settings icon
share icon
Otázka

Čo je to judaizmus a v čo veria Židia?

Odpoveď


Čo je to judaizmus a kto sú Židia? Je judaizmus iba náboženstvo? Je to iba kultúrna identita alebo etnická skupina? Je to iba plemeno alebo je to národ? V čo veria Židia a veria všetci v to isté?

Definícia v slovníku hovorí, že „Žid“ je člen plemena Júdu, je to „Izraelit“, „člen národa, ktorý existuje v Palestíne od 6 st. p.n.l. až do 1 st. nášho letopočtu“, „osoba, ktorá patrí do antického izraelského národa“, „osoby, ktoré majú judaistické vierovyznanie“.

Podľa rabínskeho judaizmu, žid je ten, kto má matku židovku a ten, ktorý prijal judaizmus ako svoje náboženstvo. 3. Mojžišova 24:10 sa používa ako východisko za toto tvrdenie, hoci Tóra nikde o tom nehovorí. Niektorí rabíni hovoria, že nie je dôležité, v čo veríš. Hovoria, že nemusíš byť poslušný židovským zákonom, aby si mohol byť považovaný za Žida. Vlastne na základe toho, ako hovoria títo rabíni, nemusíš ani veriť v Boha a môžeš byť Židom.

Ostatní hovoria, že ak nedodržiavaš to, čo hovorí Tóra a napríjmeš „Trinásť princípov viery“, nemôžeš sa stať Židom. Aj keď biologicky môžeš byť Židom, nemáš skutočné spojenie s judaizmom.

V Tóre (prvých päť kníh Biblie) v 1. Mojžišovej 14:13 sa hovorí, že Abrahám bol pomenovaný Hebrejom. Meno Žid (Jew) pochádza z mena Júda, ktorý bol jeden z dvanástich synov Jakobových a to je jeden izraelský kmeň. Na začiatku sa meno Žid vzťahovalo iba na príslušníkov kmeňu Júda, ale keď sa kráľovstvo rozdelilo po vláde kráľa Šalamúna (1. Kráľov 12), to meno sa začalo vzťahovať na všetkých, ktorí žili v tom kráľovstve a tam boli zahrnuté kmene Júda, Benjamin a Levi. Dnes sa verí, že Žid je každý, kto je potomkom Abraháma, Izáka a Jákoba, bezohľadu na to, do ktorého kmeňa patrí.

Takže, čomu veria Židia, a aké je základné vierovyznanie judaizmu? Dnes existuje päť rozdielnych foriem judaizmu. Existujú ortodoxní, konzervatívni, reformovaní, rekonštruovaní a humanisti. Viera každej formy sa podstatne odlišuje; ale akokoľvek, tradicionálne vierovyznanie obsahuje nasledovné:

Boh je Stvoriteľ všetkého, čo existuje; On je jeden, je beztelesný a jedine Jemu patrí sláva a česť. On je absolútnym vládcom vesmíru.

Prvých päť kníh Boh zjavil Mojžišovi. Ony sa nikdy nebudú meniť.

Boh komunikoval so Židmi skze prorokov.

Boh pozoruje ľudské skutky; požehnáva tých, ktorí konajú dobre a tresce tých, ktorí konajú zle.

Aj keď kresťania vo veľkej miere zakladajú svoju vieru na tom, v čo veria Židia, predsa existujú veľké rozdiely: Židia veria, že skutky sú najdôležitejšie; viera pochádza zo skutkov. Toto si protirečí s konzervatívnym kresťanstvom, ktoré hovorí, že skutky sú výsledok viery.

Judaizmus neprijíma kresťanský koncept hriechu (ten koncept, že každý človek sa rodí s hriechom, ktorý dedične dostal od Adama a Evy).

Judaizmus hovorí, že človek dedične obdržal dobro, lebo ho stvoril Boh.

Židia posväcujú svoje životy tak, že sa približujú Bohu dodržiavaním desiatich prikázaní.

Človeku nie je potrebný spasiteľ.

613 prikázaní hovorí o tom, ako má človek žiť. Desať Božích prikázaní je vlastne zhrnutie týchto 613 prikázaní (2. Mojžišova 20:1-17; 5. Mojžišova 5:3-21).

Mesiáš príde v budúcnosti, aby voviedol Židov do Izraelu. Vtedy bude i zmŕtvychvstanie. Jeruzalemský chrám, ktorý bol zbúraný v roku 70 n.l., bude obnovený.

Čo sa týka Ježiša, existujú mnohé názory. Niektorí hovoria, že bol veľký učiteľ. Iní sa na Neho pozerajú ako na falošného proroka a ako na kresťanskú modlu. Niektorí ani nevyslovia Jeho meno, aby sa nepoškvrnili vyslovením mena modly.

O Židoch sa často hovorí ako o vyvolenom Božom národe. Toto neznamená, že sú lepší ako ostatní. Biblia nás učí, že Boh si vyvolil Izraelcov, aby prijali Jeho slovo, aby Ho uctievali, aby oddychovali počas Sabatu a aby svätili sviatky. Židia neboli vyvolení, aby boli lepší ako ostatní; boli vyvolení, aby boli svetlom pre pohanov a aby boli požehnaním pre ostatné národy.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to judaizmus a v čo veria Židia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries