settings icon
share icon
Otázka

Čo je konfucianizmus?

Odpoveď


Konfucianizmus, náboženstvo optimistického humanizmu, mal monumentálny vplyv na život, spoločenskú štruktúru a politickú filozofiu Číny. Založenie tohto náboženstva siaha k jednému človeku, známemu ako Konfucius, ktorý sa narodil 500 rokov pred Kristom. Konfucianizmus sa zaoberá predovšetkým morálnym správaním a etickým životom a často sa zaraďuje skôr medzi etické systémy než medzi náboženstvá. Zdôrazňuje pozemské, nie nebeské veci. Konfuciánske učenie sa sústreďuje na:
1. Uctievanie predkov - uctievanie zosnulých predkov, ktorých duchovia, ako sa verí, riadia osudy potomkov.
2. Filiálna zbožnosť - oddanosť, poslušnosť a úcta starších členov rodiny zo strany mladších členov.

Hlavné zásady konfucianizmu sú:
1. Jen - zlaté pravidlo
2. Chun-tai - cnostný muž
3. Čeng-ming - správne hranie spoločenských rolí
4. Te - sila cnosti
5. Li - ideálne normy správania
6. Wen - pokojné umenie (hudba, poézia atď.)

Etický systém konfucianizmu má veľa dôvodov na pochvalu, pretože cnosť je vždy niečo veľmi žiaduce, a to tak u jednotlivca, ako aj v spoločnosti. Avšak etická filozofia, ktorú Konfucius zastával, bola filozofia vlastného úsilia, ktorá nenechávala priestor ani potrebu pre Boha. Konfucius učil, že človek je schopný urobiť všetko, čo je potrebné na zlepšenie jeho života a kultúry, pričom sa pri tom spolieha na cnosť, ktorú má v sebe. Biblické kresťanstvo však učí presný opak. Človek nielenže nemá schopnosť „dať sa dokopy“, ale v žiadnom prípade nie je schopný sám sa zapáčiť Bohu alebo dosiahnuť večný život v nebi.

Biblia učí, že človek je od narodenia vrodene hriešny (Jeremiáš 17:9) a nie je schopný konať dostatok dobrých skutkov, aby bol prijateľný pre svätého a dokonale spravodlivého Boha. „Pretože zo skutkov Zákona nebude pred ním ospravedlnený nijaký človek“ (Rimanom 3:20). Človek jednoducho povedané zúfalo potrebuje Spasiteľa, ktorý to urobí za neho. Boh nám tohto Spasiteľa poskytol vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel na kríži, aby zaplatil trest za náš hriech a urobil nás prijateľnými pre Boha. Svoj dokonalý život vymenil za náš hriešny: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou“ (2. Korinťanom 5:21).

Konfucianizmus, podobne ako všetky falošné náboženstvá, sa spolieha na skutky a schopnosti človeka. Jedine kresťanstvo uznáva, že „všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (Rimanom 3:23), a jeho stúpenci sa spoliehajú výlučne na Ježiša Krista, ktorého obeť na kríži poskytuje spásu všetkým, ktorí v neho veria a svoju dôveru nevkladajú do seba, ale iba do neho.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je konfucianizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries