settings icon
share icon
Otázka

Čo je to okultizmus?

Odpoveď


Slovník definuje okultizmus ako „skrytý, tajný a záhadný, najmä týkajúci sa nadprirodzena“. Príkladmi okultných praktík sú astrológia, čarodejníctvo (wicca), čierne umenie, veštenie, mágia (čierna aj biela), tabule Ouija, tarotové karty, špiritizmus, parapsychológia a satanizmus. Ľudia sa o okultizmus zaujímali odjakživa, od staroveku až dodnes. Okultné praktiky a psychické javy zaujali milióny ľudí na celom svete, a to nielen nevedomých alebo nevzdelaných. Existuje niekoľko faktorov, ktoré spôsobujú, že okultizmus fascinuje každého, a to aj v našej dobe technologického a vedeckého pokroku.

Po prvé, okultné praktiky oslovujú našu prirodzenú zvedavosť. Mnohí ľudia, ktorí sa zapájajú do okultizmu, začínajú s „neškodnými“ praktikami, ako je napríklad hra s tabuľou Ouija zo zvedavosti. Mnohí, ktorí takto začali, zistili, že sa do okultizmu dostávajú čoraz hlbšie. Žiaľ, tento typ zapojenia sa podobá tekutému piesku - ľahko sa do neho dostanete a ťažko sa z neho dostávate. Ďalšou fascináciou okultizmu je, že sa zdá, že ponúka rýchle a jednoduché odpovede na životné otázky. Astrológ vám ochotne vykreslí budúcnosť, tabuľa Ouija a tarotové karty vám dajú smer a veštec vás spojí s tetou Ester, ktorá vám povie, že v posmrtnom živote je všetko v poriadku. Okultné praktiky ovládajú démoni, ktorí ponúkajú len toľko informácií, aby svoje obete fascinovali, a zároveň stále viac a viac ovládajú dôverčivé srdcia a mysle.

Nebezpečenstvo okultných praktík nemožno preceňovať. Biblia nám hovorí, že Boh okultizmus nenávidí a varoval Izraelitov pred tým, aby sa doň zapájali. Pohanské národy, ktoré obklopovali Izrael, boli preniknuté okultizmom - bosoráctvom, čarodejníctvom, špiritizmom - a to je jeden z dôvodov, prečo Boh dal svojmu ľudu právomoc vyhnať ich zo zeme (5. Mojžišova 18:9-14). Nový zákon nám hovorí, že nárast záujmu o okultizmus je znamením konca veku: „Duch však výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridŕžať bludných duchov a náuk démonov“ (1. Timotejovi 4:1).

Ako máme rozpoznať okultizmus a tých, ktorí ho propagujú? Dobrým začiatkom je udalosť, do ktorej boli zapojení Pavol a Barnabáš v prvých dňoch cirkvi. „Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Barjezus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Pavla, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elymas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol, naplnený Duchom Svätým, uprel naňho zrak a povedal: ,Diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti! Neprestaneš vari prevracať priame Pánove cesty?‘“ (Skutky 13:6-10).

Z tohto opisu vidíme niekoľko charakteristických znakov tých, ktorí sa zaoberajú okultizmom. Sú to falošní proroci (verš 6), ktorí popierajú základné doktríny kresťanstva: Kristovo božstvo, pád človeka do hriechu, nebo, peklo, spasenie a vykupiteľské dielo Krista na kríži. Po druhé, snažia sa ovplyvňovať ľudí, najmä tých, ktorí sú v mocenských pozíciách, aby ich odvrátili od viery (verše 6-7). Po tretie, robia všetko, čo je v ich silách, aby zabránili šíreniu pravého Kristovho evanjelia, a na každom kroku sa stavajú proti jeho služobníkom (verš 8). Keď sa pravda evanjelia o spasení skrze vieru v Krista obmedzuje, oslabuje alebo úplne odmieta, satan a jeho démoni sa radujú.

Niet pochýb o tom, že okultizmu vo všetkých jeho podobách sa treba vyhýbať. Máme byť „triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zhltol.“ (1. Petrov 5:8). Súčasťou sebaovládania a ostražitosti je byť múdry voči satanovým plánom, ale nie ponárať sa do detailov každej okultnej praxe a javu. Skôr máme pochopiť konečný cieľ diabla - zničenie našich duší - a podniknúť útok tým, že sa oblečieme do „do plnej Božej výzbroje“ (Efezanom 6:10-18). Iba tak môžeme pevne stáť a uhasiť „plamenné šípy“ Zlého.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to okultizmus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries