settings icon
share icon

بررسی عهدقدیم

عهدقدیم به پنج قسمت تقسیم شده است: کتب پنجگانه پیدایش تا تثنیه)، کتب تاریخی (یوشع تا استر)، کتب شعرگونه (ایوب تا غزلهای سلیمان)، پیامبران بزرگ (اشعیا تا دانیال) و پیامبران کوچک (هوشع تا ملاکی). عهدقدیم از حدود ۱۴۰۰ تا ۴۰۰ قبل از میلاد مسیح نوشته شد. این کتب در اصل به زبان عبری نوشته شدند و قسمتهای کوچکی از آن به زبان آرامی نوشته شد (که در واقع شکلی متفاوت یا گونه ای از زبان عبری است).

عهدقدیم در اصل با رابطۀ میان خدا قوم اسرائیل سر و کار دارد. کتب پنجگانه با تشکیل قوم اسرائیل سر و کار دارد و خدا رابطه ای مبتنی بر عهد با آنها می بندد. کتب تاریخی، تاریخ اسرائیل، پیروزی ها، موفقیتها و نیز شکستها و مغلوب شدنهای آن را روایت می کنند.کتب شعرگونه، به ما کمک می کنند تا نگاهی دقیقتر به رابطۀ خدا با اسرائیل بیاندازیم؛ علاوه بر این، این کتب نشان می دهند که خدا مشتاق است که اسرائیل از او اطلاعت کرده و او را پرستش نمایند. کتب نبوتی، دعوت خدا از اسرائیل برای توبه از بت پرستی ها و بی وفایی هایش و بازگشت به رابطه ای مبتنی بر اطلاعت و وفاداری روحانی است.

شاید عنوان بهتر عهد قدیم، عهد اول باشد. کلمۀ "قدیم" ممکن است ایدۀ "منسوخ شده" یا "بی ربط" را برساند. در حالی که این امر در خصوص عهد قدیم صدق نمی کند. بررسی عهد قدیم ارزشمند است و تلاشی است که به لحاظ روحانی ما را پربار می سازد. در قسمت ذیل لینکهایی مشاهده می کنید که خلاصۀ کتابهای مختلف عهد قدیم می باشند. ما با تمام وجود امیدواریم که بررسی عهد قدیم در پیمودن مسیر زندگی تان با عیسی موثر باشد.

Englishکتاب پیدایش

کتاب خروج

کتاب لاویان

کتاب اعداد

کتاب تثنیه

کتاب یوشع

کتاب داوران

کتاب روت

کتاب اول سموئیل

کتاب دوم سموئیل

کتاب اول پادشاهان

کتاب دوم پادشاهان

کتاب اول تواریخ

کتاب دوم تواریخ

کتاب عزرا

کتاب نحمیا

کتاب استر

کتاب ایوب

کتاب مزامیر

کتاب امثال

کتاب جامعه

غزل غزلهای سلیمان

کتاب اشعیا

کتاب ارمیا

کتاب مراثی

کتاب حزقیال

کتاب دانیال

کتاب هوشع

کتاب یوئیل

کتاب عاموس

کتاب عوبدیا

کتاب یونس

کتاب میکاه

کتاب ناحوم

کتاب حبقوق

کتاب صفنیا

کتاب حجی

کتاب زکریا

کتاب ملاکیبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدجدیدبازگشت به خانۀ فارسی

بررسی عهدقدیم
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries