settings icon
share icon

کتاب امثال

نویسنده: سلیمان پادشاه نویسنده اصلی امثال است. نام او در فصل 1 آیه 1، فصل 10 آیه 1 و فصل 25 آیه 1 یافت می شود. ما همچنین می توانیم این فرض را مطرح کنیم که سلیمان امثالی به جز امثال خود را جمع آوری و ویرایش نمود، زیرا جامعه فصل 12 آیه 9 می گوید: «حكيم آنچه را كه می‌دانست به مردم تعليم می‌داد، زيرا مرد دانايی بود. او پس از تفكر و تحقيق، مثلهای بسياری تأليف كرد». در حقیقت، عنوان عبری میشلِه شِلمون، امثال سلیمان ترجمه شده است.

تاریخ نگارش: امثال سلیمان حدود ۹۰۰ ق.م. به رشته تحریر درآمدند. در طول سلطنت سلیمان، سرزمین اسرائیل به لحاظ روحانی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به اوج خود رسیده بود. با اوج گرفتن شهرت اسرائیل، سلیمان پادشاه نیز شهرت یافت. اشخاص عالی مقامِ خارجی از سرزمینهای دور، راه زیادی را می پیمودند تا سخنان این پادشاه حکیم را بشنوند (اول پادشاهان فصل 4 آیه 34).

هدف نگارش: دانش چیزی نیست جر از انبوهی از اطلاعات اولیه، اما حکمت یعنی توانایی دیدن مردم، وقایع و موقعیتها از دید خدا. در کتاب امثال، سلیمان فکر خدا را در اموری والا و عالی و در شرایط معمولی، متداول و روزمره نیز آشکار می کند. به نظر می رسد که هیچ موضوعی از نظر سلیمان پادشاه پنهان نبود. موضوعات رفتار فردی، روابط جنسی، تجارت، ثروت، نیکوکاری، جاه طلبی، تادیب، قرض، پرورش کودک، شخصیت، میگساری، سیاست، انتقام و دینداری شماری از موضوعات بسیاری هستند که در مجموعه سخنان غنی و حکیمانه او گنجانده شده است.

آیه های کلیدی:
امثال فصل 1 آیه 5، «با شنيدن و درک اين مثلها، حتی دانايان داناتر می‌شوند و دانشمندان چاره انديشی كسب می‌كنند».

امثال فصل 1 آیه 7، «نخستين قدم برای كسب دانش، خداترسی است. كسی كه حكمت و ادب را خوار می‌شمارد، احمق است».

امثال فصل 4 آیه 5، «حكمت و بصيرت كسب كن. سخنان مرا فراموش نكن و از آنها منحرف نشو».

امثال فصل 8 آیه های ۱۳-‏۱۴، «اگر كسی خداترس باشد، از بدی نفرت خواهد داشت. من از غرور و تكبر، رفتار و گفتار نادرست متنفرم. من هدايت می‌كنم و فهم و بصيرت می‌بخشم».

خلاصه: خلاصه کردن کتاب امثال کمی دشوار است زیرا برخلاف کتاب های دیگر کتاب مقدس، هیچ طرح یا روایتی در آن یافت نمی شود؛ همچنین، شخصیتهای اصلی دیگری نیز در این کتاب وجود ندارد. حکمت محور اصلی این کتاب است- حکمتی عظیم و الهی که از تمام تاریخ، مردم و فرهنگها فراتر است. حتی یک روخوانی گذرا و سرسری از این گنجینه عالی برایمان آشکار می کند که سخنان مختصر سلیمان پادشاه و حکیم امروزه نیز مانند سه هزار سال پیش کاربرد دارند.

پیش بینی ها: موضوع حکمت و لزوم آن در زندگی ما در مسیح تحقق پیدا می کند. کتاب امثال دائماً ما را ترغیب می کند که به دنبال حکمت باشیم و آن را درک نماییم. همچنین، به ما می گوید- و تکرار می کند- که ترس از خداوند آغاز حکمت است (امثال فصل 1 آیه 7؛ فصل 9 آیه 10). ترس ما از خشم و عدالت خدا ما را به مسیح نزدیک می کند زیرا مسیح تجسم حکمت خداست، حکمتی که در نقشه پرشکوه او برای نجات و رهایی بشر بیان شده است. در مسیح «تمام گنجينه‌های حكمت و معرفت خدا، در مسيح نهفته است» (کولسیان فصل 2 آیه 3)، پیدا کردن حکمت، درمان ترسمان از خدا، و «پاکی، تقدس و رهایی» (اول قرنتیان فصل 1 آیه 30) را که بشدت به آنها نیاز داریم، می یابیم. حکمتی که تنها در مسیح یافت می شود برعکس حماقت دنیاست که ما را تشویق می کند که در نظر خودمان حکیم باشیم. اما امثال این را هم به ما می گوید که راههای دنیا مانند راههای خدا نیست (امثال فصل 3 آیه 7) که تنها به مرگ ختم می گردند (امثال فصل 14 آیه 12؛ فصل 16 آیه 25).

کاربرد عملی: جنبه عملی این کتاب غیرقابل انکار است، از آنجایی که به انواع مشکلات پیچیده که در ۳۱ فصل آن یافت می شود، پاسخهایی صحیح و قابل درک می دهد. قطعاً امثال بزرگترین کتاب «راهنما» می باشد که تا به حال نوشته شده است و کسانی که از درک خوبی برای فراگیری درسهای سلیمان برخوردارند، سریعتر کشف می کنند که خداشناسی، کامیابی و رضایت از آن ایشان است، که فقط باید آنها را درخواست کنند.

وعده کتاب سلیمان که بارها تکرار شده این است که هرکسی حکمت را برمی گزینند و از خدا پیروی می کنند به روش های مختلف برکت خواهد یافت: زندگی طولانی (فصل 9 آیه 11)؛ کامیابی (فصل 2 آیه های 20-22‏)؛ شادی (فصل 3 آیه های ‏۱۳- ۱۸)؛ و نیکویی خدا (فصل 12 آیه 21). اما کسانی که او را رد می کنند، شرم و مرگ نصیبشان خواهد شد (فصل 3 آیه 35؛ فصل 10 آیه 21). رد کردن خدا یعنی ترجیح دادن حماقت بر حکمت و جدا کردن خودمان از خدا، کلامش، حکمتش و برکاتش.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب امثال
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries