settings icon
share icon
Otázka

Čo je východná pravoslávna cirkev a aké je jej vierovyznanie?

Odpoveď


Východná pravoslávna cirkev nie je jedno telo, ale je to 13 samostatne spravujúcich cirkví nazvaných podľa národa, v ktorom sa nachádzajú (Grécka pravoslávna cirkev, Ruská pravoslávna cirkev...). Sú zjednotené v chápaní sviatkov, doktrín, liturgie a cirkevného vedenia, ale každá cirkev je samostatná.

Vedúci každej pravoslávnej cirkvi je „patriarch“ alebo „metropolit“. Patriarch Konštantinopoľský (Istambul, Turecko) je ekumenický (univerzálny) patriarch. On je niečo podobné ako pápež v rimokatolíckej cirkvi. Za rozdiel od pápeža, ktorý je známy ako VICARIUS FILIUS DEI (zástupca Syna Božieho), konštantinopoľský biskup je známy ako PRIMUS INTER PARES (prvý medzi rovnakými). Je hodný cti, ale nemá moc nad ostatnými 12 spoločenstvami.

Pravoslávna cirkev hovorí, že jedine ona je tá správna cirkev Kristova a pokúša sa nájsť spojenie s apoštolskou cirkvou cez nepretržitú reťaž apoštolského dedičstva. Pravoslávny myslitelia debatujú o viere rimokatolíkov a protestantov a niektorí ich dodnes považujú za heretikov. Ako rimokatolíci a protestanti, tak aj pravoslávni veria v trojstvo, v to, že Biblia je Slovo Božie, že Ježiš je Syn Boží a v mnohé biblické doktríny. Predsa, čo sa týka doktrín viac spoločných bodov majú s rimokatolíckou cirkvou, než s protestantmi.

Žiaľ, učenie o ospravedlnení z viery nie je prítomné v dejinách a teológii pravoslávnej cirkvi. Pravoslávna cirkev učí o theosis-e („divinizácia“) – je to postupný proces, v ktorom sa kresťania čoraz viac podobajú Kristovi. Problém je v tom, že v pravoslávnej cirkvi sa nechápe to, že pripodobňovanie sa Kristovi je výsledok spasenia a nie podmienka pre spasenie. Toto sú veci, ktoré sa protivia Slovu Božiemu a pravoslávna cirkev to proklamuje:

- rovnaká hodnota cirkevnej tradície a Slova Božieho
- zapieranie výkladu Slova Božieho bez podpory cirkevnej tradície
- trvalé panenstvo Márie
- modlitba pre mŕtvych
- krst malých detí, bez osobnej zodpovedosti a viery
- možnosť získať spasenie i po smrti
- možnosť stratenia spasenia

Aj keď pravoslávna cirkev mala mnoho dobrých skutkov a tiež existuje mnoho kresťanov, ktorí majú osobný vzťah s Bohom, predsa pravoslávna cirkev nehovorí jasne o evanjeliu Ježiša Krista. „Iba Slovo, iba viera, iba milosť, iba Ježiš Kristus“ – to je to, čo chýba pravoslávnej cirkvi a je to veľký nedostatok.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je východná pravoslávna cirkev a aké je jej vierovyznanie?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries