settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o uctievaní predkov?

Odpoveď


Uctievanie predkov zahŕňa náboženské presvedčenie a praktiky pozostávajúce z modlitieb a obetí duchom mŕtvych príbuzných. Uctievanie predkov sa vyskytuje v mnohých kultúrach na celom svete. Modlitby a obety sa vykonávajú preto, lebo sa verí, že duchovia predkov naďalej žijú v prírode, a tak môžu ovplyvňovať budúcnosť a osudy žijúcich príbuzných. Predpokladá sa tiež, že duchovia predkov pôsobia ako sprostredkovatelia medzi živými a Stvoriteľom.

Smrť nebola jediným kritériom na uctievanie predkov. Aby osoba získala tento status, musela viesť morálny život s veľkým spoločenským vyznamenaním. Verilo sa, že predkovia ovplyvňujú životy neskorších generácií tým, že ich požehnávajú alebo preklínajú a v podstate pôsobia ako bohovia. Preto sa k nim modlia, obdarúvajú ich darmi a prinášajú im obety, aby si ich udobrili a získali ich priazeň.

Dôkazy o uctievaní predkov sa našli na lokalitách na Blízkom východe v Jerichu zo 7. storočia pred Kristom. Existoval aj v starovekých gréckych a rímskych kultúrach. Uctievanie predkov malo najväčší vplyv na čínske a africké náboženstvá a vyskytuje sa v japonskom a indiánskom náboženstve, kde je známejšie ako úcta k predkom.

Čo hovorí Biblia o uctievaní predkov? Po prvé, Biblia nám hovorí, že duchovia mŕtvych odchádzajú buď do neba, alebo do pekla a nezostávajú v prirodzenom svete (Lukáš 16:20-31; 2. Korinťanom 5:6-10; Hebrejom 9-27; Zjavenie 20:11-15). Viera, že duchovia po smrti naďalej prebývajú na zemi a ovplyvňujú životy iných, nie je podložená Písmom.

Po druhé, nikde v Biblii sa nehovorí, že mŕtvi pôsobia ako sprostredkovatelia medzi Bohom a človekom. Je nám však povedané, že túto úlohu dostal Ježiš Kristus. Narodil sa, žil bezhriešny život, bol ukrižovaný za naše hriechy, pochovaný do hrobu, Boh ho vzkriesil, videli ho zástupy svedkov, vystúpil na nebesia a teraz sedí po pravici Otca, kde sa prihovára za tých, ktorí v neho vložili svoju vieru a dôveru (Skutky 26:23; Rimanom 1:2-5; Hebrejom 4,15; 1. Petrov 1:3-4). Medzi Bohom a človekom je len jeden prostredník, a tým je Boží Syn, Ježiš Kristus (1. Timotejovi 2:5-6; Hebrejom 8:6; 9:15; 12:24). Túto úlohu môže plniť iba Kristus.

Biblia nám v 2. Mojžišovej 20:3-6 hovorí, že nemáme uctievať iného boha než Pána Boha. Okrem toho, keďže sa predpokladalo, že veštci a čarodejníci dokážu kontaktovať mŕtvych, Boh ich tiež vyslovene zakázal (2. Mojžišova 22:18; 3. Mojžišova 19:32; 20:6; 27; 5. Mojžišova 18:10-11; 1. Samuelova 28:3; Jeremiáš 27:9-10).

Satan sa vždy snažil nahradiť Boha a používal lži o uctievaní iných bohov a dokonca aj predkov, aby sa pokúsil odviesť ľudí od pravdy o Božej existencii. Uctievanie predkov je nesprávne, pretože je v rozpore s konkrétnymi Božími varovaniami pred takýmto uctievaním a snaží sa nahradiť Ježiša Krista ako Božieho prostredníka medzi Bohom a ľudstvom.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o uctievaní predkov?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries