settings icon
share icon

کتاب اول پادشاهان

نویسنده: کتاب اول پادشاهان به طور خاص نامی از نویسنده اش نمی برد. به حکایتی، این کتاب را ارمیای نبی نوشته است.

تاریخ نگارش: کتاب اول پادشاهان احتمالا بین 560 و 540 ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: این کتاب دنباله اول و دوم سموئیل است و با ترسیم پادشاهی سلیمان بعد از مرگ داوود آغاز می شود. این داستان با یک پادشاهی متحد آغاز می شود اما در پایان به دو پادشاهی که به یهودا و اسرائیل معروف هستند، تقسیم می شود. در کتاب مقدس عبری، اول و دوم پادشاهان در یک کتاب گنجانده شده‌ اند.

آیه های کلیدی:
اول پادشاهان فصل 1 آیه 30، «همانطور كه قبلاً در حضور خداوند، خدای اسرائيل برايت قسم خوردم، امروز كاری می‌كنم كه پسرت سليمان بعد از من پادشاه شود و برتخت سلطنت من بنشيند!».

اول پادشاهان فصل 9 آیه 3، «و خداوند به او گفت: دعای تو را شنيده‌ام و اين خانه را كه ساخته‌ای تا نام من تا ابد برآن باشد، تقديس كرده‌ام. چشم و دل من هميشه بر اين خانه خواهد بود».

اول پادشاهان فصل 12 آیه 16، «بنابراين وقتی مردم ديدند كه پادشاه جديد به خواسته‌های ايشان هيچ اهميتی نمی‌دهد، فرياد برآوردند: «ما خاندان داود را نمی‌خواهيم! ما با آنها كاری نداريم! ای مردم، به شهرهای خود برگرديم. بگذاريد رحبعام بر خاندان خودش سلطنت كند».

اول پادشاهان فصل 12 آیه 28 ،«يربعام بعد از مشورت با مشاوران خود، دو گوساله از طلا ساخت و به قوم اسرائيل گفت: «لازم نيست برای پرستش خدا به خودتان زحمت بدهيد و به اورشليم برويد. ای اسرائيل، اين گوساله‌ها خدايان شما هستند، چون اينها بودند كه شما را از اسارت مصريها آزاد كردند!».

اول پادشاهان فصل 17 آیه 1، «روزی يک نبی به نام ايليا كه از اهالی تشبی جلعاد بود، به اخاب پادشاه گفت: به خداوند، خدای زندۀ اسرائيل، يعنی به همان خدايی كه خدمتش می‌كنم قسم كه تا چند سال شبنم و باران بر زمين نخواهد آمد مگر اينكه من درخواست كنم».

خلاصه: کتاب اول پادشاهان با سلیمان آغاز و با ایلیا پایان می‌پذیرد. تفاوت میان این دو به شما ایده‌ای از آنچه در این مدت روی داد می دهد. سلیمان در برابر زنان ضعف داشت که این امر باعث لغزش او می شد. او ابتدا درست عمل کرد؛ برای حکمت دعا کرد و معبدی ساخت که ساختن آن هفت سال به طول انجامید. اما سپس ۱۳ سال را صرف ساختن قصری برای خود کرد. تعداد زیاد همسران وی او را به سمت پرستش بتهای آنها کشاند و از خدا دور شد. بعد از مرگ او، یک سری از پادشاهان بر اسرائیل حکمرانی می کردند که بیشتر آنها شرور و بت پرست بودند. این امر باعث شد که قوم اسرائیل از خدا دور شود و حتی موعظه های ایلیا نیز نتوانست آنها را بازگرداند. اخاب و ملکه اش ایزابل از شرورترین پادشاهان بودند که به پرستش بعل در اسرائیل بُعدی تازه بخشیدند. ایلیا سعی کرد که اسرائیلی ها را به پرستش یهوه برگرداند، حتی کاهنان بت پرست بعل را به چالش کشاند تا بر کوه کرمل با یکدیگر روبرو شوند. البته خدا پیروز شد. این امر، ملکه ایزابل را خشمگین کرد (حداقل چیزی که می شود درباره اش گفت). او دستور مرگ ایلیا را صادر کرد، پس ایلیا فرار کرد و در بیابان پنهان شد. او افسرده و خسته گفت «بگذار بمیرم». اما خدا برای او غذا فرستاد، او را دلگرم کرد و با «نجوای آرامی» با وی سخن گفت و در پروسه ای زندگی او را برای کار بیشتر نجات داد.

پیش بینی ها : معبد اورشلیم، جایی که روح خدا در قدس الاقداس ساکن است، ایمانداران به عیسی مسیح را پیش بینی می کند که روح خدا از لحظه نجات در آنان ساکن می شود. همانطور که قوم اسرائیل باید از بت پرستی دوری می کرد، ما نیز باید از هر آنچه ما را از خدا دور می کند، دوری کنیم. ما قوم او هستیم، همان معبد خدای زنده. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 16 به ما می گوید: «يا می‌توان خانۀ خدا را با بتخانه يكی دانست؟ زيرا شما خانۀ خدای زنده هستيد و خدا در شما ساكن است! چنانكه او فرموده است: من در ايشان ساكن خواهم شد و در ميانشان اقامت خواهم گزيد، و من خدای آنان خواهم بود و ايشان قوم من».

ایلیای نبی پیشاهنگ مسیح و رسولان عهد جدید بود. خدا ایلیا را قادر ساخت که کارهای معجزه آسا انجام دهد تا ثابت کند که حقیقتاً مرد خداست. او پسر بیوه صَرِفَه را زنده کرد و باعث شد که آن زن اعلام کند: «اکنون دانستم که تو مرد خدایی و کلام خداوند که در دهان توست، حقیقت است». به همین نحو، مردان خدایی که کلام او را از طریق قدرتش بیان می کردند در عهد جدید مشهود می باشند. عیسی نه تنها ایلعازر را از مردگان برخیزانید، بلکه پسر بیوه نائین (لوقا فصل 7 آیه های ۱۴-‏۱۵) و دختر یایروس را نیز زنده کرد (لوقا فصل 8 آیه های 52-56). پطرس رسول دورکاس را از مردگان برخیزانید (اعمال رسولان فصل 9 آیه 40) و پولس افتیخوس را زنده کرد (اعمال رسولان فصل 20 آیه های ۹-‏۱۲).

کاربرد عملی: کتاب اول پادشاهان درسهای زیادی برای ایمانداران دارد. ما شاهد هشدار درباره اطرافیان خود و به خصوص درباره روابط نزدیک و ازدواج هستیم. پادشاهان اسرائیل که مانند سلیمان با زنان خارجی ازدواج می کردند خود و قومی که بر آن سلطنت می کردند را در معرض شرارت و بت پرستی قرار می دادند. ما به عنوان ایمانداران در مسیح باید در خصوص انتخاب دوستان، شرکای کاری و همسر بسیار محتاط باشیم. «فريب كسانی را كه اينچنين سخن می‌گويند، نخوريد و به گفته‌های آنان گوش ندهيد، زيرا اخلاق و رفتارتان مانند آنان فاسد خواهد شد» (اول قرنتیان فصل 15 آیه 33).

تجربه ایلیا در بیابان درسی ارزشمند به ما می دهد. شادی او بعد از پیروز شدن بر ۴۵۰ نبی بعل در کوه کرمل به غم تبدیل شد زمانی که ایزابل به دنبال وی آمد و ایلیا به خاطر جانش گریخت. چنین تجارب «باشکوهی» اغلب با نومیدی، پریشانی و دلسردی همراه می شوند. ما باید در زندگی مسیحی خود در برابر چنین تجاربی احتیاط به خرج دهیم. اما خدای ما وفادار است و هرگز ما را ترک و فراموش نمی کند. آن نجوای ملایم و آرامی که ایلیا را دلگرم کرد ما را نیز دلگرم خواهد نمود.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب اول پادشاهان
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries