settings icon
share icon

کتاب عوبدیا

نویسنده: آیۀ 1، نویسندۀ این کتاب را عوبدیای نبی معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب عوبدیا احتمالاً بین ۸۴۸ و ۸۴۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: عوبدیا کوتاهترین کتاب عهد قدیم است که تنها شامل ۲۱ آیه است. عوبدیا نبی خداست و از این فرصت استفاده می‌کند تا ادوم را بخاطر گناهانی که بر ضد خدا و اسرائیل مرتکب شده محکوم کند. ادومی‌ها از نسل عیسو هستند و اسرائیلی‌ها از نسل برادر دوقلوی عیسو یعنی یعقوب. نزاع بین دو برادر بیش از هزار سال بر نسل آنها تاثیر گذاشته است. این تفرقه باعث شد که ادومی‌ها در طول خروج اسرائیلی ها از مصر اجازه ندهند که آنها از سرزمینشان عبور کنند. گناه غرور ادوم اکنون مستلزم داوری سختی از سوی خداست.

آیه های کلیدی:
عوبدیا آیه 4، «خداوند می فرماید: اگر همچون عقاب به اوج آسمانها بروی و آشيانهٔ خود را بين ستارگان بر پا داری، تو را از آنجا به زمين می‌آورم».

عوبدیا آیه ۱۲، «تو نمی‌بايست اين كار را می‌كردی. وقتی كه او را به سرزمينهای بيگانه می‌بردند تو نمی‌بايست می‌نشستی و او را تماشا می‌كردی. در روز مصيبتش نمی‌بايست شادی می‌كردی و زمانی كه در سختی بود نمی‌بايست به او می‌خنديدی».

عوبدیا آیه ۱۵، «من، خداوند بزودی از تمام قومها انتقام خواهم كشيد. ای ادوم، همانطور كه با اسرائيل رفتار كردی، با تو نيز به همانگونه رفتار خواهد شد. هر چه كردی بر سر خودت خواهد آمد».

خلاصه: پیغام عوبدیا قطعی و نهایی است: قلمروی پادشاهی ادوم کاملاً نابود خواهد شد. ادوم متکبر بوده و از سختی‌ها و مصیبتهای اسرائیل شاد شده است و وقتی لشکرهای دشمن به اسرائیل حمله کردند و اسرائیلی‌ها درخواست کمک کردند، ادومی‌ها نپذیرفتند و تصمیم گرفتند نه به دفاع از آنان بلکه برضدشان بجنگند. دیگر نمی‌توان از گناهان تکبر و غرور ادوم چشم‌پوشی کرد. این کتاب با وعدۀ رهایی صهیون در روزهای آخر پایان می‌پذیرد، زمانی که سرزمین به قوم خدا بازخواهد گشت و خدا بر آنها حکومت خواهد نمود.

پیش بینی ها: آیه‌ ۲۱ از کتاب عوبدیا اشاره‌ای است به مسیح و کلیسایش. «فاتحان اورشليم بر سرزمين ادوم حكومت خواهند كرد و خداوند، پادشاه ايشان خواهد بود!» این «فاتحان» (که در ترجمه‌های مختلف «رهانندگان یا پیروزمندان» آمده است) رسولان مسیح، خادمین کلام و به خصوص واعظان انجیل در این روزهای آخر می‌باشند. آنها «فاتحان» خوانده شده‌اند، نه به این دلیل که نجات ما را حاصل می‌آورند، بلکه چون نجات را از طریق انجیل مسیح موعظه می‌کنند و راه کسب نجات را به ما نشان می‌دهند. آنها و کلامی که وعظ می‌کنند مانند ابزاری هستند که از طریق آنها خبر خوش نجات به تمام انسانها داده می‌شود. هرچند مسیح تنها نجات دهنده است و تنها کسی است که آمد تا نجات را برای ما بخرد و بانی آن است، اما با نزدیکتر شدن به روزهای آخر، نجات دهندگان و رهانندگان انجیل بیش از پیش دیده می‌شوند.

کاربرد عملی: خدا به نیابت ما پیروز خواهد شد اگر با او روراست بمانیم. ما برخلاف ادوم باید مایل باشیم که در مواقع نیاز به دیگران کمک کنیم. غرور یک گناه است. ما جز عیسی مسیح و آنچه برای ما انجام داد چیزی برای بالیدن و افتخار کردن نداریم.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب عوبدیا
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries