settings icon
share icon
คำถาม

ใครคือพยานทั้งสองในพระธรรมวิวรณ์?

คำตอบ


มีมุมมองซึ่งสำคัญที่สุดอยู่สามประการซึ่งเกี่ยวกับตัวตนของพยานทั้งสองในวิวรณ์ 11: 3–12: 1.) โมเสสและเอลียาห์ 2.) เอโนคและเอลียาห์และ 3.) ผู้เชื่อสองคนซึ่งไม่เป็นที่รู้จักที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นพยานของพระองค์ในยุคสุดท้าย

มีการมองว่าโมเสสและเอลียาห์นั้นมีความเป็นไปได้เนื่องจากฤทธิ์อำนาจของพยานที่เปลี่ยนน้ำให้เป็นเลือดได้ (วิวรณ์11:6) ซึ่งโมเสสเป็นที่รู้จักในเรื่องนี้ (พระธรรมอพยพ บทที่ 7) และฤทธิ์อำนาจของพวกเขาที่จะทำลายผู้คนด้วยไฟจากสวรรค์ (วิวรณ์ 11: 5) ซึ่งเอลียาห์นั้นเป็นที่รู้จักในเรื่องนี้ (2 พงศ์กษัตริย์ บทที่ 1) ยังให้ความหนักแน่นแก่มุมมองนี้ในความเป็นข้อเท็จจริงที่ว่าโมเสสและเอลียาห์ปรากฏตัวพร้อมกับพระเยซูเมื่อมีการทรงจำแลงพระกาย (มัทธิว 17: 3–4) นอกจากนี้ประเพณีของชาวยิวคาดว่าโมเสสและเอลียาห์จะกลับมาในอนาคต พระธรรมมาลาคี 4: 5 พยากรณ์ถึงการกลับมาของเอลียาห์และชาวยิวบางคนเชื่อว่าคำสัญญาของพระเจ้าที่จะทำให้ผู้เผยพระวจนะเช่นโมเสสฟื้นขึ้นมาจากความตาย (เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15, 18) จะทำให้โมเสสกลับมาด้วยเช่นกัน

เอโนคและเอลียาห์มีการมองว่ามีลักษณะความเป็นไปได้ที่จะเป็นพยานทั้งสองเพราะในประวัติศาสตร์พวกเขาทั้งสองโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยมีประสบการณ์กับความตายมาก่อน (ปฐมกาล 5:24; 2 พงษ์กษัตริย์ 2:11) ความจริงที่ว่าทั้งเอโนคหรือเอลียาห์ไม่ได้เสียชีวิตดูเหมือนจะมีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับความตายและการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพยานทั้งสอง (วิวรณ์ 11: 7–12) ผู้สนับสนุนของมุมมองนี้กล่าวอ้างว่าฮีบรู 9:27 (มนุษย์ทุกคนตายครั้งเดียว) ทำให้โมเสสขาดคุณสมบัติการเป็นหนึ่งในพยานสองคน เนื่องจากโมเสสได้เสียชีวิตไปแล้วครั้งหนึ่ง (เฉลยธรรมบัญญัติ 34: 5) อย่างไรก็ตามมีคนอื่นอีกหลายคนในพระคัมภีร์ที่เสียชีวิตสองครั้งเช่นลาซารัส โดระคัสและลูกสาวของไยรัส ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลว่าทำไมโมเสสควรถูกตัดออกไปเพราะเหตุนี้

มุมมองที่สามโต้แย้งเป็นหลักว่าพระธรรมวิวรณ์บทที่ 11 ไม่ได้เชื่อมโยงชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงใดๆ เข้ากับพยานทั้งสองคน หากพยานคือโมเสสและเอลียาห์หรือเอโนคและเอลียาห์เหตุใดพระคัมภีร์ถึงเงียบเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของพวกเขา พระเจ้ามีความสามารถอย่างสมบูรณ์ในการนำผู้เชื่อ "ทั่วไป" สองคนและทำให้พวกเขาสามารถทำหมายสำคัญและการอัศจรรย์เช่นเดียวกับโมเสสและเอลียาห์ ไม่มีสิ่งใดในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 11 ที่ต้องการให้เราสันนิษฐานเกี่ยวกับอัตลักษณ์ที่ "มีชื่อเสียง" ของพยานทั้งสอง

มุมมองใดเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เราไม่รู้แน่ชัด จุดบกพร่องที่เป็นไปได้ของมุมมองแรกคือโมเสสได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งและดังนั้นจึงไม่สามารถเป็นหนึ่งในพยานทั้งสองได้ (เนื่องจากความตายของเขาจะขัดแย้งกับฮีบรู 9:27) อย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนมุมมองนี้จะโต้แย้งว่าทุกคนที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างอัศจรรย์ในพระคัมภีร์ (ยกตัวอย่างเช่นลาซารัส) ต่อมาก็เสียชีวิตอีกครั้ง พระธรรมฮีบรู 9:27 อาจจะพิจารณาดังนั้นในฐานะ "กฎทั่วไป" และไม่ใช่หลักการสากล ในเรื่องการพยากรณ์ของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการกลับมาของเอลียาห์และผู้เผยพระวจนะดั่งเช่นโมเสส พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ทำให้ชัดเจนว่าคำพยากรณ์เหล่านั้นสำเร็จโดยยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาและพระเยซู เองตามลำดับ

ไม่มีข้อบกพร่องที่ชัดเจนต่อมุมมองที่สองของเอโนคและเอลียาห์เพราะเนื่องด้วยสิ่งนี้แก้ปัญหา "การตายครั้งเดียว" นี่ทำให้มีเหตุผลที่พระเจ้าอาจนำเอโนคและเอลียาห์ไปสวรรค์โดยปราศจากการตายเพื่อที่จะ "เก็บ" พวกเขาไว้สำหรับจุดประสงค์พิเศษในภายหลัง นอกจากนี้ยังไม่มีข้อบกพร่องที่ชัดเจนสำหรับมุมมองที่สามด้วยเช่นกัน

ทั้งสามมุมมองเป็นการตีความที่น่าเชื่อถือได้แต่เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับพวกเขาเหล่านั้นอย่างชัดเจนเพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เปิดเผยอัตลักษณ์ของพยาน ดังนั้นคริสเตียนไม่ควรอ่อนข้อต่อประเด็นนี้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครคือพยานทั้งสองในพระธรรมวิวรณ์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries