Aký je najlepší spôsob, ako evanjelizovať niekoho, kto je súčasťou kultu, alebo nepravého náboženstva?


Otázka: Aký je najlepší spôsob, ako evanjelizovať niekoho, kto je súčasťou kultu, alebo nepravého náboženstva?

Odpoveď:
Tou najdôležitejšou vecou, ktorú môžeme urobiť pre niekoho, kto je zapojený v kulte, alebo v nepravom náboženstve je to, že sa budeme za nich modliť. Potrebujeme sa modliť za to, aby Boh zmenil ich srdcia a otvoril ich oči, aby tak videli pravdu (2 Korintským 4:4). Potrebujeme sa modliť za to, aby ich Boh presvedčil o tom, že na svoju spásu potrebujú Ježiša Krista (Ján 3:16). Bez Božej moci a usvedčenia Ducha Svätého nikdy nebudeme úspešný pri presviedčaní niekoho o pravde (Ján 16:7-11).

Tak isto musíme žiť zbožný kresťanský život, aby tak tí, ktorí sú uväznení v kultoch a náboženstvách mohli vidieť zmenu, ktorú Boh urobil v našich životoch (1 Peter 3:1-2). Musíme sa modliť za to, aby sme mali múdrosť v tom, ako im čo najlepšie poslúžiť (Jakub 1:5). No a po tomto všetkom musíme byť smelí v samotnom zdieľaní evanjelia. Musíme vyhlasovať správu o spáse skrze Ježiša Krista (Rímskym 10:9-10). Vźdy musíme byť pripravení si obrániť našu vieru (1 Peter 3:15), no musíme to robiť s jemnosťou a rešpektom. Môžeme hovoriť správne doktrínu, vyhrať vojnu slov a stále prekážať tomu, aby sa niečo zmenilo, a to naším postojom nahnevanej nadradenosti.

Napokon musíme prenechať spásu tých, ktorým svedčíme na samotného Boha. Je to Božia moc a milosť, ktorá zachraňuje ľudí, nie naša snaha. Aj keď je dobré a múdre, aby sme boli pripravení sa brániť a tak isto mať nejaké znalosti o falošných vierach, ani jedna z týchto vecí sama o sebe nespôsobí, že tí, ktorí sú uväznení v kultoch a falošných náboženstvách uveria. Tou najlepšou vecou, čo môžeme robiť je to, že sa budeme za nich modliť, svedčiť im a žiť pred nimi kresťanský život. No a dôverovať Duchu Svätému, že si ich pritiahne, presvedčí a spôsobí, že uveria.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Aký je najlepší spôsob, ako evanjelizovať niekoho, kto je súčasťou kultu, alebo nepravého náboženstva?

Zistite, ako ...

Strávte večnosť s BohomPrijať odpustenie od Boha