settings icon
share icon
คำถาม

จะมีความรอดครั้งที่สองหลังการรับขึ้นไปสวรรค์หรือไม่?

คำตอบ


ผู้แปลความหมายตามพระคัมภีร์บางคนเชื่อว่า แน่นอนจะไม่มีความรอดครั้งที่สองหลังการรับขึ้นไปสวรรค์ อย่างไรก็ตาม ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์ที่กล่าวว่า สิ่งนี้บอกใบ้เรื่องนั้น มีคนเป็นอันมากผู้ที่มาเชื่อพระคริสต์ระหว่างเวลาความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ พยานชาวยิว 144,000 คนเป็นผู้เชื่อชาวยิว

วิวรณ์ 7:4 “และข้าพเจ้าได้ยินจำนวนของผู้ที่ได้การประทับตรา คือผู้ที่มาจากทุกเผ่าในพวกอิสราเอลได้แสนสี่หมื่นสี่พันคน”

ถ้าไม่มีคนใดมาหาพระคริสต์ระหว่างเวลาแห่งความทุกข์ยากลำบาก แล้วทำไมประชาชนจึงถูกตัดศีรษะเพราะความเชื่อของพวกเขา

วิวรณ์ 20:4 “ข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์ และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้น เป็นผู้ที่จะพิพากษา และข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะ เพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้า และผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมัน และไม่ได้ติดเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขา คนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่ และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลาพันปี”

ไม่มีพระธรรมตอนใดในพระคัมภีร์ที่โต้แย้งว่าผู้คนจะมีโอกาสรับความรอดภายหลังการรับขึ้นไปสวรรค์ พระธรรมมากมายหลายตอนบ่งบอกสิ่งที่ตรงกันข้าม

อีกมุมมองหนึ่งคือว่า บรรดาผู้ที่ได้ยินพระกิตติคุณและได้ปฏิเสธ ก่อนการรับขึ้นไปสวรรค์ พวกเขาจะไม่สามารถรอดได้ บรรดาผู้ที่รอดระหว่างการเกิดความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ คือบรรดาผู้ที่ไม่เคยได้ยินข่าวประเสริฐก่อนการรับขึ้นไปสวรรค์ “เนื้อหาที่พิสูจน์ได้” สำหรับความคิดเรื่องนี้พบได้ในพระธรรม 2 เธสะโลนิกา 2:9-11 ซึ่งกล่าวว่า ปฏิปักษ์พระคริสต์ทำการอัศจรรย์เพื่อหลอกลวง “บรรดาผู้ที่กำลังพินาศ” และว่าพระเจ้าเองจะทรง “ส่งการหลงผิดที่มีอำนาจมายังพวกเขา” เพื่อยืนยันสิ่งเหล่านั้นเนื่องในความไม่เชื่อของพวกเขา

2 เธสะโลนิกา 2:9-11 “คนนอกกฎหมายนั้นจะมาโดยการดลบันดาลของซาตาน พร้อมกับการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ และหมายสำคัญ และการอัศจรรย์แห่งความเท็จ และอุบายอธรรมต่างๆสำหรับคนเหล่านั้นที่จะต้องพินาศ เพราะเขาทั้งหลายไม่ได้รักความจริงเพื่อจะรอดได้ 1เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงำเขา ให้เขาเชื่อสิ่งที่เท็จ”

เหตุผลที่เราได้ทราบคือว่า “พวกเขาปฏิเสธที่จะรักความจริงและเพื่อจะรอดได้”(ข้อ10) พระองค์ทรงยินยอมให้บรรดาผู้ที่มีใจแข็งกระด้างต่อข่าวประเสริฐก่อนการรับขึ้นไปสวรรค์ ที่อาจจะใจแข็งต่อไปอีกและปฏิปักษ์พระคริสต์จะหลอกลวงคนมากมาย

มัทธิว 24:5 “ด้วยว่าจะมีหลายคนมา ต่างอ้างนามของเราว่าตัวเขาเป็นพระคริสต์ เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไป”

แต่”บรรดาผู้ที่ปฏิเสธที่จะรักความจริง “ ไม่จำเป็นต้องหมายถึงบรรดาผู้ที่ได้ยินข่าวประ เสริฐ ก่อนการรับขึ้นไปสวรรค์ อาจเป็นคนใดคนหนึ่งผู้ที่ปฏิเสธความรอดของพระเจ้าโดยสิ้นเชิง ในเวลาใดก็ได้ ดังนั้น ไม่มีหลักฐานชัดเจนตามพระคัมภีร์ที่สนับสนุนมุมมองเรื่องนี้

วิวรณ์ 6:9-11 “เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ห้านั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา เป็นวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคำพยานที่เขายึดถือนั้น เขาเหล่านั้นร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริง อีกนานเท่าใดพระองค์จึงจะทรงพิพากษา และตอบสนองต่อคนทั้งหลายที่อยู่ในโลก’ แล้วพระองค์ทรงประทานเสื้อสีขาวแก่คนเหล่านั้นทุกคน และทรงกำชับเขาให้รอต่อไปอีกหน่อย จนกว่าเพื่อนผู้รับใช้ของเขา คือพวกพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขาครบจำนวน”

ข้อนี้พูดถึงบรรดาผู้ที่ถูกทรมานระหว่างการเกิดความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ “เพราะพระคำของพระเจ้า และเพราะคำพยานซึ่งพวกเขารักษาไว้” บรรดาผู้ที่ถูกทรมานเหล่านี้จะตีความอย่างถูกต้อง สิ่งที่พวกเขาเห็นระหว่างการเกิดความทุกข์ยากลำบากครั้งใหญ่ และจะเชื่อในข่าวประเสริฐเอง และเรียกร้องให้คนอื่นๆ หันมากลับใจสารภาพผิดและเชื่อด้วยเช่นกัน ปฏิปักษ์พระคริสต์และสมุนของมันจะทนไม่ได้ต่อการประกาศและจะฆ่าพวกเขา ผู้ที่ถูกทรมานเหล่านี้ทั้งหมด คือผู้ที่อยู่ก่อนการรับขึ้นไปสวรรค์ ยกเว้นบรรดาผู้ไม่เชื่อจนกระทั่งต่อมาภายหลัง ดังนั้น ต้องมีโอกาสที่จะมาเชื่อในพระคริสต์หลังจากการรับขึ้นไปสวรรค์ Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จะมีความรอดครั้งที่สองหลังการรับขึ้นไปสวรรค์หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries