settings icon
share icon
Otázka

Ako môžem spoznať falošného učiteľa / falošného proroka?

Odpoveď


Ježiš nás varoval pred tým, že prídu „falošní Kristovia a falošní proroci“, ktorí sa budú snažiť zviesť dokonca aj Božích vyvolených (Matúš 24:23-27; pozri sa tak isto na 2 Peter 3:3 a Júda 17-18). Najlepším spôsobom, ako sa brániť voči klamstvu a falošným učiteľom je poznať pravdu. Objaviť podvodníka, študovať skutočnú vec. Každý veriaci, ktorí „správne podáva slovo pravdy“ (2 Timoteovi 2:15) a pozorne študuje Bibliu dokáže spoznať nepravdivú doktrínu. Napríklad každý veriaci, ktorý čítal o skutkoch Otca, Syna a Ducha Svätého v Matúšovi 3:16-17 bude okamžite pochybovať o každej doktríne, ktorá popiera Trojicu. Preto je prvým krokom štúdium Biblie a posudzovanie každého učenia s tým, čo hovorí samotné Písmo.

Ježiš povedal, že „strom poznať po ovocí“ (Matúš 12:33). Keď hľadáme „ovocie“, tak tu sú tri špecifické testy, ktoré môžeme aplikovať na každého učiteľa, aby sme tak zistili presnosť jeho alebo jej učenia:

1) Čo tento učiteľ hovorí o Ježišovi? V Matúšovi 16:15-16 sa Ježiš pýta, „A vy za koho ma pokladáte?“ Peter Mu odpovedá „Ty si Kristus, Syn Boha živého,“ a za túto odpoveď je Peter nazvaný „blahoslavený“. V 2 Jánovi 9 čítame, „Ktokoľvek zachádza ďalej a nezostáva v učení Kristovom, nemá Boha; kto zostáva v učení, ten má aj Otca aj Syna.“ Inými slovami, Ježiš Kristus a Jeho vykupiteľská práca je tým najdôležitejším; vyvarujte sa každému, kto popiera, že Ježiš je rovný s Bohom, kto zmenšuje Ježišovu obetnú smrť alebo kto odmieta Ježišovu ľudskosť. Prvý list Jána 2:22 hovorí, „Kto je klamárom, ak nie ten, čo popiera, že Ježiš je Kristus? Antikrist je ten, kto popiera Otca a Syna.“

2) Káže tento učiteľ evanjelium? Evanjelium je definované ako dobrá správa o Ježišovej smrti, pohrebe a vzkriesení, podľa Písem (1 Korintským 15:1-4). Aj keď vyhlásenia ako „Boh ťa miluje“, „Boh chce, aby sme nakŕmili hlad“ých" a „Boh chce, aby si bol bohatý“ znejú pekne, nie sú úplnou správou evanjelia. Tak isto nás aj Pavol varuje v Galatským 1:7, „Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo.“ Nikto, ani úžasný kazateľ nemá to právo, aby menil správu, ktorú nám dal Boh. „Ak vám niekto zvestuje iné evanjelium miesto toho, ktoré ste prijali, - nech je prekliaty!“ (Galatským 1:9).

3) Prejavuje tento učiteľ charakterové vlastnosti, ktoré oslavujú Pána? Júda 11 hovorí o falošných učiteľoch, „Šli Kainovou cestou, dali sa strhnúť do Balámovho bludu za odmenu a Kórachovou vzburou zahynuli.“ Inými slovami, falošného učiteľa môžeme poznať podľa jeho pýchy (Kainovo odmietnutie Božieho plánu), lakomstva (Balám, ktorý prorokoval za peniaze) a vzburou (Koráchovo povýšenie sa nad Mojžiša). Ježiš povedal, aby sme sa takým ľuďom vyhýbali a že ich poznáme podľa ich ovocia (Matúš 7:15-20).

Pre hlbšie štúdium si pozri tie knihy v Biblii, ktoré boli napísane špecificky na to, aby bojovali s falošným učením v cirkvi: Galatským, 2 Peter, 1 Ján, 2 Ján a Júda. Často je náročné spozorovať falošného učiteľa/proroka. Satan sa premieňa v anjela svetla (2 Korintským 11:14) a jeho služobníci sa predstavujú ako služobníci spravodlivosti (2 Korintským 11:15). Iba tým, že budeme úplne oboznámení s pravdou budeme schopní odhaliť podvodníka.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Ako môžem spoznať falošného učiteľa / falošného proroka?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries