settings icon
share icon
คำถาม

การรับขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อพูดถึงเวลาแห่งความทุกข์ยาก?

คำตอบ


จังหวะเวลาของการรับขึ้นที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันมากที่สุดในคริสตจักรในปัจจุบัน ความเห็นในเบื้องต้นของผู้คนคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ในสามช่วงเวลาคือ ก่อนเวลาแห่งความทุกข์ยาก (การรับขึ้นเกิดขึ้นก่อนช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก), กลางเวลาแห่งความทุกข์ยาก (การรับขึ้นเกิดขึ้นในช่วงกลางของเวลาแห่งความทุกข์ขาก), และหลังเวลาแห่งความทุกข์ยาก (การรับขึ้นเกิดขึ้นในตอนจบของช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก) ความเห็นที่สี่, ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของช่วงเวลาก่อนพระพิโรธ, คือช่วงเวลาก่อนกลางเวลาแห่งความทุกข์ยากเล็กน้อย

ประการแรก, มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของเวลาแห่งความทุกข์ยาก, ตามที่หนังสือดาเนียล 9:27 เขียนไว้, มี “สัปดาห์” ที่เจ็ดสิบ (7 ปี) ที่ยังมาไม่ถึง การพยากรณ์ทั้งหมดของดาเนียลเกี่ยวกับเจ็ดสิบสัปดาห์ (ดาเนียล 9:20-27) เป็นการพูดถึงชนชาติอิสราเอล มันเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงเน้นความสนใจของพระองค์ไปที่ชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะ สัปดาห์ที่เจ็ดสิบ, เวลาแห่งความทุกข์ยาก, จึงต้องเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงจัดการกับคนอิสราเอลอย่างเจาะจงด้วยเช่นกัน ในขณะที่เรื่องนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการชี้ว่าคริสตจักรไม่น่าจะอยู่ที่นั่นในตอนนั้นด้วย แต่มันก็ได้ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมคริสตจักรจะต้องอยู่ในโลกในระหว่างช่วงเวลานั้นด้วย

ข้อพระคัมภีร์ต้น ๆ เกี่ยวกับการรับขึ้นอยู่ในหนังสือ 1 เธสะโลนิกา 4:13-18 ข้อพระคัมภีร์ในตอนนี้บอกว่าผู้เชื่อทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และตายแล้วจะได้พบกับองค์พระเยซูเจ้าในอากาศและจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไป การรับขึ้นคือการทรงรับคนของพระองค์ออกไปจากโลก ต่อมาในข้อ 5:9 ท่านเปาโลพูดว่า “เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราไว้สำหรับพระอาชญา แต่สำหรับให้เข้าสู่ความรอด โดยพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา” หนังสือวิวรณ์, ซึ่งส่วนใหญ่กล่าวเกี่ยวกับช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก, เป็นการเผยพระวจนะว่าพระเจ้าจะเทพระอาชญาของพระองค์ลงมาเหนือโลกในระหว่างช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก หากพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับผู้เชื่อว่าพวกเขาจะไม่ต้องเจอกับความยากลำบาก แต่แล้วพระองค์ก็ทรงทิ้งพวกเขาไว้บนโลกระหว่างช่วงเวลานั้น มันก็กลายเป็นว่าพระเจ้าจะตรัสไม่ตรงกัน ดังนั้นความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะปลดปล่อยคริสเตียนให้พ้นจากพระพิโรธ หลังจากทรงสัญญาว่าจะทรงรับคนของพระองค์ออกไปจากโลกดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกันมากกว่า

ข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับจังหวะเวลาของการรับขึ้นอยู่ในหนังสือวิวรณ์ 3:10 ในข้อพระคัมภีร์นี้พระคริสต์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะปลดปล่อยผู้เชื่อจาก “เวลาแห่งการทดลอง” ที่จะมาถึงโลก นี่อาจหมายถึงสองสิ่ง คือ 1) พระคริสต์จะทรงปกป้องผู้เชื่อท่ามกลางการทดลอง หรือ 2) พระคริสต์จะทรงปลดปล่อยผู้เชื่อให้หลุดจากการทดลอง ทั้งสองข้อถูกต้องตามความหมายของคำว่า “จาก” ในภาษากรีก แต่มันเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าผู้เชื่อได้รับสัญญาว่าจะได้รับการป้องกัน “จาก” อะไร มันไม่ใช่แค่จากการทดลองเท่านั้น แต่จาก “โมงยาม” แห่งการทดลองด้วย พระคริสต์ทรงสัญญาว่าจะปกป้องผู้เชื่อไว้ในระหว่างการทดลองด้วย คือ เวลาแห่งความทุกข์ยาก วัตถุประสงค์ของเวลาแห่งความทุกข์ยาก, วัตถุประสงค์ของการรับขึ้น, ความหมายของข้อพระคัมภีร์ 1 เธสะโลนิกา 5:9 และความหมายของข้อพระคัมภีร์วิวรณ์ 3:10 ทั้งหมดพูดเกี่ยวกับเรื่องก่อนเวลาแห่งนความทุกยากลำบากทั้งสิ้น หากพระคัมภีร์พระคัมภีร์มีความหมายตรงกับที่พูด และไม่เปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาก่อนความทุกข์ยากจะมาถึงเป็นการตีความหมายที่ตรงที่สุด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การรับขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อพูดถึงเวลาแห่งความทุกข์ยาก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries