settings icon
share icon
คำถาม

ใครคือผู้ขี่ม้าทั้งสี่คนในเพลิงกัลป์?

คำตอบ


ผู้ขี่ม้าทั้งสี่คนในเพลิงกัลป์ได้อธิบาย ใน วิวรณ์ 6 ข้อ 1-8 “เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่งในเจ็ดดวงนั้นออกแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็น และได้ยินสัตว์ตัวหนึ่งในสี่ตัวนั้นร้องเสียงดังดุจเสียงฟ้าร้องว่า “มาเถอะ” ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่งออกมา และท่านที่ขี่ม้านั้นถือธนู และได้รับพระราชทานมงกุฎ แล้วท่านก็ขี่ม้าออกไปอย่างมีชัย และเพื่อได้ชัยชนะ

เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สองนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สองร้องว่า “มาเถอะ”

และมีม้าอีกตัวหนึ่งเข้ามาเป็นม้าสีแดงสด ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับพระราชานุญาตให้นำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้คนทั้งปวงรบราฆ่าฟันกัน และท่านผู้นี้ได้รับพระราชทานดาบใหญ่เล่มหนึ่ง

เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สามนั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สามร้องว่า “มาเถอะ” แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด ม้าดำตัวหนึ่งเข้ามา และท่านที่ขี่ม้านั้นถือตราชู แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียง เหมือนกับว่าดังออกมาจากท่ามกลางสัตว์ทั้งสี่นั้นว่า “ข้าวสาลีราคาทะนานละหนึ่งเดนาริอัน ข้าวบารลีสามทะนานต่อหนึ่งเดนาริอัน แต่เจ้าอย่าทำอันตรายแก่น้ำมันและน้ำองุ่น”

เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่สี่นั้นแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่สี่ร้องว่า “มาเถอะ”

แล้วข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด ม้าสีกะเลียวตัวหนึ่งเข้ามา ผู้ที่นั่งบนหลังม้านั้นมีชื่อว่ามัจจุราช และแดนคนตายก็ติดตามมาด้วย พระองค์ทรงให้ทั้งสองนี้มีอำนาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้หนึ่งในสี่ส่วน ด้วยคมดาบ ด้วยความอดอยาก ด้วยโรคระบาด และด้วยสัตว์ร้ายแห่งแผ่นดิน”

ผู้ขี่ม้าทั้งสี่คน เป็นคำอธิบายเชิงสัญลักษณ์ของเหตุการณ์แตกต่างกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลาสิ้นสุดยุค

ผู้ขี่ม้าคนแรกที่บันทึกในคัมภีร์ศาสนาคริสต์ ได้ถูกกล่าวถึงใน วิวรณ์ 6:2 ผู้ขี่ม้าคนแรกนี้ น่าจะหมายถึงปฏิปักษ์พระคริสต์ ผู้ที่จะได้รับสิทธิอำนาจ และจะพิชิตทุกคนที่ ต่อต้านเขา

ปฏิปักษ์พระคริสต์เป็นผู้ลอกเลียนแบบเทียมเท็จของพระคริสต์จริง ผู้ที่จะกลับมาด้วยโดยนั่งบนม้าขาว (วิวรณ์ 19:11-16) “ แล้วข้าพเจ้าก็ได้เห็นสวรรค์เปิดออก และ ดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ง พระองค์ผู้ทรงม้านั้นมีพระนามว่า 'สัตย์ซื่อและสัตย์จริง' พระองค์พิพากษาและทรงกระทำสงครามด้วยความเป็นธรรม พระเนตรของพระองค์ดุจเปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอัน และพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักเลย นอกจากพระองค์เอง

พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือด และพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือ 'พระวาทะของพระเจ้า'

เหล่าพลโยธาในสวรรค์สวมอาภรณ์ผ้าป่านเนื้อละเอียดขาวบริสุทธิ์ ได้นั่งบนหลังม้าขาวตามเสด็จพระองค์ไป มีพระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทรงฟันฟาดบรรดานานาประชาชาติ ด้วยพระแสงนั้น และพระองค์จะทรงครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด

พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้นพระอูรุของพระองค์ว่า “จอมกษัตริย์และจอมเจ้านาย””

ผู้ขี่ม้าคนที่สองในเพลิงกัลป์ปรากฏใน วิวรณ์ 6:4 ผู้ขี่ม้าคนที่สอง หมายถึง สงครามที่น่ากลัว ที่จะระเบิดขึ้นในเวลาสิ้นยุค ผู้ขี่ม้าคนที่สามได้อธิบายไว้ใน วิวรณ์ 6:5-6 ผู้ขี่ม้าคนที่สามในเพลิงกัลป์ หมายถึงการกันดารอาหารครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น อาจจะ เป็นผลของสงครามจากผู้ขี่ม้าคนที่สอง

ผู้ขี่ม้าคนที่สี่ถูกกล่าวถึงใน วิวรณ์ 6:8 ผู้ขี่ม้าคนที่สี่ของบันทึกคัมภีร์ศาสนาคริสต์เป็นสัญลักษณ์ แห่งความตายและ การทำลายล้าง มันดูเหมือนว่าจะมีการรวมตัวกันของผู้ขี่ม้าก่อนหน้านี้

ผู้ขี่ม้าคนที่สี่ในเพลิงกัลป์จะนำมาซึ่งการต่อสู้รบต่อไป และการกันดารอาหารที่ร้ายแรง พร้อมกับภัยพิบัติที่น่ากลัวและโรคภัยต่างๆ สิ่งที่น่าประหลาดใจมากที่สุด หรืออาจจะน่ากลัว ก็คือผู้ขี่ม้าทั้งสี่คนในบันทึก คัมภีร์ศาสนาคริสต์ เป็นเพียง " ลางสังหรณ์ " ของการพิพากษาที่เลวร้ายยิ่งขึ้น ที่จะมาภายหลังในยุคความทุกข์ลำเค็ญ (วิวรณ์ บทที่ 8-9 และ 16)Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครคือผู้ขี่ม้าทั้งสี่คนในเพลิงกัลป์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries