settings icon
share icon

کتاب یونس

نویسنده: یونس فصل 1 آیه 1، یونس نبی را به عنوان نویسندۀ این کتاب معرفی می‌کند.

تاریخ نگارش: کتاب یونس حدوداً بین ۷۹۳ و ۷۵۸ ق.م. نوشته شد.

هدف نگارش: نافرمانی و احیا موضوعات کلیدی این کتاب می‌باشند. تجربۀ یونس در شکم یک ماهی بزرگ فرصتی منحصربفرد برای او ایجاد می‌کند که به دنبال نجاتی منحصربفرد بگردد، هنگامی که در طول این مدت (باز هم منحصربفرد) توبه می‌کند. نافرمانی اولیۀ او نه تنها به احیای شخصِ او بلکه به احیای نینوا نیز منجر می‌شود. بسیاری این احیا یا بیداری که یونس برای مردم نینوا به ارمغان می‌آورد را جزو یکی از بزرگترین تلاشهای بشارتی موجود در کل تاریخ دسته‌بندی می‌کنند.

آیه های کلیدی:
یونس فصل 1 آیه 3، «ولی يونس كه نمی‌خواست به نينوا برود تصميم گرفت از حضور خداوند به ترشيش فرار كند...».

یونس فصل 1 آیه 17، «همان موقع خداوند ماهی بزرگی فرستاد و ماهی يونس را بلعيد و يونس سه روز و سه شب در شكم ماهی ماند».

یونس فصل 2 آیه 2، «به هنگام سختی، خداوند را خواندم و او مرا اجابت فرمود. از عالم مرگ فرياد برآوردم و تو ای خداوند، به داد من رسيدی!».

یونس فصل 3 آیه 10، «وقتی خدا ديد آنها از راههای بد خود دست كشيده‌اند بر آنها ترحم كرده، بلايی را كه گفته بود بر ايشان نفرستاد».

خلاصه: ترس و غرور یونس باعث شد از خدا بگریزد. او نمی‌خواهد به نینوا برود تا چنانچه خدا او را امر کرده بود مردم را به توبه دعوت کند، زیرا او احساس می‌کند که آنها دشمنان وی هستند و او قانع شده که خدا نقشۀ خود را برای نابود کردن این شهر عملی نخواهد کرد. او در عوض سوار بر کشتی عازم ترشیش می‌شود که مسیری مخالف مسیر نینواست. طولی نمی‌کشد که طوفانی خروشان سبب می‌شود که ملوانان قرعه بیاندازند و به این نتیجه می‌رسند که مشکل از یونس است. آنها او را به دریا می اندازند و ماهی بزرگی او را می‌بلعد. یونس سه روز و سه شب در شکم ماهی می‌ماند و در نهایت ماهی او را بر روی خشکی قی کرد (ما نمی دانیم چه چیزی توبۀ او را تا این حد به تاخیر انداخت). سپس یونس سفر ۵۰۰ مایلی خود را به سمت نینوا آغاز می‌کند و شهر را به بیداری عظیم رهنمون می‌سازد. اما او به جای اینکه نسبت به توبۀ اهالی نینوا شکرگزار باشد، ناراحت است (در واقع خشمگین می‌شود). اما زمانی که خدا از باد، گیاه و کرم استفاده می‌کند تا به وی یاد دهد که رحیم است، درس عبرت می‌گیرد.

پیش بینی ها: اینکه یونس به نوعی شبیه به مسیح است از گفتار عیسی مسیح مشخص است. عیسی در متی فصل 12 آیه های 40-41 می گوید که او درست به همان مدت که یونس در شکم ماهی بود، در قبر خواهد بود. او در ادامه می‌گوید که مردم نینوا با موعظۀ یونس توبه کردند اما فریسیان و معلمان شریعت کسی را رد کردند که بسیار بزرگتر از یونس بود. همانطور که یونس حقیقت خدا درخصوص نجات و توبه را به نینوا برد، عیسی نیز همان پیغام نجات خدا را می‌آورد (یونس فصل 2 آیه 9؛ یوحنا فصل 14 آیه 6) و آن هم فقط از طریق خدا (رومیان فصل 11 آیه 36).

کاربرد عملی: ما نمی توانیم از خدا پنهان شویم. کاری که او می‌خواهد از طریق ما انجام دهد با وجود تمام مخالفتها و وقت کشی های ما واقع خواهد شد. افسسیان فصل 2 آیه 10 به ما یادآوری می‌کند که خدا برای همۀ ما نقشه دارد و انتظار خواهد کشید که ما خودمان را با آن نقشه‏‌ها تطبیق دهیم. چقدر آسانتر خواهد بود اگر ما برعکس یونس بدون معطلی از او اطاعت کنیم!

محبت خدا، خود را در این که در دسترس همگان است نشان می‌دهد، فارغ از شهرت، ملیت یا نژاد ما. خبر خوش و رایگان انجیل برای تمام مردم در تمامی عصرهاست. وظیفۀ ما به عنوان مسیحیان این است که راهی باشیم که خدا به واسطۀ ما پیغام خود را به دنیا برساند و در نجات دیگران شادی نماییم. این همان تجربه‌ای است که خدا می‌خواهد با او سهیم باشیم. او نمی‌خواهد ما نسبت به کسانی که در «لحظه‌ی آخر» یا از طریق شرایطی متفاوت با ما به مسیح ایمان می‌آورند حسادت یا خشم داشته باشیم.

Englishبررسی کتاب مقدس

بررسی عهدقدیمبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب یونس
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries