settings icon
share icon

کتاب ارمیا

نویسنده: ارمیا فصل ۱ آیه‌ ۱ ارمیای نبی را به عنوان نویسنده‌ این کتاب معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب ارمیا بین ۶۳۰ و ۵۸۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: کتاب ارمیا دربرگیرنده‌ پیشگویی های نهایی به یهودا و هشدار نابودی قریب‌الوقوع است در صورتی که توبه نکنند. ارمیا قوم را فرا می‌خواند که به سوی خدا بازگشت کنند. در همین حال، اعلام می‌کند که نابودی یهودا اجتناب ‌ناپذیر است زیرا مرتکب زنا و فساد اخلاقی شده و توبه نکرده است.

آیه های کلیدی:
ارمیا فصل 1 آیه 5، «پيش از آنكه در رحم مادرت شكل بگيری تو را انتخاب كردم. پيش از اينكه چشم به جهان بگشايی، تو را برگزيدم و تعيين كردم تا در ميان مردم جهان پيام‌آور من باشی».

ارمیا فصل 17 آیه 9، «هيچ چيز مانند دل انسان فريبكار و شرور نيست؛ كيست كه از آنچه در آن می‌گذرد آگاه باشد؟».

ارمیا فصل 29 آیه های ۱۰‏-۱۱، «اما وقتی هفتاد سال اسارت در بابل تمام شود، همانطور كه قول داده‌ام، بر شما نظر لطف خواهم انداخت و شما را به وطنتان باز خواهم گرداند. خواست و ارادهٔ من، سعادتمندی شماست و نه بدبختی‌تان، و كسی به‌جز من از آن آگاه نيست. من می‌خواهم به شما اميد و آيندهٔ خوبی ببخشم».

ارمیا فصل 52 آیه های 12-13، «در روز دهم ماه پنجم از سال نوزدهم سلطنت نبوكدنصر، پادشاه بابل، نبوزرادان فرمانده سپاه بابل و مشاور پادشاه، وارد اورشليم شد و خانه خداوند، كاخ سلطنتی و تمام خانه‌های بزرگ شهر را به آتش كشيد».

خلاصه: اول از هر چیز، کتاب ارمیا پیغام داوری بر یهوداست به خاطر بت ‌پرستی که بر آن حاکم شده است (ارمیا فصل 7 آیه های‏۳۰‏-۳۴؛ فصل 16 آیه های ۱۰‏-۱۳؛ فصل 22 آیه 9؛ فصل 32 آیه 29؛ فصل 44 آیه های ۲-‏۳). بعد از مرگ یوشیا، آخرین پادشاه پارسای یهودا، مردم یهودا خدا و فرامین او را کاملاً رها کردند. ارمیا یهودا را با یک فاحشه مقایسه می‌کند (ارمیا فصل 2 آیه 20؛ فصل 3 آیه های ‏۱‏-۳) و خدا وعده داده که بت ‌پرستی را به شدت داوری خواهد نمود (لاویان فصل 26 آیه های ‏۳۱‏-۳۳؛ تثنیه فصل 28 آیه های ۴۹‏-۶۸)، و ارمیا به مردم یهودا هشدار میداد که داوری خدا نزدیک است. خدا یهودا را بارها از نابودی نجات داده بود، اما رحمت او به پایان خود نزدیک شده بود. ارمیا گزارش می دهد که نبوکد نصر پادشاه، یهودا را فتح می ‌کند و آن را تحت کنترل خود در می‌ آورد (ارمیا فصل 24 آیه 1). بعد از ادامه‌ سرکشی و شورش، خدا نبوکد نصر و ارتش بابل را برمی گرداند تا یهودا و اورشلیم را نابود کرده و ویران کند (ارمیا فصل ۵۲). حتی در این سختترین داوری، خدا وعده می ‌دهد که یهودا را به سرزمینی که به ایشان بخشیده برمی گرداند (ارمیا فصل 29 آیه 10).

پیش بینی ها: ارمیا فصل 23 آیه های ۵‏-۶ ظهور عیسی مسیح موعود را پیشگویی می کند. ارمیا او را شاخه ای‌ از خاندان داوود (ارمیا فصل 23 آیه‌ ۵؛ متی فصل ۱) و پادشاهی معرفی می ‌کند که با حکمت و عدالت سلطنت خواهد کرد (ارمیا فصل 23 آیه‌ ۵؛ مکاشفه فصل 11 آیه 15). در نهایت، مسیح از سوی اسرائیل به ‌عنوان مسیح حقیقی شناسایی خواهد شد و او برای برگزیدگانش نجات را فراهم می‌ سازد (ارمیا فصل 23 آیه‌ ۶؛ رومیان فصل 11 آیه 26).

کاربرد عملی: ارمیای نبی یکی از سخت ترین پیغامها را رساند. او سرزمین یهودا را دوست داشت، اما خدا را بیشتر دوست داشت. گرچه رساندن پیام داوری به قوم برای او بسیار سخت و دردناک بود اما در نهایت از فرمان خدا اطاعت کرد. او امید داشت و دعا می‌ کرد که خدا نسبت به یهودا رحمت نشان دهد، اما در عین حال اطمینان داشت که خدا نیکو، منصف و عادل است. ما نیز باید از خدا اطاعت کنیم، حتی زمانی که اطاعت از او دشوار است. اراده‌ خدا را مهمتر از خواسته های خود بدانیم و اطمینان داشته باشیم که خدا با حکمت نامحدود و نقشه‌ کاملش، بهترین‌ها را برای فرزندانش رقم خواهد زد (رومیان فصل 8 آیه 28).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب ارمیا
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries