settings icon
share icon

کتاب حبقوق

نویسنده: حبقوق فصل 1 آیه 1 نویسندۀ این کتاب را که حاوی یک پیام پیش گویی است حبقوق نبی معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب حبقوق احتمالاً بین ۶۱۰ و ۶۰۵ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: برای حبقوق جای سوال بود که چرا خدا اجازه داده قوم برگزیده‌اش به دست دشمنانش دچار رنج و مصیبت شود. خدا به حبقوق پاسخ می‌دهد و ایمان او احیا می‌گردد.

آیه های کلیدی:
حبقوق فصل 1 آیه 2، «ای خداوند، تا به كی از تو كمک بطلبم تا مرا اجابت فرمايی؟ هر چه فرياد برمی‌آورم بی‌فايده است، زيرا تو ما را از ظلم نجات نمی‌دهی».

حبقوق فصل 1 آیه 5، «به قومهای اطراف خود نگاه كنيد و تعجب نماييد! شما از آنچه می‌خواهم انجام دهم حيران خواهيد شد! زيرا در روزگار شما كاری می‌كنم كه حتی وقتی خبرش را به شما دهند، باور نكنيد!».

حبقوق فصل 1 آیه 12، «ای خداوند، خدای من! ای قدوس من كه از ازل هستی! تو نخواهی گذاشت كه ما نابود شويم. ای خدايی كه صخرهٔ ما هستی، تو به بابلی‌ها قدرت بخشيدی تا ما را مجازات كنند».

حبقوق فصل 2 آیه های ۲‏-۴، «آنگاه خداوند مرا پاسخ داد: رؤیا را بنویس و آن را بر لوحها به‌روشنی بیان دار، تا نداکننده با آن بدود. زیرا زمان مقرر برای تحقق رؤیا هنوز نرسیده، ولی به سوی مقصد می‌شتابد و قاصر نخواهد آمد. اگرچه به طول انجامد، منتظرش بمان، زیرا که به‌یقین خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد. هان او را که به خویشتن می‌بالد ملاحظه کن! جان او در اندرونش صالح نیست؛ اما پارسا به ایمان‏ خود زیست خواهد کرد».

حبقوق فصل 2 آیه 20، «خداوند در خانهٔ مقدس خويش است؛ پس تمام جهان در حضور او خاموش باشد».

حبقوق فصل 3 آیه 2، «ای خداوند، خبری را كه به من دادی شنيدم و برای كارهايی كه بزودی انجام خواهی داد با ترس و احترام تو را پرستش می‌كنم. دوباره مثل سالهای گذشته قدرت خود را به ما نشان ده تا نجات يابيم و در حين غضب خود، رحمت را به ياد آور».

حبقوق فصل 3 آیه 19، «او به من قوت می‌دهد تا مانند آهو بدوم و از صخره‌های بلند، بالا بروم».

خلاصه: کتاب حبقوق این گونه شروع می‌شود: او از خدا تقاضا می‌کند که به وی بگوید چرا اجازه داده قوم برگزیده‌اش در اسارت رنج بکشد (حبقوق فصل 1 آیه های ۱‏-۴). خداوند چنین به وی پاسخ می‌دهد: «در روزگار شما كاری می‌كنم كه حتی وقتی خبرش را به شما دهند، باور نكنيد!» (حبقوق فصل 1 آیه های ‏۵-‏۱۱). سپس حبقوق اینطور پاسخ می‌دهد «باشد، تو خدایی اما در مورد اینکه چرا اجازه می‌دهی این اتفاق بیافتد کمی بیشتر به من بگو» (حبقوق فصل 1 آیه 17 تا فصل 2 آیه 1). سپس خدا دوباره به وی پاسخ می‌دهد و او را در جریان اطلاعات بیشتری قرار می‌دهد، سپس به زمین می‌گوید که در برابر او خاموش باشد (حبقوق فصل 2 آیه های ۲‏-۲۰). بعد از آن حبقوق دعایی را می‌نویسد و در آن ایمان قوی خود را نسبت به خدا ابراز می‌کند، حتی با وجود آزمایشها (حبقوق فصل 3 آیه های 1‏-19).

پیش بینی ها: پولس رسول از حبقوق فصل 2 آیه 4 در دو موقعیت متفاوت نقل قول می‌کند (رومیان فصل 1 آیه 17؛ غلاطیان فصل 3 آیه 11) تا حقیقت تبرئه شدن به‌وسیلۀ ایمان را تکرار نماید. ایمانی که هدیۀ خداست و از طریق مسیح در دسترس ما قرار دارد، همان ایمانی است که نجات می‌بخشد (افسسیان فصل 2 آیه های ‏۸‏-۹) و ایمانی است که در سراسر زندگی باقی می ماند. ما با ایمان به حیات جاویدان دست می‌یابیم و به‌وسیلۀ همین ایمان حیات مسیحی داریم. برخلاف کلمۀ «متکبر» که در ابتدای آیه آمد، جان او در درونش صالح نیست و خواسته‌های او درست نیستند. اما ما که به‌واسطۀ ایمان به مسیح پارسا شمرده شدیم کاملاً تبرئه شده‌ایم زیرا او پارسایی کامل خود را در عوض گناهانمان به ما داده (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21) و به ما قدرت بخشیده که از طریق ایمان زندگی کنیم.

کاربرد عملی: کاربردی که کتاب حبقوق برای خوانندگان دارد این است که ما مجازیم از خدا بپرسیم در حال انجام چه کاری است، البته با احترام و حرمت. گاهی اتفاقات برای ما مبهم است، به‌خصوص اگر برای یک دوره گرفتار مصیبتها شده‌ایم یا اگر به‌نظر می‌رسد که دشمنانمان پیروز و کامیاب هستند، در حالی که ما به‌سختی رو به جلو حرکت می‌کنیم. اما کتاب حبقوق تایید می‌کند که خدا حاکم و قادر مطلق است و همه چیز را تحت کنترل خود دارد. کافیست آرام باشیم و بدانیم که او در حال انجام کار است. او همان است که می‌گوید و بر وعده‌های خود وفادار می‌باشد. او شروران را مجازات خواهد کرد. او هنوز بر تخت عالم هستی نشسته است، حتی اگر قادر به دیدن آن نیستیم. باید به این موضوع تمرکز کنیم: «او به من قوت می‌دهد تا مانند آهو بدوم و از صخره‌های بلند، بالا بروم» (حبقوق فصل 3 آیه 19). مرا بر مکانهای بلند خرامان می‌سازد یعنی ما را با خود به مکانهای رفیعتر می‌برد جایی که از دنیا جدا می‌شویم. گاهی مجبوریم از رنج و غم عبور کنیم تا به آنجا برسیم، اما اگر در او آرام گیریم و به وی توکل نماییم، از آن شرایط بیرون آمده و به آنجایی که او می‌خواهد می‌رویم.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب حبقوق
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries