settings icon
share icon
คำถาม

สงครามอาร์มาเกดโดนคืออะไร?

คำตอบ


คำว่า " อาร์มาเกดโดน " มาจาก คำ ภาษาฮิบรูว่า ฮาร์-มาเกดโดน ซึ่งหมายความว่า " ภูเขา เมกิดโด " และ ได้กลายเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกับสงครามในอนาคต ที่ซึ่งพระเจ้าจะทรงมาปรากฏและทำลาย กองทัพของผู้ต่อต้านพระคริสต์ตามที่พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์

วิวรณ์ 16:16 “และมันทั้งสามได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่ง ซึ่งภาษาฮีบรูเรียกว่าอาร์มาเกดโดน” วิวรณ์ 20:1-3, 7-10 “ แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนั้น และถือโซ่ใหญ่ และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตานและมัดมันไว้พันปี แล้วทิ้งมันลงไปในบาดาลนั้น แล้วได้ลั่นกุญแจประทับตรา เพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชนได้อีกต่อไป จนครบกำหนดพันปีแล้วจึงจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่ง ครั้นพันปีล่วงไปแล้ว ก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้ และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกก ให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงคราม จำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเล และคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชน และนครอันเป็นที่รักนั้นไว้ แต่ไฟได้ตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้น ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์” จะมี ผู้คนจำนวนมากมายที่เข้าร่วมในสงครามอาร์มาเกดโดน ที่ทุกประเทศรวมตัวกันในการต่อสู้เพื่อต่อต้านพระคริสต์

ตำแหน่งที่แน่นอนของหุบเขาแห่งอาร์มาเกดโดนไม่มีความชัดเจน เพราะไม่มีภูเขาที่ชื่อ เมกิดโด

อย่างไรก็ตามเนื่องจากคำว่า " ฮาร์ " ยังอาจหมายถึงเนินเขา ส่วนใหญ่เป็นที่ตั้งประเทศที่อยู่เนินเขาล้อมรอบที่ราบของเมกิดโด อยู่ห่างราวหกสิบกิโลเมตรทางเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม การสงครามมากกว่าสองร้อยครั้งได้เกิดการต่อสู้ ในพื้นที่นั้น ที่ราบมากิดโด และ ที่ราบใกล้ เอสเดรโลน จะเป็นจุดเป้าหมายสำหรับการสงครามอาร์มาเดโดน ซึ่งจะรบเป็นแนวยาว อิสราเอลทั้งหมดไกลไปจดเมืองของคนเอโดไมท์แห่งเมืองโบสราห์ อิสยาห์ 63:1 “นี่ใครหนอที่มาจากเมือง เอโดม สวมเสื้อผ้าย้อมสีแดงจากเมืองโบสราห์ พระองค์ผู้ซึ่งโอ่อ่าในเครื่องทรงของพระองค์ เสด็จมาด้วยกำลังยิ่งใหญ่ของพระองค์ “นี่เราเองร้องประกาศการช่วยกู้ และมีอานุภาพที่จะช่วยให้รอด”

หุบเขาแห่งอาร์มาเกดโดนมีชื่อเสียง เมื่อมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 2 ครั้งในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล : 1) ชัยชนะของบารัคต่อคนคานาอัน (ผู้วินิจฉัย 4:15) และ 2) ชัยชนะของกิเดโอนเหนือพวกมีเดียน

( ผู้วินิจฉัย 7) อาร์มาเกดโดนยังเป็นที่ตั้งเมื่อเกิดโศกนาฏกรรมใหญ่ 2 ครั้ง: 1) การตายของ ซาอูลและโอรสของพระองค์(1 ซามูเอล 31:8) และ 2 ) การตายของกษัตริย์ โจสิยาห์ (2 พงษ์กษัตริย์ 23:29-30 ; 2 พงศาวดาร 35:22 )

เพราะประวัติศาสตร์นี้ หุบเขาแห่งอาร์มาเกดโดนเป็นสัญลักษณ์ของ ความขัดแย้ง ครั้งสุดท้ายระหว่าง พระเจ้า และกองกำลังมารร้าย คำว่า "อาร์มาเกดโดน" ปรากฎพบใน วิวรณ์ 16:16 เท่านั้น

ตรงนี้พูดถึงกษัตริย์ทั้งหลายที่จงรักภักดีต่อผู้ต่อต้านพระคริสต์ มารวมตัวกันในการโจมตีครั้งสุดท้ายต่ออิสราเอล ที่อาร์มาเกดโดน อิสราเอลจะถูกปลดปล่อยและผู้ต่อต้านพระคริสต์ และบริวารของมันจะถูกคว่ำ ลงและพ่ายแพ้ วิวรณ์16:19 “มหานครนั้นก็แยกออกเป็นสามส่วน และบ้านเมืองของนานาประชาชาติก็ล่มจม พระเจ้ามิได้ทรงลืมมหานครบาบิโลน พระองค์ทรงให้นครนั้นดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของพระองค์” “อาร์มาเกดโดน" ได้กลายเป็นคำทั่วไป ที่หมายถึง การสิ้นสุดของโลก ที่ไม่ เฉพาะการสงครามที่เกิดขึ้นในที่ราบ เมกิดโด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สงครามอาร์มาเกดโดนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries