settings icon
share icon
Otázka

Čo je to hnutie new age?

Odpoveď


Výraz „new age“ vznikol v 70. a 80. rokoch 20. storočia. Propagoval ho náklad časopisu „New Age Journal“ a kniha Marka Satina s názvom New Age Politics. Bestseller Marilyn Fergusonovej Aquarian Conspiracy bol prezentáciou spoločenského programu a filozofickej vízie New Age. Fergusonovej dielo získalo status neoficiálneho písma tohto hnutia. Ako napísal Russell Chandler, autor Los Angeles Times, v knihe Understanding The New Age: „Ak Fergusonová napísala ,Bibliu‘ New Age, Shirley MacLaineová je jej najvyššou kňažkou.“

Kniha Shirley MacLaineovej s názvom Out On a Limb je kronikou jej neochotnej konverzie k viere New Age. Táto kniha opisuje jej cesty a štúdium, ktoré zahŕňa dimenzie podobné sci-fi, cestovanie mimo tela, kontakt s mimozemskými bytosťami, „trans channeling“ (seansy) a „prehliadku“ neviditeľného sveta. Druhá kniha MacLaineovej, Dancing in the Light, rozpráva o jej prieniku do sveta jogy, reinkarnácie, sily kryštálov, hinduistických mantier a zážitkov zo spomienok na minulé životy sprostredkovaných akupunktúrou. Jej duchovní sprievodcovia ju informovali, že každý človek je Boh, a ona im odovzdala „múdrosť“, že človek je neobmedzený. Človek si to musí len uvedomiť. (Chandler, strana 6-2).

New Age myslenie má teda korene vo východnej mystike, ktorá obchádza myseľ. Existuje nový orgán vnímania - tretie oko -, ktoré poskytuje duchovné svetlo. Človek sa musí dostať k „duševnému ja“ tak, že sa vycvičí, aby ignoroval správy z mysle alebo aby videl, že myseľ v skutočnosti dosahuje „kozmické vedomie“. Myseľ môže vytvárať realitu.

Neil Anderson vo svojej knihe Walking through the Darkness píše o hnutí New Age toto: „Hnutie New Age sa nevníma ako náboženstvo, ale ako nový spôsob myslenia a chápania reality. Je veľmi príťažlivé pre prirodzeného človeka, ktorý sa rozčaroval z organizovaného náboženstva a západného racionalizmu. Túži po duchovnej realite, ale nechce sa vzdať materializmu, riešiť svoje morálne problémy ani sa podriadiť autorite“ (s. 22). Anderson ďalej zhrňuje myslenie New Age (strany 22 - 24) takto:
(1) Je to monizmus. Viera, že všetko je jedno a jedno je všetko. Dejiny nie sú príbehom pádu ľudstva do hriechu a jeho obnovy Božou spásnou milosťou. Je to skôr pád ľudstva do nevedomosti a postupný vzostup k osvieteniu.

(2) Všetko je Boh. Ak je všetko jedno, vrátane Boha, potom treba dospieť k záveru, že všetko je Boh. Je to panteizmus - stromy, slimáky, knihy a ľudia sú všetci jednej božskej podstaty. Osobný Boh, ktorý sa zjavil v Biblii a v Ježišovi Kristovi, je úplne odmietnutý. Keďže Boh je neosobný, novoveký človek mu nemusí slúžiť. Boh je „to“, nie „on“.

(3) Dochádza k zmene vo vedomí. Ak sme Boh, musíme vedieť, že sme Boh. Musíme sa stať kozmicky vedomými, osvietenými alebo naladenými na kozmické vedomie. Niektorí, ktorí dosiahnu tento osvietený stav, budú tvrdiť, že sa „znovuzrodili“ - čo je falošné biblické obrátenie. Podstatné nie je, či veríme alebo meditujeme, ale v koho veríme a o čom meditujeme. Kristus je pravá, osobná, objektívna skutočnosť, pretože povedal, že on je cesta, pravda a život a nikto neprichádza k Otcovi inak ako cez neho (Ján 14:6).

(4) Učí sa kozmický evolučný optimizmus. Prichádza Nový vek. Nastane nový svetový poriadok, nová svetová vláda. Myslitelia New Age veria, že nakoniec dôjde k postupnému zjednoteniu svetového vedomia. Podľa Biblie ide o falošné kráľovstvo, ktoré vedie sám Satan. Kristus má pravé kráľovstvo a jedného dňa bude na zemi vládnuť v pokoji pre všetkých, ktorí ho prijmú za Spasiteľa a Kráľa (Zjavenie 5:13).

(5) Sledovatelia New Age si vytvárajú svoju vlastnú realitu. Veria, že môžu vytvárať realitu tým, čomu veria, a tým, že zmenia to, čomu veria, môžu zmeniť realitu. Všetky morálne hranice boli vymazané. Neexistujú žiadne absolútne hodnoty, pretože neexistuje rozdiel medzi dobrom a zlom. Nič nemá realitu, kým niekto nepovie, že je to realita, alebo nepovie, že je to pravda. Ak môže konečný človek vytvoriť pravdu, máme v našej spoločnosti zúfalý problém. Ak neexistujú večné absolútnosti od večného Boha, človek sa nakoniec stane sám sebe záhubou.

(6) New Ageri nadväzujú kontakt s kráľovstvom temnoty. Nazývanie média „channelerom“ a démona „duchovným sprievodcom“ nič nemení na skutočnosti, čím sú. Ide o kráľovstvo temnoty, ktorého hlavou je satan. Tí, ktorí sa venujú takýmto aktivitám, sú v kontakte so svetom, ktorý je úplne protikladný biblickému Bohu, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi, ktorý porazil satana (Matúš 4:1-11; Kolosanom 2:15; Hebrejom 2:14-18).

Hnutie New Age je falošným náboženstvom, ktoré apeluje na city jednotlivcov a vedie ich k tomu, aby si mysleli, že oni sú Bohom a že môžu skrze svoju osobu zlepšiť svoj život. Skutočnosť je taká, že sa narodíme, vyrastieme, chvíľu žijeme na planéte Zem a zomrieme. Ľudia sú koneční. Nikdy nemôžeme byť Bohom. Potrebujeme niekoho väčšieho, kto nám môže poskytnúť odpustenie a večný život. Chváľme Pána za Bohočloveka, Ježiša Krista. Svojou smrťou a telesným vzkriesením pre nás získal to, čo zúfalo potrebujeme: odpustenie od Boha, cieľ a zmysel života v tomto živote a večný život za hrobom. Neprehliadnite, kto je Ježiš Kristus a čo pre vás urobil. Prečítajte si 3. kapitolu Jánovho evanjelia. Požiadajte Krista, aby bol vaším Spasiteľom. Váš život sa zmení a vy budete vedieť, kto ste, prečo ste tu a kam idete.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je to hnutie new age?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries