settings icon
share icon
คำถาม

คำทำนายของชาวมายันปี 2012 คืออะไร?

คำตอบ


ตามปฏิทินของชาวมายันโบราณแบบ "นับยาว" พวกเขาระบุว่าวันที่ 21 ธันวาคมปี 2012 เป็นวันสุดท้ายของปฏิทิน "อวสาน" ของปฏิทินชาวมายันนี้นำไปสู่การตีความหมายที่แตกต่างกันมากมาย บางคนเห็นว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าการเริ่มนับใหม่ การเริ่มต้นนับรอบใหม่ คนอื่น ๆ มองว่าวันนั้นเป็นวันสิ้นโลก ( หรืออย่างน้อยที่สุดภัยพิบัติร้ายแรงทั่วโลกบางอย่าง) ดังนั้น อะไรคือปฏิทินชาวมายันแบบนับยาว มันมีความสัมพันธ์กับวันสิ้นโลกหรือไม่

ชาวมายันได้พัฒนาปฏิทินของพวกเขา(แบบนับยาว) ในปี ก.ค.ศ 355 พวกเขาสามารถใช้การสังเกตและความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่เหนือกว่าของตน เพื่อคำนวณการเคลื่อนไหวในอนาคตของดวงดาวบนท้องฟ้า. ผลที่ได้ก็คือว่า ชาวมายันได้ค้นพบผลกระทบของการเอนเอียงของโลกเมื่อมันหมุนรอบแกนของมัน การหมุนรอบที่เอนเอียงทำให้การเคลื่อนไหวของดวงดาวค่อย ๆ เลื่อนลอยในท้องฟ้า (ผลกระทบที่เรียกว่า "การเคลื่อนช้าของแกนที่หมุนรอบอีกแกนหนึ่ง") ในรอบ 5,125 ปี ชาวมายันยังพบได้อีกว่า หนึ่งครั้งทุกวงรอบแถบสีดำที่ศูนย์กลางของทางช้างเผือก (เรียกว่า "กาแล็คซี่เส้นศูนย์สูตร") ตัดเส้นกับวงที่เป็นรูปไข่ (แนวราบของการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ข้ามท้องฟ้า)

ระหว่างปีที่โคจรตัดเส้นกัน ดวงอาทิตย์โคจรไปถึงจุดสุดยอด (ช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในท้องฟ้าอยู่ที่ระยะห่างทำมุมใหญ่ที่สุดที่ด้านอื่นของระนาบเส้นศูนย์สูตรจากผู้สังเกตการณ์) ในวันที่ 21 ธันวาคม สำหรับซีกโลกเหนือและวันที่ 21 มิถุนายน สำหรับซีกโลกใต้ ในเวลานั้น ดวงอาทิตย์เกิดดับลงเวลาเดียวกับที่เกิดการเชื่อมต่อกันของแกแลกซี่เส้นศูนย์สูตรกับทางช้างเผือก ปีที่สิ่งนี้เกิดขึ้น (สัมพันธ์กับปฏิทินชาวเกรโกเรียน) คือปี ค.ศ. 2012 และได้เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ปี 3114 ก่อนคริสตกาล ตามตำนานของชาวมายันมีคำสอนว่า ดวงอาทิตย์เป็นเทพเจ้าและทางช้างเผือกเป็นประตูสู่ชีวิตและความตาย ชาวมายันได้ข้อสรุปว่า การตัดผ่านกันนี้ในอดีตต้องเป็นช่วงเวลาของการสร้างสรรพสิ่ง ตัวอักษรที่เลียนแบบรูปภาพของชาวมายันดูเหมือนชี้ให้เห็นว่า พวกเขาเชื่อว่าการตัดแยกกันครั้งต่อไป (ในปี 2012) จะเป็นอะไรบางอย่างของการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่ของวงโคจร

ทั้งหมดที่รู้จักกันแพร่หลายว่า "คำทำนายของชาวมายันปี 2012" ไม่มีอะไรมากกว่าการอนุมานแบบคาดเดาอย่างกว้างๆ พึ่งพาการแปลความหมายที่ยังไม่มีความแน่นอน โดยนักวิชาการด้านตัวอักษรที่เลียนแบบรูปภาพของชาวมายัน ความจริงก็คือว่า นอกเหนือจากการโคจรบรรจบกันทางโหราศาสตร์ มีข้อบ่งชี้เล็กน้อยว่า ชาวมายันได้ทำนายบางอย่างเป็นพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหลายในอนาคตอันไกลของพวกเขา ชาวมายันไม่ได้เป็นพวกผู้พยากรณ์ พวกเขาไม่สามารถที่จะคาดการณ์การดับสูญด้านวัฒนธรรมของตัวเอง พวกเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ฉลาดมาก และเป็นนักดูท้องฟ้าที่ประสบความสำเร็จ แต่พวกเขาก็ยังเป็นชนเผ่าที่ใช้ความรุนแรงอย่างโหดร้าย โดยมีความเข้าใจดั้งเดิมเรื่องปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ โดยเห็นพ้องด้วยกับความเชื่อแบบโบราณ และการปฏิบัติพิธีที่ป่าเถื่อนโดยการสังเวยมนุษย์และใช้เลือดเป็นเครื่องบูชายัญ ยกตัวอย่าง พวกเขาเชื่อว่า เลือดของจากการบูชายัญมนุษย์เป็นพลังขับเคลื่อนดวงอาทิตย์และทำให้มันดำรงอยู่

แน่นอนไม่มีอะไรในพระคัมภีร์ที่ได้นำเสนอว่า วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เป็นวันอวสานโลก ไม่มีที่ไหนเลยในพระคัมภีร์ที่นำเสนอปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ตามที่ชาวมายันชี้ว่าเป็นสัญญาณของอวสานโลก มันดูเหมือนจะขัดแย้งกัน ที่พระเจ้าทรงยอมให้ชาวมายันค้นพบความจริงที่น่าพิศวงดังกล่าว ในขณะที่ศาสดาพยากรณ์พระคัมภีร์เดิมหลายคนเพิกเฉยเรื่องระยะเวลาของเหตุการณ์ทั้งหลาย โดยสรุป แน่นอนว่าไม่มีหลักฐานในพระคัมภีร์ตอนใดที่ว่า คำทำนายของชาวมายัน ปี2012 เป็นที่ยอมรับว่าเป็นการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้เรื่องวันโลกาวินาศ

นอกจากเรื่องคำทำนายของชาวมายันโบราณที่ว่า วันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2012 จะเป็นวันอวสานโลก ก็ยังรวมหลักความเชื่อดังต่อไปนี้: ดวงอาทิตย์ของเราเป็นเทพเจ้า ดวงอาทิตย์รับพลังขับเคลื่อนด้วยเลือดของการบูชายัญมนุษย์; การสร้างสรรพสิ่งเกิดขึ้นในปี 3114 ก่อนคริสตกาล (แม้จะมีหลักฐานทุกอย่างว่ามันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มาก); และการจัดเรียงแถวดวงดาวทั้งหลายที่มองเห็นได้มีความสำคัญบางอย่างสำหรับชีวิตของมนุษย์ประจำวัน เช่นเดียวกับศาสนาเท็จอื่น ศาสนาของชาวมายันพยายามที่จะยกระดับเรื่องการสร้างสรรพ สิ่งแทนที่องค์พระเจ้าผู้ทรงสร้าง พระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับผู้นมัสการเท็จดังกล่าว

โรม 1:25 “เพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จ และได้นมัสการและปรนนิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ แทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง ผู้ซึ่งควรจะได้รับความสรรเสริญเป็นนิตย์ อาเมน”

โรม 1:20 “ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระเจ้านั้น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย”

ที่จะยอมรับคำทำนายของชาวมายันปี 2012 เท่ากับเราปฏิเสธคำสอนในพระคัมภีร์ที่กล่าวชัดเจนเกี่ยวกับอวสานของโลก

มาระโก 13:32 “แต่วันนั้น โมงนั้นไม่มีใครรู้ ถึงบรรดาทูตสวรรค์หรือพระบุตรก็ไม่รู้ รู้แต่พระบิดาองค์เดียว” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำทำนายของชาวมายันปี 2012 คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries