settings icon
share icon
คำถาม

ธรรมิกชนที่ทุกข์ลำบากคือใคร?

คำตอบ


ธรรมิกชนที่ทุกข์ลำบากกล่าวง่ายๆ คือธรรมิกชนที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาทุกข์ลำบาก เราเชื่อว่าคริสตจักรจะถูกรับขึ้นสวรรค์ก่อนช่วงเวลาทุกข์ลำบากแต่พระคัมภีร์ระบุว่าผู้คนจำนวนมากจะวางความเชื่อของเขาลงที่พระเยซูคริสต์ระหว่างช่วงเวลาทุกข์ลำบาก ในนิมิตของยอห์นเกี่ยวกับสวรรค์เขาเห็นธรรมิชกที่ทุกข์ลำบากจำนวนมากมายเหล่านี้ที่ถูกทรมานอย่างรุนแรงโดยปฏิปักษ์พระคริสต์คือ "ดูเถิด คนมากมายเหลือคณนามาจากทุกเผ่าพันธุ์ ทุกชาติทุกภาษา คนเหล่านั้นสวมเสื้อสีขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่นั่ง และต่อพระพักตร์พระเมษโปดก" (วิวรณ์ 7:9) เมื่อยอห์นถามว่าพวกเขาคือใคร มีการกล่าวแก่เขาว่า "คนเหล่านี้คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครั้งใหญ่ พวกเขาได้ชำระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมษโปดก จนเสื้อผ้านั้นขาวสะอาด" (ข้อ 14)

ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลำบากจะช่วงเวลาแห่งปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนชั่วเพราะการพิพากษาของพระเจ้าจะเป็นเวลาแห่งการข่มเหงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับผู้เชื่อหรือธรรมิกชน (วิวรณ์ 13:7) ดาเนียลเห็นปฏิปักษ์พระคริสต์คือ "เขานี้ทำสงครามกับวิสุทธิชนและชนะ" (ดาเนียล 7:21) แน่นอนว่าความรอดของธรรมิกชนนั้นมีการรับประกันคือว่าดาเนียลเห็นเห็นเช่นเดียวกันว่า "จนถึงผู้เจริญด้วยวัยวุฒิเสด็จมาถึงและทรงให้ มีการพิพากษาให้แก่วิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั้น และจนสมัยเมื่อวิสุทธิชนรับราชอาณาจักรมาถึง" (ดาเนียล 7:22 ยืนยันมาจากวิวรณ์ 14:12 – 13)

ธรรมิกชนที่ทุกข์ลำบากจะได้ยินข่าวประเสริฐจากแหล่งที่เป็นไปได้จากหลายแหล่ง แหล่งแรกคือพระคัมภีร์ จะมีพระคัมภีร์หลายฉบับที่เหลืออยู่ในโลกและเมื่อการพิพากษาของพระเจ้าเริ่มต้นขึ้น เป็นไปได้ที่หลายๆ คนจะตอบสนองโดยการหาพระคัมภีร์เพื่อดูว่าคำพยากรณ์นั้นกำลังสำเร็จหรือไม่ ธรรมิกชนที่ทุกข์ลำบากหลายคนจะได้ยินข่าวประเสริฐจากพยานสองคนเช่นเดียวกัน (วิวรณ์ 11:1 – 13) พระคัมภีร์กล่าวว่าบุคคลสองคนนี้จะ "เผยพระวจนะตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน" (ข้อ 3) และจะกระทำการอัศจรรย์ (ข้อ 6) จากนั้นมีมิชชันนารีชาวยิว 144,000 คนที่ได้รับการไถ่บาปและการประทับตราจากพระเจ้าในช่วงเวลาทุกข์ลำบาก (วิวรณ์ 7:1 – 8) และทำตามคำอธิบายของการประทับตราในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 7 ทันที เราอ่านเกี่ยวกับธรรมิกชนที่ทุกข์ลำบากจำนวนมากมายมหาศาลที่ได้รับความรอดจากทุกมุมของโลก (ข้อ 9 – 17)

ธรรมิกชนที่ทุกข์ลำบากจะรับใช้องค์พระเยซูคริสต์ในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่อันตราย พวกเขาจะสัตย์ซื่อจนถึงวันสุดท้าย ผู้เชื่อเหล่านี้หลายคนจะตายเพื่อความเชื่อของพวกเขา แต่ในความตายของพวกเขา พวกเขาจะเอาชนะสิ่งนี้ "เขาเหล่านั้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระเมษโปดก และเพราะคำพยานของพวกเขาเอง เพราะเขาไม่ได้เสียดายที่จะพลีชีพของตน" (วิวรณ์ 12:11) และพระเจ้าจะทรงประทานรางวัลให้พวกเขาคือ "พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะทรงสถิตด้วย และปกป้องคุ้มครองเขา พวกเขาจะไม่หิวกระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้องเขาอีกต่อไป เพราะว่าพระเมษโปดก ผู้ทรงอยู่กลางพระที่นั่งนั้นจะคุ้มครองดูแลเขา และจะทรงนำเขาไปให้ถึงน้ำพุแห่งชีวิต และพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั้น" (วิวรณ์ 7:15 – 17)

เราสรรเสริญพระเจ้าที่ว่าวันแห่งปัญหาที่ยิ่งใหญ่จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ด้วยพระคุณเช่นเดียวกัน แม้ว่าพระเจ้าจะแบ่งการลงโทษอย่างยุติธรรมต่อโลกที่ไม่เชื่อ พระองค์จะรื้อฟื้นอิสราเอลไปยังความเชื่อและยืดพระคุณออกไปยังทุกคนที่เชื่อ ทั้งชาวยิวและชาวต่างชาติ พระเจ้ายุ่งกับการช่วยให้ผู้คนรอดอยู่เสมอและความรอดนั้นจะยังคงมีในช่วงเวลาทุกข์ลำบาก อย่ารอจนถึงวันนั้น อย่างไรก็ตามให้รับพระเยซูเสียตั้งแต่ตอนนี้ (ยอห์น 1:12)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ธรรมิกชนที่ทุกข์ลำบากคือใคร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries