settings icon
share icon

کتاب روت

نویسنده: در کتاب روت به طور خاص اسمی از نویسنده آن به میان نیامده است. به حکایتی، کتاب روت را سموئیل نبی نوشته است.

تاریخ نگارش: مشخص نیست که کتاب روت دقیقا در چه تاریخ نوشته شده است. اما بر اساس دیدگاه متداول، تاریخ آن بین ۱۰۱۱ و ۹۳۱ ق.م. است.

هدف نگارش: کتاب روت خطاب به اسرائیلی‌ ها نوشته شد. این کتاب تعلیم می دهد که عشق واقعی گاهی مستلزم فداکاری تمام عیار است. صرف نظر از سهم ما در زندگی، می توانیم بر طبق بینش و بصیرتهای خدا زندگی کنیم. محبت حقیقی پاداش دریافت خواهد کرد. خدا به کسانی که در پی زندگی مطیعانه هستند، به فراوانی برکت می دهد. زندگی مطیعانه اجازه نمی‌ دهد که «اتفاقات تصادفی» در نقشه خدا رخ دهند. خدا به شخص مهربان رحم می‌کند.

آیه های کلیدی:
روت فصل 1 آیه 16، «اما روت به او گفت: مرا مجبور نكن كه تو را ترک كنم، چون هر جا بروی با تو خواهم آمد و هر جا بمانی با تو خواهم ماند. قوم تو، قوم من و خدای تو، خدای من خواهد بود».

روت فصل 3 آیه 9، «گفت: تو کیستی؟ روت گفت: کنیزت روت هستم. بالهای خود را بر کنیزت بگستران زیرا که تو ولیّ هستی».

روت فصل 4 آیه 17، «زنان همسايه آن نوزاد را عوبيد ناميده گفتند: «پسری برای نعومی متولد شد!» (عوبيد پدر يسی و پدر بزرگ داود پادشاه است».

خلاصه: روایت این کتاب در روستای بت پرستی به نام موآب (منطقه‌ای واقع در شمال دریای مرده) آغاز می‌گردد ، اما بعد از آن به بیت لحم تغییر مکان می دهد. این گزارش حقیقی در طول روزهای ملالت انگیز شکست و سرکشی اسرائیلی ها اتفاق می افتد که به دوران «داوران» معروف بود. خشکسالی، اِلیملک و همسرش نعومی را ناگزیر ساخت که از خانه خود در اسرائیل به دیار موآب نقل مکان کنند. الیملک می میرد و نعومی با دو پسر خود باقی می ماند و پسران او کمی بعد با دو دختر موآبی به نام عرفه و روت ازدواج می کنند. بعداً هر دو پسر می میرند و نعومی با عرفه و روت در دیاری غریب تنها می‌ماند. عرفه نزد والدین خود برمی گردد، اما روت تصمیم می گیرد که در سفر به بیت لحم با نعومی همراه شود و با او بماند. این روایت از محبت و سرسپردگی درباره ازدواج روت با مردی ثروتمند به نام بوعز است که از او پسری به نام عوبید به دنیا می آورد. عوبید پدربزرگ داوود و جد عیسی می شود. فرمانبرداری، روت را وارد دودمان ویژه مسیح می کند.

پیش بینی ها: موضوع اصلی کتاب روت درباره رهایی دنده خویشاوند است. بوعز خویشاوند روت از سمت همسرش بود که وظیفه خود را آن طور که در شریعت موسی خلاصه شده بود انجام داد تا خویشاوند فقیر خود را از آن شرایط نجات دهد(لاویان فصل 25 آیه های ‏۴۷-‏۴۹). این سناریو از سوی مسیح تکرار شد. او ما را که به لحاظ روحانی فقیر هستیم از بردگی گناه آزاد می کند. پدر آسمانی ما پسر خود را بر روی صلیب فرستاد تا فرزندان خدا و خواهران و برادران مسیح شویم. مسیح نجات دهنده ما شد و بدین طریق ما خویشاوند او می شویم.

کاربرد عملی: در روایت روت، حاکمیت خدای بزرگ ما به روشنی دیده می شود. او در این مسیر، قدم به قدم روت را هدایت نمود تا فرزند او گردد و نقشه ای که برای او داشت را به انجام رساند تا جزو تبار عیسی مسیح گردد (متی فصل 1 آیه 5). ما به همین نحو اطمینان داریم که خدا برای هر کدام از ما نقشه ای دارد. همانطور که نعومی و روت به خدا اطمینان کردند تا برایشان تدارک ببیند، ما نیز باید چنین کنیم.

ما در روت نمونه ای از همسر شایسته امثال فصل ۳۱ را می بینیم. علاوه بر وقف کردن خود برای خانواده (روت فصل 1 آیه های ۱۵-‏۱۹؛ امثال فصل 31 آیه های ‏۱۰-‏۱۲) و وابستگی صادقانه به خدا (روت فصل 2 آیه 12؛ امثال فصل 31 آیه 30) خصوصیتی دیگر در روت می بینیم؛ او زنی با سخنان خداپرستانه است. کلام او خطاب به نعومی و بوعز، محبت آمیز و توام با احترام است. همسرشایسته امثال فصل ۳۱ « سخنانش پر از حكمت و نصايحش محبت‌آميز است» (آیه ۲۶). ما باید امروزه در بگردیم و زنی را پیدا کنیم که مانند روت الگوی خوب و شایسته ای برای ما شود.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب روت
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries