settings icon
share icon

کتاب عزرا

نویسنده: کتاب عزرا به طور خاص نامی از نویسنده اش نمی برد. بر اساس روایات، عزرا این کتاب را نوشت. جالب است اشاره کنیم به این موضوع که وقتی در فصل ۷ عزرا ظاهر می شود، نویسنده از سوم شخص به اول شخص تغییر پیدا می کند. و به این عقیده که عزرا نویسنده این کتاب است صحت می بخشد.

تاریخ نگارش: کتاب عزرا احتمالاً بین ۴۶۰ و ۴۴۰ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: کتاب عزرا به وقایعی اختصاص دارد که در سرزمین اسرائیل اتفاق می افتد، آن هم در زمان بازگشت قوم اسرائیل از اسارت بابلی‌ها و سالهای بعد از آن که دوره ای نزدیک به یک قرن را دربرمی گیرد (از ۵۳۸ ق.م. شروع می شود). تاکید کتاب عزرا بر بازسازی معبد است. این کتاب شامل گزارشهای نسب شناسی گسترده ای است که اساساً با هدف تصدیق ادعای کهانت از جانب نسل هارون ارائه شده اند.

آیه های کلیدی:
عزرا فصل 3 آیه 11، «ايشان با اين كلمات در وصف خداوند می‌سراييدند: خداوند نيكوست و محبتش برای اسرائيل بی‌پايان! سپس برای پايه‌گذاری خانهٔ خداوند، تمام قوم با صدای بلند، خدا را شكر كردند».

عزرا فصل 7 آیه 6، «عزرا از علمای دين يهود بود و كتاب تورات را كه خداوند به‌وسیله موسی به قوم اسرائيل داده بود، خوب می‌دانست. اردشير پادشاه هر چه عزرا می‌خواست به وی می‌داد، زيرا خداوند، خدايش با او بود. عزرا بابل را ترک گفت».

خلاصه: این کتاب را می توان بدین شکل تقسیم بندی کرد: فصلهای 1 تا 6: بازسازی معبد و بازگشت تبعیدی ها در ایام زروبابل. فصلهای 7 تا 10: خدمت عزرا. از آنجایی که بیش از نیم قرن بین فصلهای 6 و 7 فاصله افتاده، هنگامی که عزرا در اورشلیم خدمتش را شروع کرد، شخصیتهای بخش اول کتاب از دنیا رفته بودند. عزرا در کتابهای عزرا و نحمیا شخصی برجسته است. هر دو کتاب با دعای اعتراف (عزرا فصل ۹؛ نحمیا فصل ۹) و دوری مردم از اعمال گناه آلودی که به واسطه آنها سقوط کرده بودند، پایان می پذیرند. ایده ماهیت پیغامهای تشویق کننده حجّی و زکریا، که در این روایت معرفی شده اند (عزرا فصل 5 آیه 1) ، را می‌توان در دو کتاب نبوتی ای مشاهده کرد که اسامی آنها را بر خود دارند.

کتاب عزرا به بازگشت قوم از تبعید می پردازد. قوم اسرائیل به منظور بازسازی معبد به دستور اردشیر از تبعید باز می گردد، واقعه ای که در ابتدای کتاب نحمیا بدان پرداخته شد. مهمترین نبی زمان عزرا، حجّی نام داشت و زکریا نبی دوران نحمیا بود.

پیش بینی ها: ما در کتاب عزرا ادامه موضوع کتاب مقدسی باقی‌ماندگان قوم اسرائیل را مشاهده می کنیم. هنگامی که فاجعه یا داوری رخ می دهد، خدا همواره تعدادی بازمانده را برای خود نگه می دارد- نوح و خانواده اش از بازماندگان خرابی های طوفان؛ خانواده لوط از سدوم و عموره؛ ۷۰۰۰ نبی باقی مانده در اسرائیل با وجود آزار و جفای اخاب و ایزابل. وقتی قوم اسرائیل در مصر به اسارت درآمد، خدا باقی ماندگانش را رهایی داد و آنها را به سرزمین موعود برد. در عزرا فصل 2 آیه های 64-67، حدود پنجاه هزار نفر به سرزمین یهودیه بازگشتند و با این وجود، وقتی خود را با شمار مردمانی مقایسه می کنند که در روزگار پررونق داوود پادشاه در اسرائیل زندگی می کردند، نظرشان این است: «امروز نيز همينطور است، به اين ترتيب كه تمام يهوديان خدا را فراموش نكرده‌اند. خدا در اثر رحمت خود، عده‌ای را از ميان آنان برگزيده است تا نجات دهد» (رومیان فصل 11 آیه 5). هرچند اکثر مردم روزگار عیسی مسیح، او را رد کردند، اما گروهی از مردم باقی ماندند که خدا ایشان را در پسر خود و عهد لطف (قولی که خداوند در صورت ایمان به عیسی مسیح به بشر داد و پاداش آن زندگی جاودانه خواهد بود و منظور همان عهد جدید است) حفظ نمود. از زمان مسیح، در بین تمام نسلها، باقی ماندگانی وفادار وجود دارند که قدمهایشان در مسیری باریک قرار دارد که به حیات جاودان ختم می شود (متی فصل 7 آیه های ۱۳-‏۱۴). این باقی ماندگان از طریق قدرت روح القدس حفظ خواهد شد؛ روح القدسی که آنها را مهر کرده و در روز آخر به سلامت رهایی خواهد داد (دوم قرنتیان فصل 1 آیه 22؛ افسسیان فصل 4 آیه 30).

کاربرد عملی: کتاب عزرا شرح وقایعی است پیرامون امید و احیا. برای مسیحیانی که زندگیشان با گناه و طغیان بر ضد خدا لکه دار شده، بیشترین امید وجود دارد. اینکه خدای ما خدای بخشش است و زمانی غرق در ناامیدی هستیم و با توبه در پی او می باشیم، روی خود را از ما برنمی گرداند (اول یوحنا فصل 1 آیه 9). بازگشت قوم اسرائیل به اورشلیم و بازسازی معبد در زندگی هر مسیحی تکرار شده است، مسیحیانی که از اسارت گناه و از طغیان بر ضد خدا باز گشته و آغوش باز و پرمحبت او را پیدا می کنند. اینکه چقدر از او دور بوده ایم اهمیتی ندارد، او آماده است که ما را ببخشد و به آغوش خانواده خود بازگرداند. او مایل است به ما نشان دهد که چگونه زندگی مان را مرمت و قلبهایمان را احیا می کند، قلبهایی که معبد روح القدس است. خدا مانند بازسازی معبد اورشلیم، بر احیا و وقف مجدد زندگی ما به خدمت به او نظارت می کند.

مخالفت دشمنان خدا در زمینه بازسازی معبد الگویی را نشان می دهد که مختص دشمن جانهای ما است. شیطان از کسانی استفاده می کند که هم زمان با اهداف خدا کار می کنند تا ما را فریب دهند و سعی می کنند تا نقشه های خدا را باطل نمایند. عزرا فصل 4 آیه 2 سخن فریبنده کسانی را توصیف می کند که ادعا می کنند مسیح را می پرستند اما قصد واقعی آنها خراب کردن است نه بنا کردن. ما باید در برابر چنین فریب دهندگانی بایستیم و مانند اسرائیلی ها به آنها جواب دهیم و فریب چرب زبانی ها و اعترافات ایمان دروغین آنها را نخوریم.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب عزرا
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries