settings icon
share icon
คำถาม

หมายสำคัญสำหรับยุคสุดท้ายมีอะไรบ้าง?

คำตอบ


มัทธิว 24:5-8 บอกใบ้สำคัญ ๆ สองสามข้อให้เราเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ายุคสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาแล้ว “ด้วยว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่า ตัวเขาเป็นพระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไป ท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงคราม และข่าวลือเรื่องสงคราม คอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลย ด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำต้องบังเกิดขึ้น แต่ที่สุดปลายยุคยังไม่มาถึง เพราะประชาชาติต่อประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กัน ทั้งจะเกิดกันดารอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ” พระเมสสิยาห์เทียมเท็จจะเพิ่มมากขึ้น, สงครามจะมีมากขึ้น, การกันดารอาหาร, โรคระบาด และภัยธรรมชาติจะเกิดมากขึ้น – สิ่งเหล่านี้คือ “หมายสำคัญ” ของยุคสุดท้าย แม้แต่ข้อพระคัมภีร์นี้ก็ยังเตือนเราไว้ เราจะต้องไม่ถูกล่อลวงให้หลง (มัทธิว 24:4) เพราะเหตุการณ์เหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ยากลำบาก (มัทธิว 24:8) ที่สุดปลายยังมาไม่ถึง (มัทธิว 24:6)

ทุกครั้งที่มีแผ่นดินไหว, การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง, หรือการโจมตีอิสราเอล ผู้ตีความหมายหลายคนบอกว่านี่เป็นหมายสำคัญว่ายุคสุดท้ายกำลังจะมาถึงแล้วอย่างแน่นอน แม้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้คือหมายสำคัญที่บ่งบอกว่ายุคสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาแล้ว แต่มันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นตัวชี้ว่ายุคสุดท้ายได้มาถึงแล้ว อัครทูตเปาโลเตือนว่าก่อนยุคสุดท้ายจะมาถึง จะมีคำสอนเทียมเท็จเกิดขึ้นมากมาย “ในกาลภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกผีปิศาจ” (1 ทิโมธี 4:1) พระคัมภีร์บอกว่าช่วงสุดท้ายเป็น “ช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยอันตราย” เพราะคนจะมีความชั่วร้าย และ “ต่อต้านความจริง” มากขึ้น (2 ทิโมธี 3:1-9; ดู 2 เธสะโลนิกา 2:3 ประกอยด้วย)

หมายสำคัญอื่น ๆ รวมถึงการสร้างวิหารของชาวยิวขึ้นมาใหม่ในกรุงเยรูซาเล็ม, การต่อต้านอิสราเอลที่เพิ่มมากขึ้น, และแนวโน้มที่ทั้งโลกจะมีรัฐบาลเดียวมีมากขึ้น แต่หมายสำคัญที่โดดเด่นที่สุดว่ายุคสุดท้ายจะมาถึงคือชนชาติอิสราเอล ในปี ค.ศ. 1948 อิสราเอลได้รับการยอมรับให้เป็นประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากปี ค.ศ. 70 พระเจ้าทรงสัญญากับอับบราฮัมว่าลูกหลานของเขาจะได้รับคานาอันเป็น “กรรมสิทธิ์นิรันดร์” (ปฐมกาล 17:8) และเอเสเคียลได้ พยากรณ์ไว้ว่าอิสราเอลจะเป็นขึ้นมาใหม่ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ (เอเสเคียล 37) การที่ชนชาติอิสราเอลมีแผ่นดินเป็นของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อพูดถึงคำพยากรณ์ที่เกี่ยวกับยุคสุดท้าย เพระอิสราเอลคือจุดเด่นในเหตุการณ์นั้น (ดาเนียล 10:14; 11:41; วิวรณ์ 11:8)

มันจะเป็นการฉลาดสำหรับเราที่จะจำหมายสำคัญเหล่านี้ไว้ให้ได้ เพื่อที่จะคาดได้ว่ายุคสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่ แต่เราไม่ควรสรุปว่าเหตุการณ์เพียงเหตุการณ์เดียวคือหมายสำคัญที่บ่งชี้ว่ายุคสุดท้ายกำลังจะมาถึงแล้ว พระเจ้าทรงให้ข้อมูลเพียงพอเพื่อเราจะได้เตรียมตัว แต่ไม่พอที่จะทำให้เราหยิ่งได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หมายสำคัญสำหรับยุคสุดท้ายมีอะไรบ้าง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries