settings icon
share icon
Otázka

Čo je to kresťanská veda?

Odpoveď


Kresťanskú vedu založila Mary Baker Eddyová (1821-1910) a jej nové pohľady súviseli so zdravím a duchovnosťou. Inšpirovaná vlastným uzdravením v roku 1866, Eddyová strávila roky študovaním Biblie, v modlitbe a pátraní po mnohých uzdravujúcich metódach. Výsledok bol systém uzdravenia, ktorý ona nazvala „kresťanská veda“ v roku 1879. Jej kniha „Veda a uzdravenie s kľúčom pre Písmo“ sa stala základom pre pochopenie spojenia rozum – telo – duch. Založila vysokú školu, cirkev, vydavateľskú spoločnosť a noviny „Prehľad kresťanskej vedy“. Kvôli podobnosti s ostatnými skupinami, mnohí nepovažujú kresťanskú vedu za nekresťanský kult.

Kresťanská veda učí o tom, že Boh – Otec – Matka všetkého – je úplne dobrý a úplne duchovný a že každé Božie stvorenie (vrátane každej osoby) je bezchybná podoba Božstva. Vychádzajúc z toho, že každé stvorenie je dobré, každé zlo, ako je choroba, smrť a hriech sa nepovažuje za súčasť reality. Vlastne toto je následok života bez Boha. Modlitba je hlavný spôsob, ako sa približiť k Bohu a ako vyliečiť ľudské choroby. Toto učenie je odlišné od toho, čo píše v Biblii. Biblia nás učí, že sa človek rodí v hriechu (Adamov hriech) a to nás oddeľuje od Boha. Bez Božieho spásonosného plánu a Jeho milosti skrze smrť Ježiša na kríži, nikdy by sme neboli zachránení z najväčšej choroby – hriechu.

Namiesto toho, aby učili, že nás Ježiš uzdravuje z duchovnej choroby (Izaiáš 53:5), kresťanskí vedci vidia Ježišovu službu ako ich vlastnú paradigmu pre uzdravovanie, veriac, že uzdravenie je stredobodom pre spasenie. Kresťanskí vedci sa modlia, aby viac spoznali Boha a Jeho lásku a aby skúsili a pomohli ostatným zažiť to isté – aby pochopili tieto uzdravujúce efekty.

Pre väčšinu kresťanských vedcov duchovné uzdravenie je prvé rozhodnutie a ako výsledok toho, spoliehajú sa na modlitbu a nie na zdravotné ošetrenie. Mnohé vlády občas zamietali tento prístup, najčastejšie vtedy, keď bolo liečenie odopierané menšinám. Predsa neexistuje cirkevné rozhodnutie, ktoré by hovorilo o tom, ako sa členovia majú liečiť.

Kresťanskí vedci nemajú kazateľa. Biblia a „Veda a zdravie“ sú i pastorom i kazateľom. Biblické študie sú praktizované každodenne a čítajú ich dvaja laickí členovia v nedeľu. Tiež majú stretnutia, kde hovoria svoje svedectvá o tom, ako boli uzdravení a obnovení.

Zo všetkých „kresťanských“ kultov, „kresťanská veda“ je najchybnejšie pomenovaná. Kresťanská veda nie je ani kresťanská a nie je ani veda. Oni popierajú základy kresťanstva. A je to úplne v protirečení s vedou, lebo vychádza z mystiky a novodobej spirituality, keď hovorí o duchovnom a telesnom uzdravení. Kresťanská veda má byť odhalená ako anti-kresťanský kult, čím vlastne aj je.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to kresťanská veda?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries