settings icon
share icon
Otázka

Kto sú to Svedkovia Jehovovi a čomu veria?

Odpoveď


Sekta známa ako Svedkovia Jehovovi začala v Pensylvánii v roku 1870 ako biblická trieda vedená Charlesom Taze Russellom. Russell nazval svoju skupinu „Millennial Dawn Bible Study“ (Bádatelia Biblie). Charles T. Russell začal písať sériu kníh, ktoré nazval „The Millennial Dawn“, (Tisícročné svitanie) ktoré sa rozrástli na šesť dielov, ktoré v sebe obsahujú mnoho teológie, ktorej sa dnes držia Svedkovia Jehovovi. Po Russellovej smrti v roku 1916 Judge J. F. Rutherford, Russellov priateľ a nástupca napísal v roku 1917 siedmy a posledný diel zo série „Millenial Dawn“, ktorý nazval „The Finished Mystery“ (Ukončené tajomstvo). V roku 1886 bola založená „The Watchtower Bible and Tract Society“ (Sionská strážna veža), ktorá sa rýchlo stala nástrojom, skrze ktorý celé hnutie „Millennial Dawn“ prinášalo svoje názory iným ľuďom. Táto skupina bola známa ako „Russelliti“ až do roku 1931, kedy sa kvôli organizačnému rozdeleniu premenovala na „Svedkovia Jehovovi“. Druhá časť skupiny sa stala známou ako „Biblický študenti“.

Čomu veria Svedkovia Jehovovi? Pozorné skúmanie ich doktrín na otázky typu Kristovej božskosti, spásy, Trojice, Ducha Svätého a zmierenia nám bez pochyby ukáže, že sa vôbec nepridržajú ortodoxných kresťanských názorov na tieto témy. Svedkovia Jehovovi veria tomu, že Ježiš je archanjelom Michaelom, najväčším stvoreným bytím. Toto je v rozpore s mnohými časťami v Písme, ktoré jasne prehlasujú Ježiša za Boha (Ján 1:1,14, 8:58, 10:30). Svedkovia Jehovovi veria, že spásu je možné dosiahnuť skrze kombináciu viery, dobrých skutkov a poslušnosti. Toto odporuje nespočetným pasážam v Biblii, ktoré prehlasujú, že spása je prijímaná milosťou skrze vieru (Ján 3:16; Efezským 2:8-9; Títus 3:5). Svedkovia Jehovovi odmietajú Trojicu, veria že Ježiš je stvorenou bytosťou a že Duch Svätý je v podstate Božia neživá sila. Svedkovia Jehovovi odmietajú myšlienku Kristovej zástupnej obete (zmierenia) a miesto toho veria v teóriu výkupného, že Ježišova smrť bola výkupným za Adamov hriech.

Ako si Svedkovia Jehovovi obhajujú svoje nebiblické doktríny? Po prvé, tvrdia, že počas storočí cirkev skazila Bibliu a tak ju znovu-preložili do podoby, ktorú nazývajú New World Translation (Preklad nového sveta). Watchtower Bible and Tract Society pozmenili texty Biblie, aby tak vyhovovali ich nepravdivým doktrínam, miesto toho, aby zakladali svoje doktríny na tom, čo Biblia v skutočnosti učí. New World Translation prešlo nespočetnými úpravami, ako Svedkovia Jehovovi stále viac a viac objavovali, že Písmo popiera ich doktríny.

Watchtower zakladá svoju vieru a doktríny na základnom a rozšírenom učení Charlesa Taze Russella, Judgea Josepha Franklina Rutherforda a ich nasledovníkov. Vedenie Watchtower Bible and Tract Society je jedinou autoritou v celom kulte, ktorá má právo vykladať Písmo. Inými slovami, to čo povie vedenie v otázkach pasáži v Písme sa berie ako posledné slovo a nezávislé rozmýšľanie je silne zastrašované. Toto priamo protirečí tomu, čo Pavol povedal Timoteovi (a tak isto aj nám), aby sme študovali a tak boli osvedčení pred Bohom. Aby sme sa nehanbili, keď správne podávame Božie Slovo. Toto napomenutie, ktoré nachádzame v 2 Timoteovi 2:15, je jasným príkazom od Boha pre každé jedno Jeho dieťa, aby sme boli ako kresťania v Berii, ktorí denne skúmali Písmo, aby sa presvedčili, či veci, ktoré ich učili boli skutočne v súlade so Slovom Božím.

Nie je pravdepodobne žiadna iná náboženská skupina, ktorá je vernejšia k hlásaniu svojej správy ako sú Svedkovia Jehovovi. Nanešťastie je ich správa plná prekrútených, klamlivých a nepravých doktrín. Nech Boh otvorí oči Svedkov Jehovových ku pravde evanjelia a pravému učeniu Božieho Slova.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kto sú to Svedkovia Jehovovi a čomu veria?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries