settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับยุคสุดท้าย

จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตามที่ได้มีการพยากรณ์ไว้เกี่ยวกับยุคสุดท้าย?

หมายสำคัญสำหรับยุคสุดท้ายมีอะไรบ้าง?

การรับคริสตจักรขึ้นคืออะไร?

ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากคืออะไร? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากจะยาวนานเจ็ดปี?

การรับขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อพูดถึงเวลาแห่งความทุกข์ยาก?

การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์คืออะไร?

อาณาจักรพันปีคืออะไร และมันมีอายุพันปีจริง ๆ หรือไม่?

อะไรคือตราประทับทั้งเจ็ดดวงและแตรเจ็ดคัน ใน หนังสือวิวรณ์?

อะไรคือเครื่องหมายของสัตว์ร้าย (666)?

ฉันจะเข้าใจหนังสือวิวรณ์ได้อย่างไร?

ใครคือปฏิปักษ์พระคริสต์?

ใครคือผู้ขี่ม้าทั้งสี่คนในเพลิงกัลป์?

เราต้องมีชีวิตโดยคำนึงถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อย่างไร?

ใครเป็นพวก 144,000 คน?

อะไรเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติ?

บันทึกทางศาสนาของยิวหรือคริสเตียนสมัยเก่าคืออะไร?

สงครามอาร์มาเกดโดนคืออะไร?

อะไรคือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า?

อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรับขึ้นไปสวรรค์ และการเสด็จกลับมาครั้งที่สอง?

ใครคือผู้ปกครอง 24 คนในพระธรรมวิวรณ์?

คำทำนายของชาวมายันปี 2012 คืออะไร?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับจุดจบของโลก?

บทบาทของอิสราเอลในยุคสุดท้ายคืออะไร?

ใครเป็นผู้พยากรณ์เท็จในยุคสุดท้าย?

เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการพิพากษาครั้งสุดท้าย?

มหากลียุคคืออะไร?

ปฏิปักษ์พระคริสต์เป็นอิสลามหรือ ปฏิปักษ์พระคริสต์จะเป็นมุสลิมหรือไม่?

เวลายากลำบากของยาโคบคืออะไร?

มันเป็นไปได้ไหมที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่พระเยซูจะเสด็จกลับมา?

ฉันจะต้องเตรียมพร้อมอย่างไรเพื่อจะถูกรับขึ้นไปสวรรค์ ?

งานเลี้ยงอาหาค่ำพิธีสมรสของพระเมษโปดกคืออะไร?

อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของมุมมองการรับขึ้นไปสวรรค์ตอนกลางกลียุค?

สมเด็จพระสันตะปาปา หรือสมเด็จพระสันตะปาปาองค์ต่อไปเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์หรือไม่?

อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนของมุมมองเรื่องการรับขึ้นไปสวรรค์หลังกลียุค?

อะไรคือจุดแข็งและจุดอ่อนมุมมองเรื่องการรับขึ้นไปสวรรค์ก่อนกลียุค?

พระธรรมวิวรณ์บทที่12หมายความว่าอะไร?

จะมีความรอดครั้งที่สองหลังการรับขึ้นไปสวรรค์หรือไม่?

คริสตจักรทั้งเจ็ดแห่งในพระธรรมวิวรณ์หมายถึงอะไร?

รอดได้ในวาระสุดท้าย- ฉันจำต้องรู้อะไรหรือ?

พระเยซูจะเสด็จกลับมาเหมือนขโมยในเวลากลางคืนหมายความว่าอะไร?

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อทรงตรัสว่า 'คนรุ่นนี้จะไม่ล่วงลับไป'?

อาบัดโดนหรืออปอลลิโยนคือใคร?

การล่อลวงเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวสามารถเป็นส่วนหนึ่งของยุคสุดท้ายได้หรือไม่?

ทำไมเอลียาห์ต้องกลับมาก่อนยุคสุดท้าย (มาลาคี 4:5 – 6)?

ฉันจะเอาชนะความกลัวของฉันเกี่ยวกับวาระสุดท้ายได้อย่างไร?

จะมียุคสุดท้ายสำหรับพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มหรือไม่?

คนในยุคที่เห็นอิสราเอลซึ่งได้รับสร้างใหม่ในฐานะประชาชาติจะยังมีชีวิตอยู่สำหรับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูหรือไม่?

เหตุใดพระเจ้าจึงจะปล่อยซาตานหลังจากยุค 1,000 ปีแห่งการครอบครอง?

โกกและมาโกกคืออะไร?

การเสด็จกลับมาของพระคริสต์ใกล้เข้ามาแล้วสามารถกล่าวได้อย่างแท้จริงหรือไม่?

เรากำลังอาศัยอยู่ในยุคสุดท้ายจริงหรือไม่?

ความหมายของ 666 คืออะไร?

พระคัมภีร์พยากรณ์ถึงรัฐบาลเดียวของโลกกับสกุลเงินเดียวของโลกในเวลายุคสุดท้ายหรือไม่?

อะไรคือศาสนาเดียวของโลกในยุคสุดท้าย?

ผู้ที่เชื่อว่าคำพยากรณ์บางส่วนในพระธรรมวิวรณ์นั้นสำเร็จแล้วเชื่อว่าอะไร ความเชื่อที่ว่าคำพยากรณ์บางส่วนในพระธรรมวิวรณ์นั้นสำเร็จแล้วถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์หรือไม่?

จะมีการที่พระเจ้าทรงรับผู้เชื่อไปบางส่วนหรือไม่?

เจ็ดสิบสัปดาห์หรือเจ็ดสิบสัปตะครั้งของดาเนียลอะไรคือ?

ธรรมิกชนที่ทุกข์ลำบากคือใคร?

ใครคือพยานทั้งสองในพระธรรมวิวรณ์?

ตรีเอกานุภาพที่ไม่บริสุทธิ์ในยุคสุดท้ายคืออะไร?

หญิงแพศยาแห่งเมืองบาบิโลนหรือความลึกลับแห่งเมืองบาบิโลนเป็นใครหรือคืออะไร?

สงครามในสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์ 12 อธิบายถึงการตกสู่บาปครั้งแรกของซาตานหรือครั้งสุดท้ายของการต่อสู้ของเทวทูตใช่หรือไม่?

คำพยากรณ์ของพระคัมภีร์ทำนายว่าจะมีสงครามโลกครั้งที่ 3 ก่อนจะสิ้นยุคหรือไม่?กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับยุคสุดท้าย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries