settings icon
share icon
คำถาม

ความหมายของ 666 คืออะไร?

คำตอบ


ตอนท้ายของพระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 ซึ่งเป็นการอภิปรายถึงปีศาจ (ปฏิปักษ์พระคริสต์) และผู้พยากรณ์เท็จของมัน เราอ่านว่า "ในเรื่องนี้ต้องใช้สติปัญญาให้ดี ถ้าใครมีความเข้าใจ ก็จงคิดคำนวณเลขของสัตว์ร้ายตัวนั้น เพราะว่าเป็นเลขของคนผู้หนึ่ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหก" (ข้อ 18) ด้วยเหตุผลบางประการหมายเลข 666 เป็นเบาะแสของอัตลักษณ์ของปีศาจ พระธรรมวิวรณ์บทที่ 13 กล่าวถึง "เครื่องหมายของสัตว์ร้าย" (ข้อ 16 – 17) และเช่นเดียวกันความคิดซึ่งเป็นที่นิยมมักจะเชื่อมโยงหมายเลข 666 กับเครื่องหมาย อย่างไรก็ตามเครื่องหมายของปีศาจและหมายเลข 666 ปรากฏว่าเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกัน เครื่องหมายของปีศาจคือสิ่งที่ผู้คนต้องได้รับเพื่อที่จะซื้อขาย หมายเลข 666 ด้วยเหตุผลบางประการนั้นเกี่ยวข้องกับปีศาจหรือปฏิปักษ์พระคริสต์ในฐานะเลขของ "มัน" แน่นอนว่าเลขของมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายของมันแต่พระคัมภีร์ไม่ได้ให้การเชื่อมโยงที่แน่ชัด

ความหมายของ 666 เป็นความลึกลับและปรากฎว่าอัครทูตยอห์นเขียนภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้น การคำนวนหมายเลขนี้ต้องใช้ "สติปัญญา" ยอห์นกล่าวเช่นนั้น บางคนใช้ Gematria (คือการให้แต่ละตัวอักษรของชื่อหรือคำมีค่าเป็นตัวเลขและรวมตัวเลขเพื่อหาค่าออกมา) ได้ระบุถึงปฏิปักษ์พระคริสต์ว่าเป็นหลายๆ คนในประวัติศาสตร์โลก เป้าหมายซึ่งเป็นที่นิยมได้แก่ "ซีซาร์ แนโร" (Caesar Nero) "โรนัลด์ วิลสัน เรแกน" (Ronald Wilson Reagan) "มิกคาอิล กอร์บาชอฟ" (Mikhail Gorbachev) และสันตะปาปาในประวัติศาสตร์โรมันคาทอลิก ความยาวที่จะได้เพื่อที่จะให้ชื่อหนึ่งบวกกันได้ 666 นั้นน่าอัศจรรย์ แท้จริงแล้วชื่อใดๆ ก็ตามนั้นสามารถที่จะบวกกันได้เท่ากับ 666 ถ้ามีการใช้การบริหารทางคณิตศาสตร์ที่มากพอ

ต้นฉบับกรีกโบราณของพระธรรมวิวรณ์ มีการให้หมายเลข 616 แทน 666 อย่างน่าสนใจ หลักฐานของต้นฉบับนั้นเห็นด้วยกับ 666 อย่างมั่นคงแข็งแรงแต่การอ่านอีกแบบหนึ่งของ 616 ต้องให้เราหยุดชะงักก่อนที่เราจะเริ่มกดเครื่องคิดเลขอย่างเร็ว

หมายเลข 666 จะด้วยเหตุผลใดก็ตามระบุถึงปีศาจ แต่หมาย 666 จะเชื่อมโยงกับปีศาจแท้จริงแล้วอย่างไรไม่ใช่ประเด็นหลักของวิวรณ์ 13:18 พระคัมภีร์ใช้เลข 7 เพื่อที่จะอ้างถึงพระเจ้าและความสมบูรณ์พร้อมของพระองค์ เลข 6 นั้นมีการคิดว่าเป็นเลขของมนุษย์ที่ได้ทรงสร้างในวันที่หกและ "ไม่เป็นไปตามที่พระเจ้าคาดหวัง" เสมอๆ ปีศาจหรือปฏิปักษ์พระคริสต์จะพยายามอย่างหนักที่จะเป็นเหมือนพระเจ้า มันแม้กระทั่งจะอ้างว่าตัวมันเองคือพระเจ้า แต่ตามที่เลข 6 ต่ำกว่าเลข 7 ปีศาจและปฏิปักษ์พระคริสต์กับ "ตรีเอกานุภาพ" แห่งเลขหกของมันท้ายที่สุดจะพ่ายแพ้ต่อความพยายามที่จะเอาชนะพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความหมายของ 666 คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries