settings icon
share icon
Otázka

Čo je to kresťanský gnosticizmus?

Odpoveď


Vlastne neexistuje kresťanský gnosticizmus, lebo kresťanstvo a gnosticizmus sa navzájom vylučujú. Základy gnosticizmu protirečia kresťanstvu. Takže, aj keď niektoré formy gnosticizmu súvisia s kresťanstvom, predsa sú to nekresťanské formy.

Gnosticizmus bol jednou z najnebezpečnejších heréz v prvých troch storočiach cirkvi. Pod vplyvom filozofov, ako je Platón, gnosticizmus sa zakladal na dvoch premisách. Prvá hovorí o dualizme medzi duchom a hmotou. Gnostici hovoria, že hmota je dedičné zlo, kým duch je dedičné dobro. Ako výsledok tohto predpokladu, gnostici veria, že akýkoľvek hriech vykonaný v tele nemá zmysel, lebo skutočný život existuje iba v duchovných oblastiach.

Druhé, gnostici hovoria, že poznajú „vyvýšenejšiu pravdu“. Slovo gnosticizmus pochádza z gréckeho slova gnosis, čo znamená poznať, vedieť. Gnostici hovoria, že majú väčšie vedomosti, ktoré nie sú z Biblie, ale je to vedomosť, pochádzajúca z mystickej úrovne alebo existencie. Vidia seba ako hodnotnejších od ostatných a veria, že lepšie poznajú Boha.

Aby sme celkom rozdelili kresťanstvo a gnosticizmus, potrebné je, aby sme iba porovnali gnostické učenie a základy kresťanskej viery. Čo sa týka spasenia, gnostici učia, že spasenie sa získava cez božské poznanie, ktoré oslobádza z ilúzií a temnoty. Aj keď hovoria, že nasledujú Ježiša a Jeho učenie, predsa Mu protirečia v každej oblasti. Ježiš nepovedal nič ohľadom spasenia skrze poznanie, ale spasenie skze vieru v Neho ako Spasiteľa. „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ (Efezanom 2:8-9). Ďalej, Kristus ponúka spasenie každému zdarma (Ján 3:16), nie iba tým, ktorí majú zvláštne poznanie.

Kresťanstvo hovorí, že je iba jeden prameň pravdy, a to je Biblia – slovo vdýchnuté a inšpirované samým živým Bohom, jediné nespochybniteľné pravidlo pre vieru a život (Ján 17:17; 2. Timoteovi 3:15-17; Židom 4:12). Je to Božie zapísané zjavenie ľudstvu a nikdy nebolo ovplyvnené ľudskou mysľou, ideou alebo víziou. Gnostici používajú mnohé zápisy známe ako gnostické evanjeliá a hovoria o nich, že sú to „stratené knihy z Biblie“. Predsa cirkevní otcovia boli jednotní v poznaní, že gnosticizmus je klam a že prevracia učenie o Ježišovi Kristovi, učenie o spasení a o Bohu. Existuje mnoho protirečení medzi gnostickými evanjeliami a Bibliou. A keď sa stane, že „kresťanskí gnostici“ citujú Bibliu, prispôsobujú verše tak, aby to neprotirečilo ich učeniu a tak sa prehrešujú voči Božiemu slovu (5. Mojžišova 4:2; Príslovie 30:6; Zjavenie 22:18-19).

Ježiš Kristus je ďalšia oblasť, kde sa kresťanstvo a gnosticizmus rozchádzajú. Gnostici veria, že Ježišovo telo nebolo skutočné, ale sa iba zdalo byť fyzické. Tiež učia, že Duch zostúpil na Neho počas krstu v Jordáne a opustil Ho pred ukrižovaním. Takéto učenie popiera nielen ľudskosť Ježiša Krista, ale i Jeho zmierenie, pretože Ježiš nielenže musel byť opravdivý Boh, ale aj opravdivý človek, aby bol prijatý ako výmena pre obeť (Židom 2:14-17). Biblia hovorí o Ježišovi ako o úplnom človeku a úplnom Bohu.

Gnosticizmus ponúka mystický, intuitívny a subjektívny pohľad na pravdu. Je veľmi starý (v niektorých formách sa prejavuje už v Édenskej záhrade). Dnes sa Satan správa rovnako ako v Édenskej záhrade a „obchádza ako revúci lev, hľadajuc koho by zožral“ (1. Petrova 5:8). Ešte stále pochybuje v Boha a Bibliu a chytá do svojej siete na tých, ktorí sa mu v tom pridávajú a hľadajú spôsob, ako byť jedineční v poznaní Boha a lepší ako ostatní. Nasledujme apoštola Pavla, ktorý hovorí: „všetko skúšajte. Dobrého sa pridŕžajte.“ (1. Tesaloničanom 5:21) a to budeme robiť tak, že všetko budeme skúšať vo svetle Božieho Slova.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to kresťanský gnosticizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries