settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือเครื่องหมายของสัตว์ร้าย (666)?

คำตอบ


เนื้อหาหลักในพระคัมภีร์ ที่กล่าวถึง " เครื่องหมายของสัตว์ร้าย " อยู่ในวิวรณ์ 13:15-18

”ทรงยอมให้มันมีอำนาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั้น เพื่อให้รูปสัตว์ร้ายนั้นพูดได้ และให้มีอำนาจที่จะกระทำให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารูปสัตว์ร้ายนั้น ถึงแก่ความตายได้ และมันยังได้บังคับคนทั้งปวง ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย คนมั่งมี และคนจน ไทและทาสให้รับเครื่องหมาย ไว้ที่มือขวาหรือที่หน้าผากของเขา เพื่อไม่ให้ผู้ใดทำการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่มีเครื่องหมายนั้น ซึ่งเป็นชื่อของสัตว์ร้ายนั้น หรือเลขชื่อของมัน ในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดี ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหก” การอ้างอิงอื่น ๆ สามารถพบได้ใน วิวรณ์ 14:9 , 11, 15:2 , 16:2 , 19:20 , และ 20:4 เครื่องหมายนี้ทำหน้าที่เป็นตราประทับสมุนของปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้พยากรณ์เท็จ ( โฆษกของปฏิปักษ์พระคริสต์) ผู้พยากรณ์เท็จ (สัตว์ร้ายตัวที่สอง ) เป็นผู้หนึ่งที่เป็นเหตุให้ผู้คนใช้เครื่องหมายนี้ เครื่องหมายนี้แท้จริงถูกสักที่ในมือหรือหน้าผาก และไม่ได้เป็นเพียงแค่บัตรที่คนถือไว้

การค้นพบนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ครั้งล่าสุด เรื่องการฝังชิป ได้เพิ่มความสนใจใน เครื่องหมายของสัตว์ร้าย ที่พูดถึง ในวิวรณ์ บทที่ 13 เป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีที่เราเห็นวันนี้ แสดงให้เห็นถึงบันไดขั้นต้นของสิ่งที่ในที่สุดอาจ นำมาใช้เป็นเครื่องหมายของสัตว์ร้าย

มันสำคัญที่จะตระหนักว่าการฝังชิปในทางการแพทย์ ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของสัตว์ร้าย

เครื่องหมายของสัตว์ร้ายจะเป็นบางอย่างที่ให้เฉพาะกับผู้ที่นับถือปฏิปักษ์พระคริสต์

การใช้ไมโครชิปทางการแพทย์หรือทางการเงิน ที่ใส่เข้าไปในมือข้างขวาของคุณ หรือหน้าผาก ไม่ได้เป็นเครื่องหมายของสัตว์ร้าย เครื่องหมายของสัตว์ร้ายจะปรากฏในยุคสุดท้ายตามคำร้องขอจากปฏิปักษ์พระคริสต์ เพื่อที่จะซื้อหรือขาย และมันให้ได้เฉพาะกับผู้ที่นับถือปฏิปักษ์พระคริสต์

ผู้อธิบาย วิวรณ์ ที่เก่งมากหลายคน แตกต่างกันอย่างกว้างขวางเรื่องลักษณะแท้จริงของ เครื่องหมายของสัตว์ร้าย นอกจากนี้ มุมมองการฝังชิป การคาดเดาอื่น ๆ รวมถึง บัตรประจำตัวประชาชน ไมโครชิปบาร์โค้ด ที่มีรอยสักเข้าสู่ผิวหนัง หรือเป็นเพียง เครื่องหมายที่ระบุบางคนว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อ อาณาจักรของปฏิปักษ์พระคริสต์ มุมมองสุดท้ายนี้ ต้องการการคาดคะเนน้อยที่สุด เพราะมันไม่ได้เพิ่มข้อมูลใด ๆ ในสิ่งที่ พระคัมภีร์ ได้ให้แก่เรา อีกนัยหนึ่ง ไม่ว่าสิ่งใด ๆก็เป็นไปได้ แต่ในเวลาเดียวกัน พวกมันเป็นเพียงการคาดเดาทั้งหมด เราไม่ควรใช้เวลานานที่จะคาดเดาใน

ข้อมูลรายละเอียดนัก ความหมายของ 666 เป็นปริศนาลึกลับ เช่นกัน บางคนสันนิษฐานว่า มีการเชื่อมโยงกันระหว่าง วันที่ 6 มิถุนายน 2006-06/06/06 อย่างไรก็ตาม ในวิวรณ์ บทที่ 13 เลข 666 ระบุคน ไม่ใช่วันที่ วิวรณ์ 13:18 ในเรื่องนี้จงใช้สติปัญญาให้ดี ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์ร้ายนั้น เพราะว่าเป็นเลขของบุคคลผู้หนึ่ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหก”

อย่างไรก็ตาม เลข 666 จะระบุถึงปฏิปักษ์พระคริสต์ หลายศตวรรษมาแล้ว นักแปลพระคัมภีร์ได้พยายามที่จะระบุว่าบุคคลนั้นๆ เหมือนกันกับ 666 ไม่มีอะไรที่เป็นข้อสรุป นั่นคือเหตุผลที่ วิวรณ์ 13:18 กล่าวว่า ตัวเลข ต้องใช้ สติปัญญา เมื่อปฎิปักษ์พระคริสต์ถูกเปิดเผย ก็จะ มีความชัดเจน ว่าเขาเป็นใคร และเลข 666 ระบุว่าเป็นเขา

2 เธสะโลนิกา 2:3-4 3 อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลย เพราะว่าวันนั้นจะไม่มาถึงจนกว่าจะมีการทรยศเสียก่อน และคนนอกกฎหมายนั้นจะประจักษ์แจ้ง คือลูกแห่งความพินาศ ผู้กีดกั้นขัดขวางและยกตัวขึ้นต่อสู้อะไรๆที่ได้ชื่อว่าเป็นพระ หรืออะไรๆที่เขาไหว้นมัสการนั้น แล้วมันก็นั่งในพระวิหารของพระเจ้าประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าEnglishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือเครื่องหมายของสัตว์ร้าย (666)?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries