settings icon
share icon

کتاب یوئیل

نویسنده: کتاب یوئیل نویسنده‌اش را یوئیل نبی معرفی می‌کند (یوئیل فصل 1 آیه 1).

تاریخ نگارش: کتاب یوئیل احتمالاً بین ۸۳۵ و۸۰۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: یهودا که درون مایه‌ این کتاب می ‌باشد، به ‌واسطه‌ بلای ملخ ویران شده است. ملخها همه چیز را نابود می‌کنند- زمینهای گندم، تاکستانها، باغها و درختان. یوئیل به شکلی نمادین ملخها را همچون ارتش و لشگر انسانی توصیف می‌کند و تمام اینها را داوری خداوند تلقی می‌کند که بر ضد این امت به خاطر گناهانش واقع شده است. دو واقعه‌ مهم این کتاب را برجسته می‌گرداند. یکی از آنها حملۀ ملخهاست و دیگری ریزش روح. پطرس در اعمال رسولان فصل ۲ از تحقق اولیه‌ این واقعه نوشته که در روز پنطیکاست اتفاق افتاد.

آیه های کلیدی:
یوئیل فصل 1 آیه 4، «ملخها دسته‌دسته خواهند آمد و محصول شما را تمام خواهند خورد».

یوئیل فصل 2 آیه 25، «تمام محصولی را كه سالهای قبل ملخها آن لشكر بزرگ و نابود كننده‌ای كه بر ضد شما فرستادم خوردند، به شما پس خواهم داد».

یوئیل فصل 2 آیه 28، «پس از آن، روح خود را بر همهٔ مردم خواهم ريخت! پسران و دختران شما نبوت خواهند كرد. پيران شما خوابها و جوانان شما رؤياها خواهند ديد».

خلاصه: بلای وحشتناک ملخ و سپس خشکسالی سخت سرزمین را فرا گرفت. یوئیل از این واقعیتها به عنوان یک عامل استفاده کرده تا به یهودا هشدار بدهد. اگر مردم فوراٌ و کاملاٌ توبه نکنند؛ ارتش دشمن، سرزمین را همچون بلایای طبیعی خواهد بلعید. یوئیل از تمام مردم و کاهنان سرزمین می‌خواهد که روزه بگیرند و در پی بخشش خدا خود را فروتن سازند. اگر آنها واکنش مثبت نشان دهند، همۀ چیزهای مادی تازه خواهد شد و برکات روحانی وارد سرزمین خواهند شد. اما روز خداوند نزدیک است. در این زمان، ملخهای ترسان در مقایسه با گذشته همچون پشه خواهند بود زمانی که تمام امتها داوری خدا را دریافت می‌کنند.

مهمترین درون‌ مایه‌ این کتاب روز خداوند و خشم و داوری اوست. این روزی است که در آن خدا صفاتی همچون خشم، قدرت و قدوسیت خود را آشکار خواهد کرد و این روز برای دشمنانش ترسناک خواهد بود. در فصل نخست، سرزمین یهودا روز خداوند را به لحاظ تاریخی با نزول بلای ملخها تجربه خواهد کرد. فصل 2 آیه های ۱‏-۱۷ فصلی انتقالی است که در آن یوئیل از استعاره‌ بلای ملخ و خشکسالی استفاده می‌کند تا دعوت به توبه را تجدید نماید. فصل 2 آیه 18 تا فصل 3 آیه 21 روز خداوند را در مفهوم آخرت ‌شناسی شرح می‌دهد و با پیش گویی های احیای فیزیکی (فصل 2 آیه های ۲۱‏-۲۷)، احیای روحانی (فصل 2 آیه های ‏۲۸‏-۳۲) و احیای ملی (فصل 3 آیه های ‏۱-‏۲۱) دعوت به توبه را انجام می دهد.

پیش بینی ها: هرگاه عهد قدیم از داوری گناه صحبت می‌کند، چه گناه فردی باشد چه ملی، از پیش به بازگشت مسیح اشاره می ‌کند. انبیای عهد قدیم دائماً به اسرائیل هشدار می ‌دادند که توبه کنند اما حتی بعد از آنکه توبه می ‌کردند، توبه‌ آنها فقط محدود به نگاه داشتن شریعت و انجام کارهای خاصی بود. قربانی‌های معبد تنها سایه‌ای از قربانی نهایی بود که یکبار برای همیشه و بر روی صلیب داده شد (عبرانیان فصل 10 آیه 10). یوئیل به ما می‌گوید داوری نهایی خدا که در روز خداوند اتفاق می‌افتد «روز داوری خداوند روزی وحشت‌آور و هولناک است. كيست كه بتواند آن را تحمل كند؟» (یوئیل فصل 2 آیه 11). پاسخ این است که ما به تنهایی نمی‌توانیم چنین لحظه‌ای را تحمل کنیم. اما اگر برای کفاره‌ گناهانمان به مسیح توکل و ایمان داشته باشیم، از روز داوری نخواهیم ترسید.

کاربرد عملی: بدون توبه، داوری سخت، کامل و قطعی خواهد بود. اعتماد و توکل ما نباید بر داشته‌هایمان، بلکه بر خداوند خدایمان باشد. گاهی خدا از طبیعت، غم و اتفاقات متداول استفاده می‌کند تا ما را به خود نزدیکتر کند. اما او بخاطر رحمت و فیضش نقشۀ قطعی نجاتمان را فراهم نموده است- عیسی مسیح برای گناهانمان مصلوب شد و گناهان ما را گرفت و بجایش پارسایی و عدالت کامل خود را به ما داد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21). نباید وقت را از دست داد. داوری خدا سریع اتفاق خواهد افتاد، همچون دزد در شب می آید (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 2) و ما باید آماده باشیم. امروز روز نجات است (دوم قرنتیان فصل 6 آیه 2). «خداوند را مادامی كه يافت می‌شود بطلبيد، و مادامی كه نزديک است او را بخوانيد. ای گناهكاران، از كارها و فكرهای فاسد خود دست بكشيد و به سوی خداوند بازگشت كنيد، زيرا او بسيار بخشنده است و بر شما رحم خواهد كرد» (اشعیا فصل 55 آیه های ۶-‏۷). ما تنها با پذیرفتن هدیه نجات از طرف خدا می‌توانیم از خشم او در روز خداوند بگریزیم.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب یوئیل
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries