne „denominácie“ a teologické pozície, existujú určité presvedčenia, praktiky a tradície, ktoré spájajú prívržencov bielej mágie s wiccou.

Či už je zámerom uctievať „matku“ Zem, živly alebo anjelov a človek má v úmysle konať len dobro, v skutočnosti v konečnom dôsledku neexistuje rozdiel medzi bielou a čiernou mágiou, pretože obe uctievajú niečo iné ako Boha. Je desivé pomyslieť na to, že prívrženci bielej mágie sa nevedomky modlia a prosia toho istého boha, ako prívrženci čiernej mágie - Satana.

V celom Písme, v Starom aj Novom zákone, sú všetky formy čarodejníctva v rozpore s Božím zákonom a sú odsúdené (5. Mojžišova 18:10-16; 3. Mojžišova 19:26,31, 20:27; Skutky 13:8-10). Faraónovi čarodejníci sa pokúšali napodobniť zázraky, ktoré urobili Mojžiš a Áron, pomocou svojich „tajných umení“, čo sa vzťahuje na „obrady alebo rituály, ktoré čarodejníci a kúzelníci používajú na dosiahnutie svojich cieľov: zaklínadlá, magické slová, nosenie amuletov“ a podobne (2. Mojžišova 7:11; 8:7). Apoštol Pavol odsúdil čarodejníka Eliáša a vyhlásil ho za „diablovho syna“, plného „každej podlosti a každej falošnosti“ a obvinil ho z „prevracania priamej Pánovej cesty“ (Skutky 13:10). Nikde v Biblii nie je čarodejník alebo kúzelník vykreslený v pozitívnom svetle. Všetci sú Bohom odsúdení.

Písmo hovorí, že Boh nenávidí každú mágiu. Prečo? Pretože nepochádza od Boha. Satan klame ľudí tým, že ich presviedča, že biela mágia je prospešná. Môže to robiť, pretože sa vydáva za anjela svetla (2. Korinťanom 11:14), ale jeho túžbou je polapiť duše čo najväčšieho počtu ľudí. Biblia varuje pred ním a jeho zlými trikmi. „Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol“ (1. Petrov 5:8).

„Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov“ (1. Timotejovi 4:1). Skutočná duchovná moc pochádza len od Boha, zo správneho vzťahu s ním prostredníctvom viery v Ježiša Krista a z Ducha Svätého, ktorý žije v srdciach veriacich.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o bielej mágii?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries