settings icon
share icon

کتاب ناحوم

نویسنده: نویسندۀ کتاب ناحوم خود را ناحوم القوشی معرفی می‌کند (ناحوم به زبان عبری «تسلی‌دهنده» یا «راحتی‌بخش») (فصل 1 آیه 1). نظریه‌های بسیاری وجود دارند در این خصوص که این شهر در کجا واقع شده، ولی شواهدی قطعی و نهایی در این زمینه وجود ندارد. یکی از این نظریه‌ها می‌گوید این ناحیه به شهری اشاره دارد که بعدها کفرناحوم خوانده شد (که معنای دقیق آن «روستای ناحوم» می‌باشد) که در منطقۀ دریای جلیل قرار دارد.

تاریخ نگارش: به خاطر اطلاعات محدود و اندکی که دربارۀ ناحوم داریم بهترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که تاریخی را که در طول آن کتاب ناحوم به رشتۀ تحریر درآورد محاسبه کنیم که بین ۶۶۳ و ۶۱۲ ق.م. می‌باشد. دو واقعه ذکر شده‌اند که در تعیین این تاریخها به ما کمک می‌کنند. نخست آنکه ناحوم به سقوط تِبِس (نو آمون) در مصر به دست آشوریها (۶۶۳ ق.م.) اشاره می‌کند و از فعل گذشته استفاده می‌کند بنابراین این واقعه قبلاً اتفاق افتاده بود. دوم اینکه، باقی نبوتهای ناحوم در 612 ق.م. به‌وقوع پیوست.

هدف نگارش: ناحوم این کتاب را به‌عنوان هشدار یا «دعوت به توبه‌» مردم نینوا ننوشت. خدا قبلاً برای ایشان یونس نبی را ۱۵۰ سال قبل فرستاده بود و وعده داده بود که اگر به راههای نادرست و شرورانۀ خود ادامه دهند چه اتفاقی خواهد افتاد. مردم آن زمان توبه کرده بودند اما اکنون اگر نگوییم بدتر، اما به بدی گذشته رفتار می‌کردند. آشوریها در فتوحات خود با بی‌رحمی تمام رفتار کرده بودند (بدنهای قربانیهای خود را بر نیزه‌ها آویزان کرده و پوست آنان را بر دیوارهای خیمه‌هایشان قرار می‌دادند و بی رحمی های دیگر). حال ناحوم به مردم یهودا می‌گفت که ناامید نشوند زیرا خدا داوری را اعلان کرده و آشوریها به زودی به سزای اعمالشان خواهند رسید.

آیه های کلیدی:
ناحوم فصل 1 آیه 7، «خداوند نيکوست و در روز بلا و سختی پناهگاه می‌باشد. او از کسانی که به او توکل می‌کنند مراقبت می‌نمايد».

ناحوم فصل 1 آیه 14، «خداوند به پادشاه آشور می‌فرمايد: نسل تو را از بين می‌برم تا نام و نشانی از تو باقی نماند».

ناحوم فصل 1 آیه 15، «ببينيد، قاصدی از کوهها سرازير شده، خبر خوش پيروزی را ندا می‌دهند!» همچنین ر.ک. به اشعیا فصل 52 آیه 7 و رومیان فصل 10 آیه 15.

ناحوم فصل 2 آیه 13، «بدان که اکنون خداوند قادر متعال بر ضد تو برخاسته است».

ناحوم فصل 3 آیه 19، «درمانی برای زخمهايت پيدا نمی‌شود و جراحت تو عميقتر از آنست که شفا يابد. همهٔ کسانی که از سرنوشت تو باخبر شوند از شادی دست خواهند زد، چون کسی را نمی‌توان يافت که از ظلم و ستم تو در امان بوده باشد».

خلاصه: نینوا قبلا به موعظۀ یونس پاسخ داده بود و از راههای بد خود بازگشته بود تا خداوند یهوه را خدمت کند. اما 150 سال بعد، به بت‌پرستی، خشونت و غرور بازگشته بود (ناحوم فصل 3 آیه های ۱‏-۴). خدا بار دیگر یکی از انبیای خود را به نینوا می‌فرستد تا داوری را در نابودی شهر موعظه کند و ایشان را تشویق به توبه نماید. متاسفانه، اهالی نینوا به هشدار ناحوم گوش فرا ندادند و شهر تحت سلطۀ بابل درآمد.

پیش بینی ها: پولس در رومیان فصل 10 آیه 15 در مورد مسیح و خدمتش و نیز رسولان مسیح در زمان او آیه 15 از فصل 1 کتاب ناحوم را تکرار می‌کند. احتمالاً این آیه اشاره دارد به هر خادم انجیل که کار او «بشارت انجیل صلح» می‌باشد. خدا بوسیلۀ خون مسیح با گناهکاران آشتی کرده است و آرامشی به قوم خود داده که «فراتر از تمامی عقل» است (فیلیپیان فصل 4 آیه 7). کار واعظ «آوردن خبر خوش درباره چیزهای خوب» نیز می‌باشد مانند آشتی، پارسایی، بخشش، حیات، و نجات جاویدان به واسطۀ مسیح مصلوب شده. موعظۀ چنین انجیلی و آوردن چنین خبری، پاهای ایشان را زیبا می‌گرداند. تصویری که در اینجا ارائه می‌شود شخصی است که مشتاقانه و شادمان به سوی دیگران می‌دود تا خبر خوش انجیل را به ایشان برساند.

کاربرد عملی: خدا صبور و دیرخشم است. او به هر کشوری فرصتی می‌دهد تا او را به‌عنوان خداوندگارش اعلام نماید. اما او را نمی‌توان مسخره کرد. هر زمانی شهر یا کشوری به او پشت کند تا به انگیزه های خود خدمت نماید، خدا با داوری وارد عمل می‌شود. نزدیک ۲۲۰ سال پیش، ایالات متحده‌ آمریکا با اصول کتاب‌مقدسی به‌عنوان یک ملت شکل گرفت. در ۵۰ سال اخیر این اصول عوض شده و ما روز به روز به مسیری مخالف حرکت می‌کنیم. وظیفه ما مسیحیان این است که برای حمایت از اصول کتاب‌مقدسی و حقیقت آن به پا خیزیم زیرا حقیقت تنها امید کشور ماست.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب ناحوم
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries