settings icon
share icon
Otázka

Čo je šintoizmus?

Odpoveď


Šintoizmus je čisto japonské náboženstvo, ktorého pôvod sa nachádza v dávnej japonskej histórii. Je to jedno z najstarších náboženstiev na svete. Japonci majú vrúcnu lásku k svojej krajine a veria, že japonské ostrovy boli prvým božským stvorením. Šintoizmus v skutočnosti učí, že žiadna iná krajina nie je božská, čo robí Japonsko jedinečným na svete. Nie je prekvapujúce, že šintoizmus nie je mimo Japonska populárny.

Dve základné šintoistické doktríny sú, že Japonsko je krajinou bohov a jej obyvatelia sú potomkami bohov. Táto predstava o božskom pôvode japonského ľudu, ako aj o božskom pôvode krajiny, viedla k presvedčeniu o nadradenosti nad inými krajinami a národmi. S výnimkou niekoľkých určených siekt šintoizmu nemá toto náboženstvo žiadneho zakladateľa, posvätné spisy ani autoritatívny súbor presvedčení. Uctievanie sa uskutočňuje v jednej z početných svätýň v krajine Japonsko, hoci mnohí Japonci majú vo svojich domovoch oltáre jednému alebo viacerým z veľkého počtu božstiev.

Slovo šintó pochádza z čínskeho slova šen-tao, čo znamená „cesta bohov“. Hlavným znakom šintoizmu je pojem kami, koncept posvätnej sily v živých aj neživých predmetoch. V šintoizme je silný pocit prítomnosti bohov a duchov v prírode. Bohov šintoizmu je príliš veľa na to, aby sa dali zoskupiť do hierarchie, ale bohyňa slnka Amaterasu je veľmi uctievaná a jej veľký cisársky chrám sa nachádza 200 míľ juhozápadne od Tokia. Šintoizmus učí, že Japonci sami pochádzajú z kami.

Náboženstvo šintoizmu je úplne nezlučiteľné s biblickým kresťanstvom. Po prvé, myšlienka, že japonský národ a jeho krajina sú uprednostňované pred všetkými ostatnými, je v rozpore s biblickým učením, že Židia sú vyvoleným Božím národom: „Veď ty si svätý ľud Hospodina, svojho Boha. Hospodin, tvoj Boh, si ťa vyvolil, aby si bol jeho vlastným ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme“ (5. Mojžišova 7:6). Hoci sú však Židia vyvoleným Božím ľudom, nikdy neboli označení za lepší národ než ktorýkoľvek iný a Biblia neučí, že by boli priamo potomkami bohov.

Po druhé, Biblia jasne hovorí, že neexistuje mnoho bohov, ale jeden Boh: „Ja som Hospodin, iného niet. Okrem mňa niet Boha“ (Izaiáš 45:5). Biblia tiež učí, že Boh nie je neosobná sila, ale milujúci a starostlivý Otec pre tých, ktorí sa ho boja (2. Korinťanom 6:17-18). On jediný stvoril vesmír a on jediný nad ním zvrchovane vládne. Predstava bohov, ktorí obývajú skaly, stromy a zvieratá, spája dve rôzne falošné predstavy: polyteizmus (viera v mnohých bohov) a animizmus (viera, že bohovia sú prítomní v predmetoch). Sú to lži od otca lži, satana, ktorý „obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol“ (1. Petrova 5:8).

Po tretie, šintoizmus podporuje v Japoncoch pýchu a pocit nadradenosti; takéto elitárstvo je v Písme odsúdené. Boh nenávidí pýchu, pretože práve ona bráni ľuďom, aby ho hľadali celým srdcom (Žalmy 10:4). Okrem toho učenie o základnej dobrote a božskom pôvode Japoncov vylučuje, že by potrebovali Spasiteľa. Je to prirodzený dôsledok predpokladu, že vlastná rasa je božského pôvodu. Biblia jednoznačne hovorí, že „všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (Rimanom 3:23), že všetci potrebujeme Spasiteľa, Pána Ježiša Krista, a že „pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Skutky 4:12).

Zatiaľ čo šintoizmus učí, že kami môže komunikovať s tými, ktorí sa stali hodnými prostredníctvom rituálneho očisťovania, Boh Biblie sľubuje, že bude prítomný každému, kto ho bude vzývať o odpustenie. Žiadne osobné očisťovanie (forma spasenia zo skutkov) neurobí človeka hodným Božej prítomnosti. Iba viera v preliatu krv Ježiša Krista na kríži môže dosiahnuť očistenie od hriechu a urobiť nás prijateľnými pre svätého Boha. „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2. Korinťanom 5:21).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je šintoizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries