settings icon
share icon

کتاب پیدایش

نویسنده : نویسنده کتاب پیدایش مشخص نشده است. حکایات حاکی از آن است که نویسنده این کتاب موسی بوده است. هیچ دلیل قطعی برای انکار این موضوع که موسی نویسنده این کتاب بوده، وجود ندارد.

تاریخ نگارش: در کتاب پیدایش چیزی درباره تاریخ نگارش آن وجود ندارد. تاریخ نگارش آن احتمالاً بین ۱۴۴۰ و ۱۴۰۰ ق.م. بوده است، یعنی بین زمانی که موسی اسرائیلی ها را به بیرون از مصر هدایت نمود و مرگ وی.

هدف نگارش: گاهی کتاب پیدایش تحت عنوان «بستر بذر و خاستگاه» کل کتاب مقدس نام گرفته است. در این کتاب، اکثر آموزه‌های اصلی موجود در کتاب مقدس به شکل «بذر» معرفی شده‌ اند. همراه با سقوط انسان، وعده نجات یا رهایی خدا ثبت شده است (پیدایش فصل 3 آیه 15). آموزه‌ های خلقت، انتقال گناه، تبرئه شدن، کفاره، تباهی، خشم، لطف، حاکمیت، وظیفه و بسیاری تعالیم دیگر در این کتاب آغازین به نام پیدایش بررسی شده اند.

پاسخ بسیاری از سوالات مهم زندگی در کتاب پیدایش موجود است:

۱) از کجا آمده ام؟ (خدا ما را خلق کرد- پیدایش فصل 1 آیه 1)؛

۲) چرا اینجا هستم؟ (اینجا هستم تا با خدا در رابطه باشم- پیدایش فصل 15 آیه 6)؛

۳) به کجا می روم؟ (ما مقصدی پس از مرگ داریم- پیدایش فصل 25 آیه 8). پیدایش به دانشمند، مورخ، متخصص الهیات، زن خانه دار، مزرعه دار، مسافر و زن و مرد خدا اشاره می‌کند. این کتاب آغازی مناسب از روایتی است که خدا از نقشه اش برای انسان ارائه می دهد.

آیه های کلیدی:
پیدایش فصل 1 آیه 1، «در آغاز، هنگامی كه خدا آسمانها و زمين را آفريد».

پیدایش فصل 3 آیه 15، «بين تو و زن، و نيز بين نسل تو و نسل زن، خصومت می‌گذارم. نسلِ زنْ سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنهٔ وی را خواهی زد».

پیدایش فصل 12 آیه های ۲-‏۳، «من تو را پدر امت بزرگی می‌گردانم. تو را بركت می‌دهم و نامت را بزرگ می‌سازم و تو مايه بركت خواهی بود. آنانی را كه به تو خوبی كنند بركت می‌دهم، و آنانی را كه به تو بدی نمايند لعنت می‌كنم. همه مردم دنيا از تو بركت خواهند يافت».

پیدایش فصل 50 آیه 20، «شما قصد بد برای من داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند که مردمان بسیاری زنده بمانند، چنانکه امروز شده است».

خلاصه: کتاب پیدایش را می توان به دو بخش تقسیم کرد: تاریخ بدوی و تاریخ پدران. تاریخ بدوی موارد ذیل را دربر می گیرد: خلقت (فصلهای ۱-‏۲)؛ سقوط انسان (فصلهای ۳-‏۵)؛ طوفان (پیدایش فصلهای ۶-‏۹)؛ و پراکندگی (پیدایش فصلهای ۱۰-‏۱۱). تاریخ پدران، زندگی چهار مرد بزرگ را روایت می‌ کند: ۱) ابراهیم (پیدایش فصل 12 تا فصل 25 آیه 8)؛ اسحاق (پیدایش فصل 21 آیه 1 تا فصل 35 آیه 29)؛ یعقوب (پیدایش فصل 25 آیه 21 تا فصل 50 آیه 14)؛ و یوسف (پیدایش فصل 30 آیه 22 تا فصل 50 آیه 26).

خدا دنیایی را خلق کرد که نیکو و خالی از گناه بود. او انسان را آفرید تا با او رابطه ای شخصی داشته باشد. آدم و حوا گناه کردند و بدینسان شرارت و مرگ را وارد این دنیا نمودند. شرارت پیوسته در این دنیا افزایش یافت تا زمانی که تنها یک خانواده باقی ماند که خدا همه چیز را در او نیکو یافت. خدا طوفان فرستاد و شرارت را از میان برداشت اما نوح و خانواده اش را به همراه حیوانات داخل کشتی نجات داد. بعد از طوفان انسان دوباره شروع کرد به تکثیر شدن و در تمام دنیا پراکنده گشت.

خدا ابراهیم را انتخاب کرد و از طریق او قوم برگزیده و در نهایت مسیح موعود را به وجود آورد. این نسل منتخب به پسر ابراهیم، اسحاق و سپس به پسر اسحاق به نام یعقوب رسید. خدا نام یعقوب را به اسرائیل تغییر داد و دوازده پسر او اجداد دوازده قبیله اسرائیل شدند. خدا با اقتدار و حاکمیتش، یوسف پسر یعقوب را به واسطه اعمال پست برادرانش به مصر فرستاد. برادران یوسف این کار را با هدف بد انجام دادند اما خدا آن را به خیریت بکار گرفت و در نهایت به اینجا ختم شد که یعقوب و خانواده اش به واسطه یوسف که در مصر به قدرت رسیده بود، از یک خشکسالی سخت نجات یافتند.

پیش بینی ها: بسیاری از موضوعات عهد جدید ریشه در پیدایش دارند. عیسی مسیح از نسل زن است که قدرت شیطان را در هم خواهد کوبید (پیدایش فصل 3 آیه 15). نقشه خدا برای خیریت بشر-مانند نقشه ای که برای یوسف داشت- از طریق قربانی پسرش و به هدف نیکویی انجام شد، گرچه کسانی که عیسی را مصلوب کردند هدفشان شر بود. نوح و خانواده‌اش از نخستین بازماندگانی هستند که در کتاب مقدس به تصویر کشیده شده اند. با وجود شرایط سخت و دشوار خدا همواره بازماندگان وفادار را برای خود حفظ می کند. بازماندگان اسرائیل بعد از اسارت توسط سوی بابلی ها به اورشلیم بازگشتند. خدا بازماندگان اسرائیل را در طول تمام آزارهایی که در اشعیا و ارمیا توصیف شده بود حفظ کرد؛ حدود ۷۰۰۰ کاهن باقی مانده از خشم ایزابل مخفی شدند؛ خدا وعده می دهد که بازماندگان اسرائیل یک روز مسیح موعود حقیقی خود را خواهند پذیرفت (رومیان فصل ۱۱). ایمانی که ابراهیم نشان داد هدیه ای از خدا و اساس نجات برای یهودیان و غیر یهودیان است (افسسیان فصل 2 آیه های ۸-‏۹؛ عبرانیان فصل ۱۱).

کاربرد عملی: موضوع برجسته پیدایش وجود ازلی خدا و خلقت دنیا توسط اوست. نویسنده هیچ تلاشی نکرده تا وجود خدا را ثابت کند؛ او صرفاً بیان می کند که خدا هست، همیشه بوده و همواره خواهد بود؛ او بر همه چیز قادر است. به همین صورت، ما با وجود ادعاهای کسانی که حقایق پیدایش را انکار می کنند، به حقایق آن اطمینان داریم. تمام انسانها، صرف نظر از فرهنگ، ملیت یا زبانشان در مقابل خالق مسئول و پاسخگو هستند. اما ما به دلیل گناه، که با سقوط آدم و حوا وارد دنیا شد از او دور شده ایم. اما نقشه رهایی خدا برای بشر از طریق یک قوم کوچک به نام اسرائیل رونمایی شد و در اختیار همگان قرار گرفت. ما از وجود این نقشه شاد هستیم.

خدا جهان، زمین و هر موجود زنده ای را آفرید. ما می توانیم برای رسیدگی به نگرانی های زندگی مان به او اعتماد کنیم. خدا می تواند از یک شرایط نا امید کننده استفاده کند- مانند ابراهیم و سارا که فرزندی نداشتند- و کارهای شگفت انگیزی انجام دهد اگر به سادگی به او اعتماد کنیم و از او اطاعت نماییم. چیزهای وحشتناک و ناعادلانه ممکن است در زندگی مان رخ دهند، مثل زندگی یوسف، اما خدا همواره یک خوبی بزرگتر را پدید می‌آورد اگر به او و نقشه مقتدرانه اش ایمان داشته باشیم. «و ما می‌دانيم كه خدا همه چيزها را برای خيريت كسانی بكار می‌برد كه او را دوست دارند و فراخوانده شده‌اند تا خواست او را انجام دهند» (رومیان فصل 8 آیه 28).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب پیدایش
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries