settings icon
share icon
Otázka

Je mormónstvo kultom? Čomu veria Mormóni?

Odpoveď


Mormónske náboženstvo (mormónstvo), ktorého nasledovníci sú tak isto známy ako Mormóni a Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní bolo založené pred dvesto rokmi mužom, ktorý sa volal Joseph Smith. Tvrdil, že sa mu dostalo osobnej návštevy od Boha Otca a Ježiša Krista, ktorí mu povedali, že všetky cirkvi a ich vyznania sú im ohavnosťou. Joseph Smith si vytýčil, že založí nové náboženstvo o ktorom tvrdí, že je „jedinou pravou cirkvou na zemi“. Problém mormónstva je ten, že protirečí, upravuje a rozširuje Bibliu. Kresťania nemajú žiadny dôvod na to, aby verili tomu, že Biblia nie je pravdivá, alebo dostačujúca. Skutočne veriť v Boha a dôverovať Mu znamená, že budeme veriť Jeho Slovu a celé Písmo je inšpirované Bohom, čo znamená, že pochádza od Neho (2 Timoteovi 3:16).

Mormóni veria tomu, že v skutočnosti existujú štyri zdroje božsky inšpirovaných slov, nie len jeden: 1) Biblia „pokiaľ je správne preložená“. Nie vždy je jasné, že ktoré verše sú považované za nesprávne preložené. 2) Kniha Mormon, ktorá bola „preložená“ Smithom a vydaná v roku 1830. Smith tvrdil, že to je tá „najpresnejšia kniha“ na zemi a že človek sa môže dostať k Bohu bližšie tým, že bude nasledovať jej nariadenia. A to oveľa bližšie, ako by sa dostal skrze „akúkoľvek inú knihu“. 3) Kniha Náuky a zmluvy (Doctrine and Covenants), ktorá obsahuje zbierku moderných zjavení, ktoré sa týkajú „Cirkvi Ježiša Krista ako bola obnovená“. 4) Kniha Drahocenné perly (The Pearl of Great Price), ktorá podľa Mormónov „vyjasňuje“ doktríny a učenia, ktoré sa stratili z Biblie a pridáva svoje vlastné informácie o stvorení zeme.

Čo sa týka Boha, toto je to, čomu veria Mormóni: nie vždy bol Zvrchovanou Bytosťou vesmíru, ale tento status dosiahol skrze spravodlivé žitie a vytrvalú snahu. Veria tomu, že Boh Otec má „telo z mäsa a kostí, ktoré je tak hmatateľné, ako ľudské“. Aj napriek tomu, že sa toho moderní Mormónsky vodcovia zriekli, Brigham Young učil, že Adam bol v skutočnosti Bohom a otcom Ježiša Krista. Na rozdiel od tohoto kresťania veria tomuto: je iba jeden skutočný Boh (Deuteronomium 6:4; Izaiáš 43:10; 44:6-8), vždy existoval a vždy existovať bude (Deuteronomium 33:27; Žalm 90:2; 1 Timoteovi 1:17) a nebol stvorený, ale On je Stvoriteľom (Genesis 1; Žalm 24:1; Izaiáš 37:16). Je dokonalý a nie je nikto, kto by sa Mu vyrovnal (Žalm 86:8; Izaiáš 40:25). Boh Otec nie je človekom, ani nikdy nebol (Numeri 23:19; 1 Samuel 15:29; Ozeáš 11:9). Je Duchom (Ján 4:24) a Duch nie je z tela a kostí (Lukáš 24:39).

Mormóni veria tomu, že existuje viacero úrovní, alebo kráľovstiev v posmrtnom živote: nebeské kráľovstvo, zemské kráľovstvo, telestiálne kráľovstvo a vonkajšia temnota. Kde ľudia skončia záleží na tom, čomu budú veriť a čo budú robiť počas tohto života. Biblia naopak tvrdí, že po smrti pôjdeme buď do neba alebo do pekla na základe toho, či sme vložili našu vieru do Ježiša Krista ako nášho Pána a Spasiteľa. Byť neprítomný vo svojom tele znamená, pre veriacich, byť s Pánom (2 Korintským 5:6-8). Neveriaci sú poslaní do pekla, alebo miesta smrti (Lukáš 16:22-23). Keď sa Ježiš druhý krát vráti, tak prijmeme nové telá (1 Korintským 15:50-54). Pre veriacich bude existovať nové nebo a nová zem (Zjavenie 21:1) a neveriaci budú hodení do večného ohnivého jazera (Zjavenie 20:11-15). Po smrti už nie je žiadna druhá šanca na vykúpenie (Židom 9:27).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je mormónstvo kultom? Čomu veria Mormóni?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries