settings icon
share icon

کتاب اعداد

نویسنده: نویسنده کتاب اعداد، موسی بود.

تاریخ نگارش: کتاب اعداد بین ۱۴۴۰ و ۱۴۰۰ ق. م. نوشته شد.

هدف نگارش: پیغام کتاب اعداد جهانی است و در چارچوب زمان نمی گنجد. این کتاب جنگهای روحانی که ایمانداران با آنها دست و پنجه نرم می کردند را به یاد ایشان می آورد زیرا اعداد کتابی است درباره خدمت و مسیری که قوم خدا پیمودند. کتاب اعداد، در اصل فاصله میان دریافت شریعت از سوی اسرائیلی ها (خروج و لاویان) را در بر می گیرد و آنها را آماده می کند تا وارد سرزمین موعود شوند (تثنیه و یوشع).

آیه های کلیدی:
اعداد فصل 6 آیه های ۲۴-‏۲۶، «خداوند تو را برکت دهد، و محافظت کند؛ خداوند روی خود را بر تو تابان سازد و و بر شما رحمت فرمايد؛ خداوند لطف خود را به شما نشان دهد و شما را سلامتی بخشد».

اعداد فصل 12 آیه های ‏۶-‏۸، «خداوند به ايشان فرمود: من با يک نبی بوسيلۀ رويا و خواب صحبت می‌كنم، ولی با موسی كه خدمتگزار من است به اين طريق سخن نمی‌گويم، چون او قوم مرا با وفاداری خدمت می‌كند. من با وی رودررو و آشكارا صحبت می‌كنم، نه با رمز، و او تجلی مرا می‌بيند. چطور جرأت كرديد او را سرزنش كنيد؟».

اعداد فصل 14 آیه های ۳۰-‏۳۴، «وارد سرزمين موعود نخواهد شد. فقط كاليب پسر يَفُنّه و يوشع پسر نون اجازۀ ورود به آنجا را دارند. شما گفتيد كه فرزندانتان اسير ساكنان آن سرزمين می‌شوند؛ ولی برعكس، من آنها را بسلامت به آن سرزمين می‌برم و ايشان مالک سرزمينی خواهند شد كه شما آن را رد كرديد. اما لاشه‌های شما در اين بيابان خواهد افتاد. فرزندانتان بخاطر بی‌ايمانی شما چهل سال در اين بيابان سرگردان خواهند بود تا آخرين نفر شما در بيابان بميرد. همانطور كه افراد شما مدت چهل روز سرزمين موعود را بررسی كردند، شما نيز مدت چهل سال در بيابان سرگردان خواهيد بود، يعنی يک سال برای هر روز، و به اين ترتيب چوب گناهان خود را خواهيد خورد و خواهيد فهميد كه مخالفت با من چه سزايی دارد».

خلاصه: اکثر وقایع کتاب اعداد در بیابان اتفاق افتاد؛ این وقایع اصولاً بین سالهای دوم تا چهلم سرگردانی اسرائیلی ها را دربر می گیرد. ۲۵ فصل نخست این کتاب، تجارب نخستین نسل اسرائیل را در بیابان شرح می دهد، در حالی که باقی کتاب تجربه های نسل دوم را توصیف می کند. موضوع توبه و برکت پیرو اطاعت و سرکشی در این کتاب و نیز کل عهد قدیم مطرح شده است.

موضوع قدوسیت خدا از کتاب لاویان تا اعداد ادامه پیدا کرده و دستور خدا و آماده سازی قوم او به جهت ورود به سرزمین موعود یعنی کنعان را آشکار می نماید. کتاب اعداد از این جهت اهمیت دارد که بارها در عهد جدید به آن اشاره شده است. در اول قرنتیان فصل 10 آیه های ۱-‏۱۲، روح القدس ما را متوجه کتاب اعداد می کند. عبارت «حال این رویدادها به وقوع پیوست تا نمونه‌هایی باشد برای ما» به گناه اسرائیلی ها و نارضایتی خدا از ایشان اشاره دارد.

در رومیان فصل 11 آیه ‏۲۲، پولس درباره «مهربانی و سختگیری خدا» صحبت می کند. این عبارت به طور خلاصه، پیغام کتاب اعداد است. سختگیری خدا در مرگ نسل سرکش در بیابان دیده می شود، کسانی که هرگز وارد سرزمین موعود نشدند. نیکویی خدا را می توان در نسل جدید مشاهده کرد. خدا از این مردم محافظت کرد، آنها را حفظ نمود و نیازهایشان را برآورده کرد تا زمانی که صاحب آن سرزمین شدند. این عدالت و محبت خدا را به یاد ما می اندازد که همواره در هماهنگی و توازن قرار دارد.

پیش بینی ها: دستور خدا مبنی بر قدوسیت در قومش به طول کامل و در نهایت در عیسی مسیح به انجام رسید، کسی که آمد تا بجای ما به شریعت جامه عمل بپوشاند (متی فصل 5 آیه ‏۱۷). مفهوم مسیح موعود در این کتاب به وفور یافت می شود. داستان فصل ۱۹ که درباره قربانی گاو سرخ «بی عیب» است، مسیح بره خدا را از پیش اعلان می نماید، کسی که بی عیب بود و برای گناهان ما قربانی شد. علاوه بر این، تصویر مار برنجین که بر تیرکی نهاده شد تا شفای جسمانی فراهم نماید (فصل ۲۱) درباره برافراشته شدن مسیح، یا بر روی صلیب یا در خدمت کلام خدا پیش بینی می کند تا هر آنکه با ایمان به او می نگرد شفای روحانی یابد.

در فصل ۲۴، چهارمین خطابه بلعام درباره ستاره و عصایی است که از یعقوب ظهور خواهد کرد. اینجا یک پیش گویی داریم از مسیح که در مکاشفه فصل 22 آیه ۱۶ «ستاره صبح» خوانده شده است، بخاطر جلال، روشنایی، شکوه و نوری که از او ساطع می گردد. شاید بتواند او را عصا نیز نامید، یعنی شخصی که بخاطر سلطنتش، عصا بدست دارد. او نه تنها نام یک پادشاه را بر خود دارد، بلکه دارای یک پادشاهی است و با عصای فیض، رحمت و راستی سلطنت می کند.

کاربرد عملی: یک موضوع الهیاتی مهم که در عهد جدید از کتاب اعداد شکل گرفت این است که گناه و بی ایمانی، به خصوص سرکشی، به داوری خدا ختم می شود. اول قرنتیان به طور خاص می گوید- و عبرانیان فصل 3 آیه 7 تا فصل 4 آیه 13 تاکید می کند- که این وقایع به عنوان سرمشق برای ایمانداران نوشته شد تا ببینند و از آن دوری کنند. ما نباید «همچون آنان در پی بدی [باشیم]» (آیه ۶)، یا نباید آلوده به فساد اخلاقی باشیم (آیه ۸) و یا خدا را آزمایش کنیم (آیه ۹) و نه شکایت کنیم (آیه ۱۰).

همانطور که اسرائیلی ها به خاطر سرکشی خود، ۴۰ سال در بیابان بودند، خدا نیز، گاهی زمانی که از او سرکشی می کنیم، به ما اجازه می دهد که از او دور شویم، تنهایی بکشیم و از برکت محروم شویم. اما خدا وفادار و عادل است و همانطور که او قوم اسرائیل را به جایگاه اصلی آنها در قبل خود بازگرداند، مسیحیان را نیز به جایگاه برکت و معاشرت صمیمانه با او باز می گرداند، اگر توبه کنیم و نزد او بازگردیم (اول یوحنا فصل 1 آیه 9 ).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب اعداد
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries