settings icon
share icon
คำถาม

จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตามที่ได้มีการพยากรณ์ไว้เกี่ยวกับยุคสุดท้าย?

คำตอบ


พระคัมภีร์มีอะไรมากมายที่จะพูดเกี่ยวกับยุคสุดท้าย หนังสือเกือบทุกฉบับในพระคัมภีร์จะพูดถึงคำพยากรณ์เกี่ยวกับยุคสุดท้าย การรวบรวมเอาคำพยากรณ์ทั้งหมดมาพูดอาจเป็นเรื่องยาก ดังนั้นเรื่องที่จะพูดต่อไปนี้จึงเป็นการสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่พระคัมภีร์บอกไว้ว่าจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้าย:

พระคริสต์จะทรงรับผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ทุกคนผู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักร (ธรรมิกชนในพันธสัญญาใหม่) ออกไปจากโลกโดยเหตุการณ์ที่เรียกว่าการรับขึ้น (1 เธสะโลนิกา 4:13-18; 1 โครินธ์ 15:51) ผู้เชื่อเหล่านี้จะได้รับค่าตอบแทนสำหรับการงานดีและการรับใช้ที่แต่ละคนได้กระทำในระหว่างที่อยู่บนโลก หรือจะสูญเสียค่าตอบแทน, แต่ไม่สูญเสียชีวิตนิรันดร์, เพราะขาดการรับใช้และไร้การเชื่อฟัง (1 โครินธ์ 3:11-15; 2 โครินธ์ 5:10)

ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ (สัตว์ร้าย) จะมีอำนาจและจะเซ็นสัญญาสันติภาพ (พันธสัญญา) กับคนอิสราเอลอยู่เจ็ดปี ช่วงเวลาเจ็ดปีนั้นถูกเรียกว่ายุคแห่งความทุกข์เวทนา ในระหว่างนั้นจะมีสงครามที่ร้ายแรง, การกันดารอาหาร, โรคระบาด และภัยพิบัติตามธรรมชาติ เกิดขึ้น พระเจ้าจะทรงเทพระพิโรธลงมาเหนือความบาป, ความชั่วร้าย และความเลวทรามทั้งหลาย ยุคแห่งความทุกข์เวทนาจะประกอบด้วยผู้ขี่ม้าสี่คนที่จะมาทำสงครามล้างโลก ตราประทับเจ็ดดวง แตร และขันแห่งคำพิพากษา

เมื่อไปถึงประมาณครึ่งหนึ่งของ 7 ปี, ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะทำลายสัญญาสันติภาพที่มีต่อชนชาติอิสราเอลและทำสงครามกับพวกเขา ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะทำสิ่งที่น่ารังเกียจที่แสนจะเศร้าสลด และสร้างรูปจำลองของตัวเองขึ้นมาให้เป็นที่กราบไหว้บูชาในพระวิหาร (ดาเนียล 9:27; 2 เธสะโลนิกา 2:3-10) ช่วงที่สองของยุคแห่งความทุกข์เวทนาเรียกว่ายุคแห่งความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ และยุคแห่งความยุ่งยากของยาโคบ

ในตอนจบของช่วงเวลาเจ็ดปีแห่งความทุกข์เวทนา ผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะเริ่มโจมตีกรุงเยรูซาเล็มเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งจบลงที่สงครามอามาเก็ดดอน พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมา, ทรงทำลายผู้ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อพระองค์และกองทัพของมัน และส่งมันไปยังบึงไฟนรก (วิวรณ์ 19:11-21) ต่อจากนั้นพระคริสต์จะทรงตรึงซาตานไว้ในห้วงเหวที่ไม่มีก้นเหวเป็นเวลา 1000 ปี และในช่วง 1000 ปีนี้ พระองค์จะทรงครอบครองแผ่นดินโลกของพระองค์ (วิวรณ์20:1-6)

เมื่อครบ 1000 ปี ซาตานก็จะถูกปล่อยออกมา, แล้วมันก็จะล่อลวงอีก แล้วก็จะถูกส่งไปยังบึงไฟนรกอีก (วิวรณ์ 20:7-10) ต่อจากนั้นพระคริสต์จะทรงประทับที่พระที่นั่งพิพากษาสีขาวพิพากษาผู้ไม่เชื่อทุกคน (วิวรณ์ 20:10-15) แล้วทุกคนก็จะถูกส่งไปยังบึงไฟนรก ต่อจากนั้นพระองค์จะทรงนำสวรรค์ใหม่และโลกใหม่เข้ามา – ที่พำนักชั่วนิรันดร์ของผู้เชื่อ แล้วจะไม่มีความบาป, ความโศกเศร้า หรือความตายอีกต่อไป และกรุงเยรูซาเล็มใหม่ก็จะลอยลงมาจากสวรรค์ (วิวรณ์บทที่ 21-22)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตามที่ได้มีการพยากรณ์ไว้เกี่ยวกับยุคสุดท้าย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries