settings icon
share icon

کتاب نحمیا

نویسنده: کتاب نحمیا به طور خاص اسمی از نویسنده اش نمی برد اما روایات یهودی و مسیحی، عزرا را نویسنده این کتاب می دانند. این موضوع بر طبق این واقعیت است که کتابهای عزرا و نحمیا در اصل یک اثر واحد بودند.

تاریخ نگارش: کتاب نحمیا احتمالا بین ۴۴۵ و ۴۲۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: کتاب نحمیا، یکی از کتاب های تاریخی کتاب مقدس، داستان بازگشت قوم اسرائیل را از اسارت بابلی ها و بازسازی معبد اورشلیم ادامه می دهد.

آیه های کلیدی:
نحمیا فصل 1 آیه 3، «آنها جواب دادند: ايشان در شدت تنگی و خواری به سر می‌برند. حصار شهر هنوز خراب است و دروازه‌های سوختهٔ آن تعمير نشده است».

نحمیا فصل 1 آیه 11، «ای خداوند، دعای مرا و دعای ساير بندگانت را كه از صميم قلب به تو احترام می‌گذارند، بشنو. التماس می‌كنم حال كه نزد پادشاه می‌روم اما دل او را نرم كنی تا درخواست مرا بپذيرد».

نحمیا فصل 6 آیه های ‏۱۵-‏۱۶، «سرانجام كار بازسازی حصار اورشليم در بيست و پنجم ماه ايلول تمام شد. اين كار پنجاه و دو روز طول كشيد. وقتی دشمنان ما كه در سرزمينهای مجاور ما بودند اين را ديدند، رسوا شدند و فهميدند كه اين كار با كمک خدای ما تمام شده است».

خلاصه: نحمیا یک عبرانی بود که در پارس می زیست. در آن زمان این خبر به گوش او می رسد که معبد اورشلیم در حال بازسازی است. او از این امر باخبر شد که هیچ دیواری برای حفاظت شهر وجود ندارد و خشمگین شد. پس از خدا خواست که او را برای نجات شهر بکار گیرد. خدا با نرم کردم قلب پادشاه پارس یعنی اردشیر، به دعای او پاسخ داد. اردشیر نه تنها به او برکت داد بلکه از او برای انجام این پروژه استفاده کرد. نحمیا با اجازه پادشاه به اورشلیم باز می گردد و در آنجا والی می شود.

با وجود مخالفت و اتهامات، دیوار ساخته شد و دشمنان ساکت شدند. مردم از سوی نحمیا متقاعد شدند که با وجود مخالفت بسیار، ده یک و هدایای خود را تقدیم کنند تا در طول ۵۲ روز دیوار کامل شود. اما این تلاش متحد دوامی نداشت چون در غیاب نحمیا، اورشلیم دوباره گرفتار کفر شد. او بعد از دوازده سال بازمی گردد تا دیوارهای محکم را ببیند اما به جای آن ضعف مردم را مشاهده می کند. او کار تعلیم اخلاقیات به مردم را آغاز می کند و بی پرده سخن می گفت. «ايشان را لعنت كردم، زدم و موی سرشان را كندم» (نحمیا فصل 13 آیه 25). او با دعا و تشویق مردم برای احیا شدن از طریق خواندن و تعهد به کلام خدا، پرستش حقیقی را از نو بنا کرد.

پیش بینی ها: نحمیا مرد دعا بود و با اشتیاق فراوان برای قوم خود دعا می کرد (نحمیا فصل ۱). شفاعت مشتاقانه او از قوم خدا ما را یاد شفاعت کننده بزرگ، عیسی مسیح می‌اندازد که با اشتیاق فراوان با دعای کهانت اعظم برای قوم خود دعا کرد (یوحنا فصل ۱۷). نحمیا و عیسی هر دو محبتی شدید نسبت به قوم خدا داشتند که این محبت را در دعا به خدا و شفاعت در مقابل تخت او ابراز نمودند.

کاربرد عملی: نحمیا قوم اسرائیل را به احترام و عشق به کلام خدا هدایت کرد. او به خاطر محبتی که نسبت به خدا داشت و اشتیاق داشت ببیند نام خدا مورد جلال و اکرام قرار گرفته، قوم اسرائیل را به ایمان و اطاعتی هدایت کرد که خدا از مدتها پیش از ایشان انتظار داشت. به همین نحو، مسیحیان نیز باید حقایق کلام را دوست داشته باشند و برای آن حرمت قائل شوند، آنها را به خاطر بسپارند، شب و روز بر آن تعمق کنند و برای تحقق تمام نیازهای روحانی خود به آن روی آورند. دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16-17 به ما می گوید: «در واقع تمام قسمتهای كتاب‌مقدس را خدا الهام فرموده است. از اين جهت، برای ما بسيار مفيد می‌باشد، زيرا كارهای راست را به ما می‌آموزد، اعمال نادرست را مورد سرزنش قرار می‌دهد و اصلاح می‌كند، و ما را به سوی زندگی خداپسندانه هدايت می‌نمايد. خدا بوسيلهٔ كلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می‌سازد تا به همه نيكی نماييم». اگر ما انتظار داریم که احیای روحانی قوم اسرائیل را تجربه نماییم (نحمیا فصل 8 آیه های ۱-‏۸)، اول باید با کلام خدا شروع کنیم.

همه ما باید نسبت به دیگرانی که از نظر روحانی و جسمی آسیب دیده اند، رحم و شفقتی حقیقی داشته باشیم. اما فقط دلسوزی و کمک نکردن، از نظر کتاب مقدس بی پایه و اساس است. گاهی باید از آرامش خود بزنیم تا دیگران را به طرز شایسته خدمت نماییم. ما باید قبل از آنکه زمان یا پول خود را با قلبی درست بدهیم، به منشأ و انگیزۀ پشت آن کاملاً باور داشته باشیم. وقتی به خدا اجازه می دهیم که از طریق ما کار کند، حتی بی ایمانان نیز خواهند دانست که این کار خداست.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب نحمیا
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries