settings icon
share icon
คำถาม

อะไรเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติ?

คำตอบ


วลี "สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติ " กล่าวใน มัทธิว 24:15

ดาเนียล 9:27 กล่าวอ้างดังนี้ “ท่านจะทำพันธสัญญาเข้มแข็งกับคนเป็นอัน มากอยู่หนึ่งสัปตะ ท่านจะกระทำให้การถวายสัตวบูชา และเครื่องบูชาอื่นๆ หยุดไปครึ่งสัปตะ ผู้ที่จะกระทำให้เกิดความวิบัตินั้น จะมาบนปีกของสิ่งน่าสะอิดสะเอียน จนความอวสานที่ได้กำหนดไว้จะถูก เทลงเหนือผู้กระทำให้เกิดความวิบัตินั้น” ในปี 167 ก่อนคริสตกาล ผู้ปกครองกรีกชื่อว่า แอนติโอคัส เอพิฟานี่ส์ ก่อตั้งแท่นบูชาต่อพระเซอุส เพื่อเผาเครื่องเผาบูชาในวิหารชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม

นอกจากนี้เขายังถวายหมูบนแท่นบูชาในวิหารในกรุงเยรูซาเล็ม เหตุการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติ

ใน มัทธิว 24:15 พระเยซูกำลังตรัสว่า ราว 200 ปีหลังจากสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของการเกิดวิบัติที่อธิบายข้างต้นได้ เกิดขึ้นแล้ว

15 “เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียน ซึ่งกระทำให้เกิดความวิบัติ ตามพระวจนะที่ตรัสโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะนั้นตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ (ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด)

ดังนั้น พระเยซูคงต้องได้ทำนายไว้ว่า วันหน้าในอนาคต บางสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติ จะเกิดขึ้นในวิหารของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม

คำทำนายในพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ ผู้แปลคำทำนายเชื่อว่าพระเยซูทรงหมายถึงพวกปฏิปักษ์พระคริสต์ ผู้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันมากกับสิ่งที่ อันติโอคัส เอพิฟานี่ส์ ได้กระทำ.

นี่คือการยืนยันจากข้อเท็จจริงที่ว่าบางอย่างที่ดาเนียลพยากรณ์ไว้ ใน ดาเนียล 9:27 ไม่ได้เกิดขึ้นกับอันติโอคัส เอพิฟานี่ส์ ใน 167 ปีก่อนคริสตกาล อันติโอคัส ไม่ได้ยืนยันพันธสัญญากับอิสราเอลเป็นเวลาเจ็ดปี ในยุคสุดท้าย พวกปฏิปักษ์พระคริสต์จะตั้งพันธสัญญากับอิสราเอลเป็นเวลาเจ็ดปี แล้วทำลายสัญญานั้นด้วยการทำบางสิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของการเกิดความวิบัติ ในวิหารของชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็ม

สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของการเกิดวิบัติในอนาคตจะเป็นอะไรก็ตาม มันจะไม่ทิ้งข้อสงสัยไว้ในใจของใครสักคน ว่าบุคคลใดที่กระทำสิ่งชั่วร้าย มันเป็นคนที่รู้จักกันว่าคือปฏิปักษ์พระคริสต์

วิวรณ์ 13:14 บรรยายว่ามันทำรูปเคารพบางอย่างที่ทุกคนถูกบังคับให้เคารพบูชา “มันล่อลวงคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกด้วยหมายสำคัญนั้น ซึ่งทรงยอมให้มันกระทำต่อหน้าสัตว์ร้ายตัวเดิมนั้น และมันสั่งให้คนทั้งหลายที่แผ่นดินโลก สร้างรูปจำลองให้แก่สัตว์ร้ายที่ถูกฟันด้วยดาบ แต่ยังไม่ตายนั้น” การพลิกวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ให้เป็นสถานที่บูชาของปฏิปักษ์พระคริสต์แท้จริงเป็น " สิ่งที่น่าสะอิดสะเอียน" บรรดาผู้ที่มีชีวิตอยู่และยังคงอยู่ในยุคแห่งความทุกข์ยากลำเค็ญควรจะเฝ้าระวังและระลึกว่าเหตุการณ์นี้เป็นจุดเริ่มต้นของยุคแห่งความทุกข์ลำเค็ญ ที่เลวร้ายที่สุด 3 ปีครึ่ง และจำไว้ว่าการเสด็จกลับมาของพระเยซูเจ้าใกล้เป็นจริงแล้ว

ลูกา 21:36 “เหตุฉะนั้นจงเฝ้าอยู่ทุกเวลา จงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายจะมีกำลังที่จะพ้นเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งจะบังเกิดมานั้น และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries