settings icon
share icon
คำถาม

เหตุใดพระเจ้าจึงจะปล่อยซาตานหลังจากยุค 1,000 ปีแห่งการครอบครอง?

คำตอบ


พระธรรมวิวรณ์บทที่ 20:7-10 กล่าวว่า "ครั้นพันปีล่วงไปแล้ว ก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้ และมันจะออกไปล่อลวงบรรดาประชาชาติทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลก คือโกกและมาโกกให้คนมาชุมนุมกันทำศึกสงคราม จำนวนคนเหล่านั้นมากมายดุจเม็ดทรายที่ทะเล และคนเหล่านั้นยกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลก และล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชน และนครอันเป็นที่รักนั้นไว้ แต่ไฟได้ตกลงมาจากสวรรค์เผาผลาญคนเหล่านั้น ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกำมะถัน ที่สัตว์ร้ายและคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระวจนะตกอยู่ในนั้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิตย์" ในตอนนี้พระคัมภีร์พยากรณ์ถึงการก่อกบฏเดียวครั้งสุดท้ายซึ่งถูกยุยงโดยปีศาจและชัยชนะที่แน่นอนอยู่เหนือการกบฏ

จุดเริ่มต้นของยุคพันปีมีเพียงผู้เชื่อที่จะมีชีวิตอยู่ (วิวรณ์ 19:17-21) คือคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่ผ่านความทุกข์ลำบากและคนเหล่านั้นผู้กลับมาอีกครั้งพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการเสด็จมาครั้งที่สอง จะเป็นช่วงเวลาแห่งสันติสุขซึ่งเทียบกับอะไรในประวัติศาสตร์ไม่ได้เลย (อิสยาห์ 2:4, โยเอล 3:10, มิคาห์ 4:3) พระเยซูจะเสร็จประทับนั่งบนบัลลังก์ของดาวิด ปกครองเหนือทุกสรรพสิ่งที่ทรงสร้างของพระองค์ พระเยซูจะทรงรับรองว่าทุกคนสมหวังตามความปรารถนาทุกสิ่ง และพระองค์จะไม่ยอมทนต่อความบาปที่พบได้มากมายในสังคมทุกวันนี้ (สดุดี 2:7-12, วิวรณ์ 2:26-29, 19:11-16) เราทำได้เพียงแค่จินตนาการถึงช่วงเวลาของ "แผ่นดินสวรรค์บนโลก"

เป็นไปได้ว่าผู้เชื่อที่ใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์ลำบากที่ต้องตายและจะขยายพงศ์พันธุ์อยู่ในโลกในช่วงของอาณาจักรพันปี การปราศจากการทำลายความบาปซึ่งนำความเสียหายมา เราจินตนาการได้ถึงการขยายตัวของประชากรมากมายในช่วงยุคพันปี เขาเหล่านั้นทั้งหมดที่เกิดในยุคพันปีจะมีความชื่นชมยินดีในผลดีและการอวยพรจากการปกครองของพระคริสต์บนโลก อย่างไรก็ตามพวกเขาจะยังคงเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาปและต้องสำนึกผิดได้อย่างอิสระ รวมถึงเชื่อข่าวประเสริฐ คือการเลือกพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเป็นส่วนตัว

ในตอนท้ายของยุคพันปีซาตานจะถูกปล่อยจากหลุมในส่วนที่ลึกที่สุด มันจะเริ่มต้นหลอกลวงฝูงชนจำนวนมากให้ติดตามมันในการกบฏเดียวครั้งสุดท้าย ดูเหมือนว่าอนาคตความทุกข์ลำบากได้ถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์ ซึ่งมนุษยชาติจำนวนมากขึ้นจะไม่เห็นคุณค่าของการมีชีวิตด้วยสันติสุขของพวกเขา แม้บางคนอาจจะเก็บซ่อนความสงสัยเกี่ยวกับความดีของพระเจ้าไว้ แม้ว่าจำนวนผู้ที่กบฏร่วมกับซาตานจะกล่าวได้ว่า "ดุจเม็ดทรายที่ทะเล" (วิวรณ์ 20:8) พวกเขาอาจเป็นคนกลุ่มเล็กๆ เมื่อเปรียบเทียบกับคนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้กบฏ

ในเมื่อพระเจ้าทรงรู้ปัญหาที่ซาตานจะทำให้เกิดขึ้น (อีกครั้ง) ในโลก เหตุใดพระองค์ถึงทรงปลดปล่อยซาตาน พระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำตอบที่สรุปมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามหนึ่งในเหตุผลนั้นอาจเป็นการให้บททดสอบครั้งสุดท้ายกับมนุษยชาติ เป็นเวลา 1,000 ปีผู้ล่อลวงจะถูกกักขังและมนุษย์ที่ต้องตายส่วนมากบนโลกจะไม่มีประสบการณ์กับการล่อลวงทางภายนอกจากอาณาจักรฝ่ายวิญญาณเลย พระเจ้าสร้างมนุษยชาติให้มีเสรีภาพและพระองค์อนุญาตให้เสรีภาพนั้นได้รับการทดสอบ อนาคตของ "ยุคพันปี" สำหรับผู้ที่เกิดในช่วงยุคพันปียังต้องตัดสินใจเลือกด้วยสติสัมปชัญญะว่าจะติดตามพระคริสต์หรือติดตามซาตาน การปล่อยปีศาจของพระเจ้าจะเป็นการจัดเตรียมโอกาสเพื่อให้พวกเขาได้เลือก

เหตุผลอื่นที่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้าที่ทรงปลดปล่อยซาตานคือเพื่อแสดงให้เห็นว่าขอบเขตธรรมชาติความบาปที่อยู่ภายในมนุษยชาติทั้งหมด (ดูเยเรมียาห์ 17:9) แม้ว่าหลังจาก 1,000 ปีของดินแดนในอุดมคติของพระเจ้าบนโลก มนุษยชาติจะปิดบังสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความสามารถ ต่อการกบฏ อีกเหตุผลหนึ่งของการปล่อยซาตานอาจจะเพื่อสอนพวกเราอีกครั้งว่าเราถูกล่อล่วงได้ง่ายเพียงใด ดั่งที่อดัมและเอวาปฏิเสธสวนเอเดนของพวกเขาเพียงเพราะถ้อยคำเล็กน้อยจากผู้ล่อลวง ลูกหลานมากมายของอดัมและเอวาก็จะกระทำอย่างนั้นเช่นเดียวกัน เราเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตและอ่อนแอต่อการล่อลวง

ในการปลดปล่อยซาตานออกจากหลุม พระเจ้าอาจยังคงมีพระประสงค์ที่จะเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระลักษณะของพระองค์ เป็นเวลา 1,000 ปีพระคุณและความดีของพระองค์จะมีการสำแดงให้เห็นอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อถึงเวลาสิ้นยุคความอดกลั้นของพระองค์สำหรับการกบฏ จะกลายเป็นศูนย์ ความยุติธรรมของพระองค์จะหมดลงและพระองค์จะไม่ให้ "โอกาสที่สอง" สำหรับคนเหล่านั้นที่เลือกจะกบฏ

การปลดปล่อยซาตานในช่วงสิ้นยุคพันปีของพระเจ้าจะยังคงแสดงให้เห็นว่าซาตานได้เป็นและจะเป็นศัตรูของมนุษยชาติตลอดไป ในขณะที่พระเจ้าทรงจดจ่อที่ความรักของพระองค์ซึ่งมีต่อพวกเรา ซาตานมีความเกลียดชังเฉพาะต่อพวกเรา ตั้งแต่การตกลงในความบาปของซาตาน (พระธรรมอิสยาห์บทที่ 14, พระธรรมเอเศเคียลบทที่ 28) ซาตานเป็นศัตรูของผู้เชื่อและมีการอธิบายถึงมันไว้อย่างเหมาะสมว่าในท้ายที่สุดมันจะเป็นผู้ล่อลวงมวลมนุษยชาติ (ยอห์น 8:44) ทุกอย่างที่มันสามารถให้หรือสัญญาแก่มนุษย์ได้ก็คือความตายและการทำลาย (ยอห์น 10:10) ซาตานยังคงปรากฏในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 20 ซึ่งเป็นศัตรูผู้ทำลายอย่างแท้จริงและความหายนะในท้ายที่สุดของมันก็แน่นอนซึ่งนับรวมกับผู้ที่ติดตามมันทั้งหมดด้วย ซาตานเป็นสิ่งทรงสร้างผู้ซึ่งปราศจากพลังต่อหน้าพระเจ้า

ทำไมพระเจ้าจึงจะปลดปล่อยซาตานให้มีอิสระในวาระสุดท้ายของยุค 1,000 ปี เราสามารถถามได้ง่ายๆ ได้ว่าทำไมพระเจ้าอนุญาตให้ซาตานมีอิสรภาพใดๆ แม้กระทั่งในตอนนี้

-ท้ายที่สุดแล้วเราสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ในแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อเปิดเผยความบริบูรณ์ของพระสิริพระองค์ อำนาจสูงสุดของพระเจ้าแผ่กว้างออกไปยังแม้กระทั่งซาตานและพระเจ้าสามารถใช้สิ่งใดก็ตามแม้การกระทำที่ชั่วร้ายของซาตานให้นำมาซึ่งแผนการบริสุทธิ์ของพระองค์ (ดู 1 ทิโมธี 1:20 และ 1 โครินธ์ 5:5)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เหตุใดพระเจ้าจึงจะปล่อยซาตานหลังจากยุค 1,000 ปีแห่งการครอบครอง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries