settings icon
share icon

کتاب زکریا

نویسنده: زکریا فصل 1 آیه 1 نویسندۀ این کتاب را زکریای نبی معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب زکریا احتمالاً در دو بخش عمده نوشته شد که تاریخ آن بین ۵۲۰ و ۴۷۰ ق.م. می‌باشد.

هدف نگارش: زکریا تاکید می‌کند که خدا از انبیای خود برای تعلیم، هشدار و اصلاح قوم خود استفاده کرده است. متاسفانه، آنها از گوش دادن به کلام خدا سرباز زدند. گناه ایشان داوری خدا را نازل کرد. این کتاب دلایلی ارائه می‌دهد در این خصوص که حتی نبوت می‌تواند منحرف شود. تاریخ نشان می‌دهد که در این دوره، نبوت در میان یهودیان بی‌اعتبار گردید و به دورۀ میان دو عهد (عهد قدیم و جدید) ختم شد که هیچ صدای ماندگار نبوتی با قوم خدا صحبت نکرد.

آیه های کلیدی:
زکریا فصل 1 آیه 3،«ولی اينک به شما می‌گويم كه اگر به سوی من بازگشت كنيد، من هم به سوی شما باز می‌گردم».

زکریا فصل 7 آیه 13، «من فرياد برآوردم ولی آنها صدايم را نشنيده گرفتند. من نيز وقتی آنها به سوی من فرياد برآوردند به دعای ايشان گوش ندادم».

زکریا فصل 9 آیه 9، «ای قوم من، شادی كنيد و از خوشحالی فرياد برآوريد، چون پادشاهتان نزد شما می‌آيد! او نجات دهنده‌ای پيروزمند است و با فروتنی، سوار بر كرّه الاغی می‌آيد!».

زکریا فصل 13 آیه 9، «يک سوم باقيمانده را از ميان آتش می‌گذرانم و آنها را پاک می‌كنم، درست مثل طلا و نقره كه بوسيلهٔ آتش، خالص می‌شوند. ايشان نام مرا خواهند خواند و من آنها را اجابت خواهم نمود. من خواهم گفت: "اينها قوم من هستند." و ايشان خواهند گفت: خداوند، خدای ماست».

خلاصه: کتاب زکریا تعلیم می‌دهد که همه می‌توانند نجات یابند. فصل آخر مردمی از سراسر دنیا را به تصویر می‌کشد که برای پرستش خدا آمده‌اند و مشتاقند که تمام مردم او را پیروی کنند. این یک نظریه کلی و جهان شمول نیست که خدا همه را نجات خواهد داد چراکه ذات او اینگونه است که نجات دهد. بلکه، این کتاب تعلیم می‌دهد که خدا مشتاق است که همۀ مردم او را بپرستند و چنین افرادی را بدون در نظر گرفتن ملیت یا عقیده سیاسی‌شان می‌پذیرد. در آخر، زکریا موعظه کرد که خدا بر تمام دنیا حاکم است با وجود اینکه در ظاهر اینطور به نظر نمی‌رسد. رویاهای او از آینده نشان می‌دهد که خدا تمام اتفاقات آینده را می‌بیند. توصیفاتی که از مداخلۀ خدا در دنیا ارائه شده تعلیم می‌دهد که او در نهایت، وقایع بشری را به پایانی که خود اراده می‌کند ختم خواهد نمود. او آزادی فردی برای پیروی خدا یا طغیان از او را از انسان نمی‌گیرد، بلکه مردم را مسئول انتخاباتشان می‌گرداند. در فصل آخر، حتی نیروهای طبیعت به کنترل خدا پاسخ می‌دهند.

پیش بینی ها: پیش گویی ها دربارۀ عیسی مسیح و دورۀ مسیحایی در این کتاب فراوان است. از این وعده که مسیح موعود خواهد آمد و در بین ما ساکن خواهد شد (زکریا فصل 2 آیه های ۱۰‏-۱۲؛ متی فصل 1 آیه 23) تا نماد شاخه و سنگ (زکریا فصل 3 آیه های ۸-‏۹، فصل 6 آیه های 12-13؛ اشعیا فصل 11 آیه 1؛ لوقا فصل 20 آیه های ۱۷-‏۱۸) و تا وعدۀ بازگشت دوباره او، جایی که کسانی که دست و پای او را سوراخ کردند به او خواهند نگریست و به سوگ خواهند نشست (زکریا فصل 12 آیه 10؛ یوحنا فصل 19 آیه های ۳۳-‏۳۷)، مسیح درون‌مایۀ کتاب زکریا می‌باشد. عیسی نجات‌دهندۀ اسرائیل است، چشمه‌ای است که خون آن گناهان تمام کسانی را که برای نجات نزد او می‌آیند، پاک می کند (زکریا فصل 13 آیه 1؛ اول یوحنا فصل 1 آیه 7).

کاربرد عملی: خدا امروز از ما انتظار دارد که پرستشی صادقانه و زندگی اخلاقی و پاک داشته باشیم. الگوی زکریا در خصوص کنار گذاشتن تعصب ملی به ما یادآوری می‌کند که به تمام نواحی جامعۀ خود پیغام انجیل را برسانیم. ما باید دعوت نجات خدا را به مردم مختلف از تمام قومها، زبانها، نژادها و فرهنگها برسانیم. آن نجات تنها از طریق خون پاشیده شدۀ عیسی بر روی صلیب در دسترس است، کسی که به جای ما و برای کفارۀ گناهان جان داد. اما اگر آن قربانی را رد کنیم، هیچ قربانی دیگر وجود ندارد که از طریق آن بتوانیم با خدا آشتی کنیم. هیچ اسمی در زیر آسمانها نیست که انسانها به‌واسطۀ آن نجات یابند (اعمال رسولان فصل 4 آیه 12). ما وقت برای تلف کردن نداریم، امروز روز نجات است (دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2).

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب زکریا
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries