settings icon
share icon
คำถาม

ใครคือปฏิปักษ์พระคริสต์?

คำตอบ


มีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับตัวตนของปฏิปักษ์พระคริสต์ ผู้ตกเป็นเป้าหมายบางคนที่โด่งดัง ได้แก่ วลาดิเมียร์ ปูติน มาห์มูด อามาดิเนจาด และ สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 16

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ อดีตประธานาธิบดี บิล คลินตัน และจอร์จ ดับเบิลยู บุช และ ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน บารัก โอบามา เป็นบุคคลผู้ที่กล่าวถึงบ่อยที่สุด ดังนั้น ใครคือปฏิปักษ์พระคริสต์ และเราจะรับรองว่าเป็นผู้นั้นได้อย่างไร

พระคัมภีร์จริงๆ ไม่ได้พูดอะไรเฉพาะเจาะจง เกี่ยวกับว่าปฏิปักษ์พระคริสต์จะมาจากที่ไหน

นักวิชาการพระคัมภีร์หลายคนคาดเดาว่า เขาจะมาจากสหพันธ์ของสิบประเทศและ / หรือจักรวรรดิโรมัน เกิดใหม่ ดาเนียล 7:24-25 “ส่วนเรื่องเขาสิบเขานั้น จากราชอาณาจักรนี้ จะมีกษัตริย์สิบพระองค์เกิดขึ้น และมีกษัตริย์อีกองค์หนึ่งเกิดขึ้นภายหลัง ผิดแปลกกว่ากษัตริย์ที่มีมาก่อน และจะโค่นกษัตริย์เสียสามองค์” ท่านจะพูดคำกล่าวร้ายองค์ผู้สูงสุด และจะให้วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้นอิดหนาระอาใจ และจะคิดเปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและธรรมบัญญัติ และเขาทั้งหลายจะถูกมอบไว้ในมือของท่าน ตลอดหนึ่งวาระ สองวาระ กับครึ่งวาระ”

วิวรณ์17:7 “ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงถามข้าพเจ้าว่า “เหตุไฉนท่านจึงอัศจรรย์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู้ความหมายที่แฝงอยู่ของหญิงนั้น และของสัตว์ร้ายที่มีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั้น” คนอื่น ๆ มองว่าเขาเป็นต้องเป็นชาวยิวในการที่จะอ้างตัวว่าเป็นพระเมสสิยาห์

มันเป็นเพียงแค่การคาดเดา เพราะว่าพระคัมภีร์ไม่ได้เจาะจงเฉพาะว่าปฏิปักษ์พระคริสต์จะมาจาก ไหน หรือเขาจะเป็นชนชาติใด วันหนึ่ง ปฏิปักษ์พระคริสต์จะต้องถูกเปิดเผย

2 เธสะโลนิกา 2:3-4 บอกเราว่า เราจะจำแนกได้ว่าใครคือปฏิปักษ์พระคริสต์: “อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อน และคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้ง คือลูกแห่งความพินาศ ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระ หรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า”

เป็นไปได้ว่าคนส่วนใหญ่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อปฏิปักษ์พระคริสต์ถูกเปิดเผย จะประหลาดใจตัวตนของเขา ปฏิปักษ์พระคริสต์อาจจะมีชีวิตอยู่ในวันนี้หรือไม่ก็ได้ มาร์ติน ลูเทอร์ แน่ใจว่า สมเด็จพระสันตะปาปาในสมัยนั้นเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ ในช่วง ปี 1940 หลายคนเชื่อว่า อดอล์ฟ ฮิตเลอร์คือปฏิปักษ์พระคริสต์ คนอื่น ๆ ที่ ยังมีชีวิตอยู่ ในช่วงไม่กี่ ร้อยปี ที่ผ่านมาได้ถูกระบุไว้ชัดเจนเหมือนกันว่าเป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ ตราบจนถึงขณะนี้ ชื่อเหล่านี้ไม่ถูกต้องทั้งหมด เราควรใส่การคาดเดาไว้เบื้องหลัง และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวจริงๆ เกี่ยวกับปฏิปักษ์พระคริสต์ วิวรณ์13:5-8 “สัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดคำจาบจ้วงและหมิ่นประมาทพระเจ้า และทรงยอมให้มันใช้อำนาจกระทำอย่างนั้นตลอดสี่สิบสองเดือน มันกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระเจ้า ต่อพระนามของพระองค์ ต่อสถานที่สถิตของพระองค์ และต่อผู้ที่อยู่ในสวรรค์ [ทรงยอมให้มันทำสงครามกับธรรมิกชน และชนะเขา] ทรงประทานให้มันมีอำนาจเหนือชนทุกเผ่า ทุกชาติ ทุกภาษา และทุกประชาชาติ และคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกจะบูชาสัตว์ร้ายนั้น เว้นแต่คนทั้งปวงที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตของพระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครคือปฏิปักษ์พระคริสต์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries