settings icon
share icon
คำถาม

สงครามในสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์ 12 อธิบายถึงการตกสู่บาปครั้งแรกของซาตานหรือครั้งสุดท้ายของการต่อสู้ของเทวทูตใช่หรือไม่?

คำตอบ


การต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ครั้งสุดท้ายของทูตสวรรค์และการขับไล่ซาตานออกจากสวรรค์เป็นครั้งสุดท้ายมีอธิบายไว้ในวิวรณ์ 12:7-12 ในพระธรรมตอนนี้ยอห์นเห็นสงครามอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้มีคาเอลและเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าต่อสู้กันกับพญานาค (ซาตาน) และทูตสวรรค์หรือปีศาจของมันซึ่งตกลงในความบาป สิ่งนี้จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายระหว่างความทุกข์ลำบาก ซาตานอยู่ในความหยิ่งจองหองอันยิ่งใหญ่และความหลงผิดที่มันสามารถเป็นเหมือนพระเจ้าได้จะนำการกบฏครั้งสุดท้ายต่อพระเจ้า สิ่งนี้จะเป็นความไม่เข้ากันอย่างมหาศาล พญานาคและปีศาจของมันจะแพ้ต่อการต่อสู้และถูกโยนออกจากสวรรค์ไปตลอดกาล

เรารู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังคงเป็นอนาคตเพราะบริบทของพระธรรมวิวรณ์บทที่ 12 ในข้อ 6 กล่าวว่าผู้หญิงคนนั้น (อิสราเอล) หนีจากพญานาค (ซาตาน) "เข้าไปใน ถิ่นทุรกันดาร ที่นั่นนางมีสถานที่ซึ่งพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อนางจะได้รับการเลี้ยงดูตลอด1,260 วัน" ข้อ 7 เริ่มต้นด้วยคำว่าแล้วก็ ในขณะที่อิสราเอลหลบหนี สงครามได้เริ่มต้นทันทีในอาณาจักรสวรรค์ การหลบหนีของหญิงผู้นั้น ในวิวรณ์ 12:6 สอดคล้องกับพระเยซูที่ทรงเรียกให้ชาวยิวที่อาศัยอยู่ในแคว้นยูเดีย "หนีไปที่ภูเขา" เมื่อพวกมันเห็นสิ่งสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติ (มัทธิว 24:16) ที่จุดกึ่งกลางของช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลำบาก

ปฏิปักษ์พระคริสต์จะแสดงคุณลักษณะที่แท้จริงของมัน ซาตานจะถูกคุมขังในโลกและอิสราเอลจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าเป็นเวลา 1,260 วัน (สามปีครึ่งหรือครึ่งหลังของความทุกข์ลำบาก)

การเข้าใจผิดที่พบบ่อยคือว่าซาตานและปีศาจของมันถูกขังอยู่ในนรกหลังจากการตกลงมาของซาตาน จากข้อพระคัมภีร์หลายข้อเป็นที่ชัดเจนที่ว่าซาตานไม่ได้ถูกห้ามให้เข้าไปยังสวรรค์หลังจากการกบฏครั้งแรกของมัน ในโยบ 1:1-2:8 มันปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้าเพื่อกล่าวหาว่าโยบมีเจตนาซ่อนเร้นในการนมัสการพระเจ้า ในพระธรรมเศคาริยาห์บทที่ 3 ซาตานปรากฏตัวต่อหน้าพระเจ้าอีกครั้งเพื่อกล่าวโทษโยชูวามหาปุโรหิต เช่นเดียวกันมีคายาห์ผู้เผยพระวจนะเกี่ยวข้องกับนิมิตของวิญญาณชั่วที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าใน 1 พงศ์กษัตริย์ 22:19-22 ดังนั้นแม้หลังจากการตกลงมา ซาตานยังคงมีวิธีที่จะไปยังสวรรค์ได้

ในยุคนี้ซาตานและเหล่าทูตสวรรค์ของมันยังคงสามารถเข้าถึงสวรรค์ได้อย่างจำกัดและต่อต้านเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า (ดาเนียล 10:10-14) แต่ในการต่อสู้ที่บันทึกไว้ในพระธรรมวิวรณ์ 12 ซาตานและพวกของมันจะสูญเสียการเข้าถึงสวรรค์ (ข้อ 8) และถูกกักขังไว้ในโลกนี้ (ข้อ 9) เสรีภาพของมันลดลง ซาตานจะ "เต็มไปด้วยความโกรธเพราะมันรู้ว่า เวลาของมันสั้น" (ข้อ 12)

จะมีความยินดีอย่างยิ่งในสวรรค์เนื่องจากผู้กล่าวหาที่สูงอายุจะถูกห้ามไม่ให้กล่าวให้ร้ายผู้ที่ถูกเลือก อย่างไรก็ตามชาวโลกจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสหลังจากเหตุการณ์นี้ เพราะความโกรธ แค้นของซาตานและการพิพากษาที่เหลืออยู่ของพระเจ้าต่อโลกนี้

การต่อสู้ระหว่างมีคาเอลและซาตานจะเป็นจุดสำคัญเมื่อเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าเอาชนะฝูงปีศาจ เสียงดังในสวรรค์กล่าวว่า "บัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดช และอาณาจักรของพระเจ้าของเรา และ สิทธิอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์มาถึงแล้ว" (วิวรณ์ 12:10) ธรรมิกชนของพระเจ้าจะมีส่วนร่วมในชัยชนะนี้ด้วยเช่นกัน "พวกเขาชนะมารด้วย พระโลหิตของพระเมษโปดกและด้วยคำพยานของพวกเขาเอง" (ข้อ 11)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สงครามในสวรรค์ในพระธรรมวิวรณ์ 12 อธิบายถึงการตกสู่บาปครั้งแรกของซาตานหรือครั้งสุดท้ายของการต่อสู้ของเทวทูตใช่หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries