settings icon
share icon
Otázka

Je scientológia kresťanská veda alebo kult?

Odpoveď


Scientológiu je ťažké zosumarizovať. Stala sa známou skrze niekoľko Hollywoodových celebrít, ktoré ju prijali. Založil ju L. Ron Hubbard v roku 1953, iba niekoľko rokov po tom, ako vyhlásil: „Chcel by som založiť nejaké náboženstvo – tam sú veľké peniaze.“ Takže takto zbohatol a stal sa milionárom.

Scientológia učí, že ľudstvo je nesmrteľná bytosť (Tetan) a nepochádza z tejto planéty a že človek je zotročený hmotou, energiou, vesmírom a časom (MEST). Spasenie prichádza cez proces, ktorý sa nazýva „auditovanie“, kde sú „engramy“ (spominenky na minulé trápenia a bolesti, nevedomé energetické blokády) odstránené. Auditovanie je zdĺhavý proces a stojí stovky tisíce dolárov. Keď sú všetky engramy odstránené, Tetan môže kontrolovať MEST. Kým sa nedosiahne spasenie, každý Tetan sa reinkarnuje.

Scientológia je veľmi drahé náboženstvo. Každý aspekt scientológie má svoju cenu. Preto sú scientologické lavice plné bohatstva. Tiež sú veľmi prísni, čo sa týka učenia a odstupu zo scientologického zhromaždenia. Jediné knihy, ktoré sú valídne, sú tie, ktoré napísal L. Ron Hubbard.

Aj keď scientológovia hovoria, že je scientológia zlučiteľná s kresťanstvom, predsa Biblia nepodporuje ani jednu vec, ktorej sa oni držia. Biblia hovorí, že Boh je stvoriteľ vesmíru a že je On zvrchovaný (1. Mojžišova 1:1); Boh stvoril ľudstvo (1. Mojžišova 1:27); jediný spôsob spasenia je skrze vieru v Ježiša Krista (Filipanom 2:8); Ježiš Kristus žije a sedí po pravici Boha Otca v nebesiach (Skutky 2:33; Efežanom 1:20; Židom 1:3) a čaká na čas, keď zoskupí svoj ľud a budú večne žiť v nebi. Všetci ostatní pôjdu do večného pekla a budú oddelení od Boha (Zjavenie 20:15).

Scientológia odmieta existenciu Boha z Biblie, neba a pekla. Pre scientológov bol Ježiš iba dobrý učiteľ, ktorý bol nespravodlivo odsúdený na smrť. Scientológia a kresťanstvo sa rozlišujú v každej doktrinálnej veci. Uvádzame tu niektoré rozdiely:

Boh: scientológia hovorí, že existuje viac bohov a že niektorí majú vyššie postavenie a niektorí nižšie. Biblia pozná iba jedného Boha, ktorý sa zjavil ľuďom cez Ježiša Krista. Tí, ktorí veria v tohto Boha, nemôžu prijať boha scientológie.

Ježiš Kristus: scientológia ako i iné kulty odmieta fakt, že Ježiš je Boh. Namiesto toho, aby prijali Ježiša tak ako to hovorí Biblia, oni hovoria o ňom ako o bohu nižšieho postavenia, ktorý získal obdivujúci status počas rokov. Biblia hovorí, že On bol Boh v ľudskom tele, a jedine tak mohol byť obetovaný za naše hriechy. Skrze jeho smrť a zmŕtvychvstanie máme nádej na večný život (Ján 3:16).

Hriech: scientológia učí, že človek dedí dobrotu a je úplné zlé povedať niekomu, že musí činiť pokánie, pretože je zlý. Na druhej strane, Biblia učí, že človek je hriešny a jediná nadej je, aby prijal Ježiša ako svojho Spasiteľa (Rimanom 6:23).

Spasenie: scientológovia veria v reinkarnáciu a v to, že osobné spasenie je vlastne oslobodenie sa od cyklu rodenia sa. Veria, že poznanie každého náboženstva je cesta k múdrosti, pochopeniu a spaseniu. Biblia nás učí, že je iba jedna cesta k spaseniu a to je Ježiš Kristus. Ježiš povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba skze mňa.“ (Ján 14:6).

Keď porovnávame scientológiu a kresťanstvo vidíme, že majú málo toho spoločného – vlastne nemajú nič spoločné. Scientológia odvádza od Boha a večného života. Hoci scientológia často používa kresťanské termíny, vlastne sa protiví tomu, čo učí kresťanstvo. Scientológia určite nie je kresťanstvo.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je scientológia kresťanská veda alebo kult?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries