settings icon
share icon
Otázka

Čo hovorí Biblia o karme?

Odpoveď


Karma je teologický koncept, ktorý nachádzame v budhizme a hinduizme. Je to vlastne tvrdenie, že ako žiješ život teraz, taký život budeš mať po reinkarnácii. Ak nie si sebecký, ak si prívetivý a svätý počas tohto života, tak budeš odmenený po reinkarnácii. Ale ak žiješ sebecký život, tak budeš reinkarnovaný do horšieho života. Vlastne budeš žať v budúcom živote to, čo si sial v tomto. Karma je založená na viere v reinkarnáciu. Biblia odmieta také niečo; takže Biblia nepodporuje koncept karmy.

Židom 9:27 hovorí: „ako je ľuďom uložené raz umrieť a potom príde súd..“ Tento verš poukazuje na dve dôležité veci pre kresťanov a popiera možnosť reinkarnácie a karmy. Najpr. hovorí o tom, že je určené raz umrieť a to znamená, že sa človek raz narodí a raz umiera. Neexistuje cyklus rodenia sa a umierania, ako hovorí teória reinkarnácie. Podruhé hovorí, že po smrti príde súd a to znamená, že nieto druhej príležitosti, ako pri reinkarnácii a karme. Dostaneš iba jeden krátky život a ako ho žiješ, tak ti bude súdené.

Biblia mnoho hovorí o tom, že ako seješ, tak budeš aj žať. Jób 4:8 hovorí: „Nakoľko som videl: tí, čo neprávosť orali a rozsievali biedu, museli ju aj žať.“ Žalm 126:5 hovorí: „Tí, ktorí so slzami rozsievajú, žať budú s plesaním.“ Lukáš 12:24 hovorí: „Všímajte si havranov: nesejú, ani nežnú; nemajú komoru ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci?“. V každom z týchto porovnaní o siatí a žatve sa hovorí o odmene, ktorú dostaneš už počas tohto života a nie v budúcnosti. Je to prítomný čas a je jasné, že ovocie tvojich skutkov budeš žať vo svojom živote. A tiež možno dodať, že to, čo seješ v tomto živote bude vplývať na to, akú odmenu alebo trest dostaneš v budúcom živote.

Budúci život neznamená nové narodenie alebo reinkarnácia do iného tela na tomto svete. Je to večný život v pekle (Matúš 25:46) alebo večný život v nebi s Ježišom, ktorý zomrel, aby sme my mohli žiť s Ním. On by mal byť stredobodom našich životov. Apoštol Pavel píše v liste Galaťanom 6:8-9: „Pretože kto rozsieva svojmu telu, z tela bude žať skazu; kto rozsieva Duchu, z Ducha bude žať večný život. V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať.“

Nakoniec, musíme si pripomenúť, že Ježišova smrť nám umožnila, aby sme žali večný život a viera v Neho nám dáva večný život. Efežanom 2:8-9 hovorí: „Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil.“ Takže vidíme, že koncept reinkarnácie a karmy nie je v súlade s Bibliou – s tým, čo nás ona učí o živote, smrti, sejbe a žatve.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo hovorí Biblia o karme?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries