settings icon
share icon
คำถาม

หญิงแพศยาแห่งเมืองบาบิโลนหรือความลึกลับแห่งเมืองบาบิโลนเป็นใครหรือคืออะไร?

คำตอบ


ส่วนหนึ่งของนิมิตของยอห์นในพระธรรมวิวรณ์ได้รวมคำอธิบายเชิงสัญลักษณ์ของสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งเป็นที่รู้จักกันคือ "ความลึกลับแห่งเมืองบาบิโลน" หรือ "หญิงแพศยาแห่งเมืองบาบิโลน" พระธรรมวิวรณ์ 17:1 – 2 อธิบายถึงนิมิตว่า "ทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์ที่ถือขันเจ็ดใบนั้น มาหาข้าพเจ้าและพูดว่า เชิญมานี่เถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูการพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคนสำคัญที่นั่งอยู่บนน้ำมากหลาย คือหญิงที่บรรดากษัตริย์ทั่วแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณีด้วย และคนทั้งหลายที่อยู่ในแผ่นดินโลก ก็ได้มัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีกับหญิงนั้น" พระธรรมวิวรณ์ 17:5 ได้ให้ชื่อแก่นางว่า "ที่หน้าผากของหญิงนั้นเขียนชื่อที่แฝงความหมายไว้ว่า บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย และแม่สิ่งทั้งปวงที่น่าสะอิดสะเอียน แห่งแผ่นดินโลก"

ตามวิวรณ์ 17:3 หญิงโสเพณีในนิมิตกำลังนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มซึ่งมีเจ็ดหัวและสิบเขาและ "เป็นคำหมิ่นประมาทเต็มไปทั้งตัว" สัตว์ร้ายตัวนี้คือตัวเดียวกับสัตว์ร้ายในวิวรณ์ 13:1 คำอธิบายนั้นเป็นคำอธิบายเดียวกันทั้งหมดเลยทีเดียวคือสัตว์ร้ายเป็นสัญลักษณ์ของปฏิปักษ์พระคริสต์ เป็นชายที่ละเลยต่อกฎหมาย (ยืนยันมาจาก 2 เทสะโลนิกา 2:3 – 4, ดาเนียล 9:27) ฉะนั้นหญิงแพศยาแห่งบาบิโลนจะเป็นใครหรืออะไรก็ตามนั้นเธอผูกพันธ์อย่างใกล้ชิดกับปฏิปักษ์พระคริสต์ของยุคสุดท้าย

ข้อเท็จจริงที่ว่าหญิงแพศยาแห่งบาบิลโลนนั้นมีการอ้างว่าเป็น "ความลึกลับ" หมายความว่าเราไม่สามารถแน่ใจได้ทั้งหมดถึงอัตลักษณ์ของเธอ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์ตอนนั้นไม่ได้ให้เบาะแสแก่เรา พระธรรมวิวรณ์ 17:9 กล่าวว่า "นี่ต้องใช้สติปัญญา หัวทั้งเจ็ดนั้นคือเนินเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั้นนั่งอยู่" ผู้วิจารณ์เชื่อมโยงตอนนี้กับคริสตจักรโรมันคาทอลิกเพราะว่าในยุคโบราณอาณาจักรโรมเป็นที่รู้จักกันคือ "อาณาจักรบนเนินเขาเจ็ดเนิน" อย่างไรก็ตามข้อ 10 อธิบายต่อเนื่องไปว่าเจ็ดเขาคือกษัตริย์เจ็ดพระองค์จากเจ็ดอาณาจักร ซึ่งห้าอาณาจักรได้ล่มสลายไปแล้ว หนึ่งอาณาจักรที่มีอยู่และอีกหนึ่งอาณาจักรที่กำลังจะมา ฉะนั้น "หญิงแพศยาแห่งเมืองบาบิโลน" ไม่สามารที่จะอ้างอย่างผูกขาดกับอาณาจักรโรมได้ ในทางกลับกันเธอเชื่อมโยงกับเจ็ดจักรวรรดิของโลกที่แตกต่างกันออกไป (จักรวรรดิหนึ่งซึ่งจะมาในอนาคต)

พระธรรมวิวรณ์ 17:15 เชื่อมโยงโสเพณีกับ "ชนชาติมวลชนประชาชาติ และภาษาต่างๆ" หญิงแพศยาแห่งบาบิโลนจะมีอิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ทั่วโลก จะมีครั้งหนึ่งที่เธอจะฝึกฝนอำนาจการปกครองเหนือโลกเพราะว่าเธอคือ "นครใหญ่ ที่มีอำนาจเหนือกษัตริย์ทั้งหลายทั่วแผ่นดินโลก" (วิวรณ์ 17:18) อย่างไรก็ตามเมื่อถึงจุดหนึ่งกษัตริย์ทั้งหลายที่ผู้ที่จะปกครองภายใต้ปฏิปักษ์พระคริสต์จะหันไปหาเธอด้วยความเกลียดชังและทำลายเธอ (วิวรณ์ 17:16)

จะแก้ไขปัญหาความลึกลับของหญิงแพศยาของบาบิโลนได้หรือไม่ ได้ อย่างน้อยเพียงบางส่วน หญิงแพศยาแห่งบาบิโลนเป็นระบบที่ชั่วร้ายของโลกซึ่งควบคุมโดยปฏิปักษ์พระคริสต์ในช่วงเวลาทุกข์ลำบาก กษัตริย์แห่งโลกจะ "ล่วงประเวณี" กับเธอและผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกจะ "มึนเมา" ด้วยการล่วงประเวณีของเธอ บ่อยครั้งในพระคัมภีร์การล่วงประเวณีถูกใช้เป็นคำอุปมาสำหรับการบูชารูปเคารพและความไม่สัตย์ซื่อทางฝ่ายวิญญาณ (ยกตัวอย่างเช่นอพยพ 34:16, เอเสีเคียล 6:9) ดูเหมือนว่าหญิงแพศยาแห่งบาบิโลนเป็นจุดสูงสุดของศาสนาเทียมเท็จตลอดทั้งประวัติศาสตร์ ข้อเท็จจริงที่ว่าเธอ "เมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชน" (วิวรณ์ 17:6) แสดงออกถึงการเกลียดศาสนาแห่งพระเจ้าที่แท้จริงของเธอและการสิ้นสุกอันน่าสยดสยองของเธอแสดงถึงการที่พระเจ้าเกลียดชังศาสนาเทียมเท็จซึ่งเป็นการอธรรม (ข้อที่ 16 – 17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หญิงแพศยาแห่งเมืองบาบิโลนหรือความลึกลับแห่งเมืองบาบิโลนเป็นใครหรือคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries