settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือศาสนาเดียวของโลกในยุคสุดท้าย?

คำตอบ


ศาสนาเดียวของโลกได้มีอธิบายไว้ในวิวรณ์ 17:1-18 ว่าเป็น "หญิงแพศยาคนสำคัญ" ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนการวันสิ้นยุค คำว่าโสเภณีได้ถูกใช้ตลอดทั้งพระคัมภีร์พันธะสัญญาเก่าซึ่งใช้เปรียบเทียบเป็นศาสนาเทียมเท็จ อัตลักษณ์ที่แท้จริงและส่วนประกอบของศาสนาได้มีการโต้ถียงกันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษและส่งผลให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันมากมายระหว่างนักวิจารณ์พระคัมภีร์กับนักศาสนศาสตร์ มีข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อถือว่าการมีศาสนาเดียวของโลกนั้นคือนิกายคาทอลิก ศาสนาอิสลาม ลัทธินิวเอจหรือศาสนาบางรูปแบบที่ยังไม่เคยได้สร้างขึ้นมา รวมทั้งการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตจะทำให้เกิดความเป็นไปได้และทฤษฎีที่มากขึ้น ไม่มีการสงสัยเลยว่าศาสนาเดียวของโลกภายใต้ผู้เผยพระวจนะเท็จจะเป็นส่วนหนึ่งของยุคสุดท้าย อาจเป็นไปได้ที่จะสร้างขึ้นมาโดยศาสนา นิกายและลัทธิจำนวนมากที่แตกต่างกันซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยู่จนถึงทุกวันนี้

พระธรรมวิวรณ์บทที่ 17:1-18 ให้ลักษณะเฉพาะของศาสนาเดียวของโลกแก่พวกเราหลายอย่าง ศาสนาเทียมเท็จจะครอบงำ "ชนชาติ มวลชน ประชาชาติและภาษาต่างๆ" ทั้งหมดของโลก (ข้อ 15) หมายความว่าสิ่งนั้นจะมีอำนาจในระดับโลก ไม่มีข้อสงสัยให้กับสิ่งนี้โดยผู้เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ผู้ซึ่งปกครองโลกในเวลานั้น ข้อ 2-3 อธิบายว่าโสเภณีกระทำความผิดเรื่องการคบชู้กับ "บรรดากษัตริย์ทั่วแผ่นดิน" ซึ่งอ้างถึงการมีอิทธิพลของศาสนาเทียมเท็จท่ามกลางผู้ที่ปกครองโลกและผู้ที่มีอิทธิผลต่อผู้อื่น "เป็นการมัวเมาด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีกับหญิงนั้น" อาจอ้างถึงผู้ที่มัวเมาด้วยอำนาจที่พวกเขาได้รับจากการนมัสการพระเทียมเท็จของศาสนานี้ ในขณะที่ซาตานมักล่อลวงคนเหล่านั้นที่กระหายอำนาจอยู่บ่อยๆ ความสัมพันธ์จอมปลอมจากศาสนาเทียมเท็จจะหลอมรวมคริสตจักรและแถลงการณ์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ข้อ 6 อธิบายโสเภณีว่า "เมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมมิกชน" และโลหิตของพวกเขาที่เป็นพยานเรื่องพระเยซู การฆ่าผู้เชื่อท่ามกลางความทุกข์ลำบากจะเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของปฏิปักษ์พระคริสต์ (วิวรณ์ 6:9) คนมากมายที่ต่อต้านศาสนาทั่วโลกจะถูกตัดหัว (วิวรณ์ 20:4) และผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะนมัสการปฏิปักษ์พระคริสต์ด้วยการยอมรับเครื่องหมายของมันจะไม่สามารถซื้อขายได้ ทำให้ความรอดเป็นสิ่งที่ยากมาก

ในท้ายที่สุดโสเภณีจะสูญเสียการยกย่องจากพวกที่เป็นปฏิปักษ์พระคริสต์ ผู้ซึ่งต้องการจะได้รับการนมัสการจากโลกเพื่อตัวเอง เขาจะไม่แบ่งปันการบูชาของโลกกับผู้เผยพระวจนะและปุโรหิตของศาสนาเทียมเท็จไม่ว่าพวกเขาจะประจบเอาใจอย่างไร เมื่อปฏิปักษ์พระคริสต์ได้รับความสนใจจากโลกด้วยการฟื้นขึ้นมาจากความตายอย่างอัศจรรย์ของมัน (วิวรณ์ 13:3, 12, 14) มันจะต่อต้านระบบของศาสนาเทียมเท็จและทำลายมัน รวมถึงการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นพระเจ้าเสียเอง เรื่องการล่อลวงซึ่งพระเยซูได้ทรงตรัสกับพวกเราว่าจะเป็นสิ่งที่ใหญ่มากซึ่งถ้าเป็นไปได้แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับเลือกก็จะหลงเชื่อสิ่งนั้น (มัทธิว 24:24)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือศาสนาเดียวของโลกในยุคสุดท้าย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries