settings icon
share icon

کتاب دانیال

نویسنده: کتاب دانیال نویسنده‌اش را دانیال نبی معرفی می‌کند (دانیال فصل 9 آیه 2؛ فصل 10 آیه 2). عیسی مسیح نیز دانیال را نویسنده‌ این کتاب معرفی می‌کند (متی فصل 24 آیه 15).

تاریخ نگارش: کتاب دانیال تقریبا بین ۵۴۰ و۵۳۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: در سال ۶۰۵ ق.م. نبوکدنصر پادشاه بابل سرزمین یهودا را فتح کرده و بسیاری از ساکنین آن را- از جمله دانیال- به بابل تبعید کرد. دانیال در پادشاهی نبوکدنصر و چند فرمانروایی که بعد از او آمدند خدمت کرد. کتاب دانیال اعمال، پیشگویی ها و رویاهای دانیال نبی را ثبت می‌کند.

آیه های کلیدی:
دانیال فصل 1 آیه های ‏۲۰-۱۹، «نبوكدنصر با هر يک از آنها گفتگو كرد. دانيال، حننيا، ميشائيل و عزريا از بقيه بهتر بودند؛ پس پادشاه ايشان را به خدمت گماشت. پادشاه هر مسئله‌ای را كه مطرح می‌كرد، حكمت و دانايی اين چهار جوان را در پاسخ دادن به آن، ده مرتبه بيش از حكمت تمام جادوگران و منجمان آن ديار می‌يافت».

دانیال فصل 2 آیه 31، «ای پادشاه، در خواب مجسمهٔ بزرگی را ديديد كه بسيار درخشان و ترسناک بود».

دانیال فصل 3 آیه های ۱۷‏-۱۸، «اگر به داخل كورهٔ آتش انداخته شويم، خدای ما كه او را می‌پرستيم قادر است ما را نجات دهد. پس ای پادشاه، او ما را از دست تو خواهد رهانيد. 18ولی حتی اگر نرهاند، بدان كه خدايان و مجسمهٔ طلای تو را سجده نخواهيم كرد».

دانیال فصل 4 آیه های ‏۳۴-‏۳۵، «در پايان هفت سال، من كه نبوكدنصر هستم وقتی سرم را بلند كردم و به آسمان چشم دوختم عقلم به من بازگشت. آنگاه خدای متعال را پرستش كردم و آن وجود ابدی را كه سلطنت می‌كند و سلطنتش جاودانی است، ستايش نمودم. تمام مردم دنيا در برابر او هيچ شمرده می‌شوند. او در ميان قدرتهای آسمانی و در بين آدميان خاكی آنچه می‌خواهد می‌كند. هيچكس نمی‌تواند مانع او شود و يا او را مورد بازخواست قرار دهد».

دانیال فصل 9 آیه های ۲۵‏-۲۷، «بدان و آگاه باش كه از زمان صدور فرمان بازسازی اورشليم تا ظهور رهبر برگزيدهٔ خدا، هفت "هفته" و شصت و دو "هفته" طول خواهد كشيد و با وجود اوضاع بحرانی، اورشليم با كوچه‌ها و حصارهايش بازسازی خواهد شد. پس از آن دورهٔ شصت و دو "هفته"، آن رهبر برگزيده كشته خواهد شد، ولی نه برای خودش. سپس پادشاهی همراه سپاهيانش به اورشليم و خانهٔ خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد كرد. آخر زمان مانند طوفان فرا خواهد رسيد و جنگ و خرابيها را كه مقرر شده، با خود خواهد آورد. اين پادشاه با اشخاص زيادی پيمان يک "هفته‌ای" می‌بندد، ولی وقتی نصف اين مدت گذشته باشد، مانع تقديم قربانیها و هدايا خواهد شد. سپس اين خرابكار، خانهٔ خدا را آلوده خواهد ساخت، ولی سرانجام آنچه برای او مقرر شده بر سرش خواهد آمد».

خلاصه: کتاب دانیال را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد. فصل اول فتح اورشلیم توسط بابلی ها را توصیف می‌کند. دانیال و سه دوست او به همراه بسیاری دیگر به بابل تبعید شدند و بخاطر شجاعت و برکات مشهودی که خدا به آنها داده بود در خدمت پادشاه «ترفیع» یافتند (دانیال فصل 1 آیه های ‏۱۷‏-۲۰).

فصل 2 تا 4 گزارش خواب نبوکدنصر را ارائه می‌دهد که فقط دانیال توانست آن را به درستی تفسیر نماید. تمثالی که نبوکدنصر در رویا دید نشان دهنده‌ سلطنتهایی است که در آینده ظهور خواهند کرد. نبوکدنصر تمثالی بزرگ از خود ساخت و همه را مجبور کرد که آن را پرستش نمایند. شَدرَک و میشَک و عَبِدنِغو از انجام این کار امتناع کردند و با اینکه در تنور آتش انداخته شدند بطور معجزه‌آسا توسط خدا جان سالم بدر بردند. نبوکدنصر به خاطر غرورش توسط خدا داوری می‌شود، اما بعداً زمانی که حاکمیت خدا را درک کرد و به آن اعتراف نمود، از کار خود بازگشت کرد.

دانیال فصل ۵ سوء استفاده‌ پسر نبوکدنصر یعنی بِلشَصَر از وسایلی که از معبد اورشلیم برداشته بود را روایت می‌کند و در پاسخ، پیغامی را از طرف خدا دریافت می‌کند که بر روی دیوار نوشته شد. تنها دانیال توانست نوشته را تفسیر نماید؛ این پیغام درباره‌ وقوع داوری از سوی خدا بود. دانیال در چاه شیران انداخته می‌شود چون از دعا به پادشاه امتناع ورزیده بود، اما دوباره به صورت معجزه‌آسا زنده می ‌ماند. خدا رویایی از چهار وحش را به دانیال داد. چهار وحش نشان دهنده‌ سلطنت بابل، ماد-پارس، یونان و روم بود.

فصلهای ۸ تا ۱۲ دربرگیرنده‌ رویایی است از قوچ، بز، و شاخهای بسیار- که به سلطنتهای آینده و پادشاهانشان نیز اشاره دارد. فصل 9 پیشگویی «هفتاد هفته» را گزارش می‌کند. خدا زمان دقیق آمدن مسیح و کشته شدنش را به دانیال می‌گوید. این پیشگویی به حاکمی نیز اشاره می‌کند که در آینده با اسرائیل عهدی هفت ساله می‌بندد و بعد از سه سال و نیم آن را می‌شکند و اندکی بعد داوری بزرگ آغاز می‌شود و همه چیز به سرانجام می‌رسد. بعد از این رویای بزرگ، فرشته ای جهت تقویت دانیال به ملاقات او می‌آید و آن رویا را برایش به تفصیل شرح می‌دهد.

پیش بینی ها: ما در روایتهای تنور آتش و چاه شیران پیش ‌بینی نجاتی را که مسیح فراهم می‌کند می‌بینیم. آن سه مرد اعلان می‌کنند که خدا نجات دهنده است، او کسی است که می‌تواند راه فرار را فراهم نماید (دانیال فصل 3 آیه 17). به همین نحو، خدا با فرستادن عیسی و مرگش برای گناهان ما راه فرار از آتش جهنم را مهیا ساخته است (اول پطرس فصل 3 آیه 18). در مورد دانیال، خدا فرشته‌ای مامور کرد که دهان شیران را ببندد و او را از مرگ نجات دهد. عیسی مسیح نجات دهنده‌ ما از خطرات گناه است، گناهانی که تهدیدمان می‌کند ما را از پای در آورد.

رویای دانیال درباره‌ زمانهای آخر، مسیحِ اسرائیل را به تصویر می‌کشد که به واسطه‌ او بسیاری پاک و مقدس خواهند شد (دانیال فصل 12 آیه 10). او عدالت ماست (اول پطرس فصل 5 آیه 14) و گناهان ما به واسطه‌ او و از طریق خونش شسته شده و همچون برف سفید خواهیم شد (اشعیا فصل 1 آیه 18).

کاربرد عملی: ما همچون شَدرَک و میشَک و عَبِدنِغو باید همواره در مورد چیزی که می‌دانیم درست است ثابت قدم بایستیم. خدا بزرگتر از هر مجازاتی است که می‌تواند برای ما اتفاق افتد. چه خدا تصمیم بگیرد ما را رهایی دهد چه نه، همواره شایسته‌ اعتماد ماست. او می‌داند بهترین برای ما چیست و به کسانی که به او اعتماد و از او اطاعت می‌کنند حرمت می‌نهد.

خدا نقشه ای دارد و نقشه‌ او جزئیات پیچیده ای را شامل می شود. خدا از آینده خبر دارد و آینده در کنترل اوست. هر آنچه او پیش‌بینی کرده دقیقاً اتفاق افتاده است. بنابراین، ما باید باور و اطمینان داشته باشیم اموری که خدا برای آینده پیش‌بینی کرده دقیقاً همانطور که اعلام کرده به وقوع خواهد پیوست.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب دانیال
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries